Warranty_Banner.jpg

Informaţii despre Sistemul european de garanţii Canon

Informaţiile de mai jos descriu termenii şi condiţiile pentru garanţia la Returnarea la sediu şi pentru garanţia la faţa locului.

Informaţii despre garanţie

În cazul în care produsul Canon se defectează, clienţii noştri sunt acoperiţi de Sistemul european de garanţii Canon (EWS), care asigură remedierea gratuită a defecţiunii pe durata unei perioade limitate de timp după achiziţionare (se aplică termenii şi condiţiile).

EWS se compune din două oferte diferite de service, iar oferta care se aplică în cazul dvs. este determinată în funcţie de locaţia dvs. şi produsul achiziţionat.


EWS la returnarea la sediu:

Pentru majoritatea produselor de larg consum Canon, se oferă service la returnarea la sediu. Dacă un produs se defectează din cauza unui defect de fabricaţie, în perioada de garanţie, acesta trebuie returnat la un centru de reparaţii Canon aprobat, unde va fi reparat gratuit de tehnicienii autorizaţi Canon. Produsul dvs. vă va fi restituit după finalizarea reparaţiei.


EWS la faţa locului:

Pentru produsele Laser şi Inkject eligibile (numai în ţările selectate), se oferă service la faţa locului. Vă rugăm să consultaţi termenii şi condiţiile, de mai jos, pentru service la faţa locului, pentru a găsi lista de produse eligibile.

Dacă un produs eligibil se defectează din cauza unui defect de fabricaţie, în timpul perioadei de garanţie, atunci tehnicianul autorizat Canon va veni acolo unde se află produsul şi îl va repara la faţa locului, în mod gratuit. Dacă termenii şi condiţiile pentru service la faţa locului nu sunt enumerate mai jos, atunci service-ul la faţa locului nu este disponibil în ţara dvs. În acest caz, se va furniza doar service-ul în cadrul garanţiei la returnarea la sediu.

Pentru a consulta termenii şi condiţiile referitoare la toate tipurile de garanţie, faceţi clic pe oferta de garanţie corespunzătoare, de mai jos -


Condiţii standard EWS

Canon şi membrii EWS garantează că hardware-ul acestui produs funcţionează în bune condiţii pe durata perioadei garanţiei.  În cazul în care se constată defecţiuni la nivel de hardware în timpul perioadei de garanţie, reparaţiile de acest gen vor fi asigurate  gratuit în centrele de service autorizate de Canon din ţările membre EWS.

Această garanție cu returnarea la sediul unității de service este valabilă pentru produsele Canon destinate Comunității Economice Europene și achiziționate din Comunitatea Economică Europeană, plus Elveția și Marea Britanie.

Serviciul gratuit EWS se poate obţine doar prin prezentarea acestui certificat de garanţie, împreună cu factura originală/bonul de  casă eliberat clientului de vânzator, si dacă certificatul de garanţie menţionează (a) numele cumpărătorului, (b) numele si adresa  vânzătorului, (c) denumirea modelului si numărul de serie (dacă este cazul) ale produsului achiziţionat şi (d) data achiziţionării  produsului. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza să acorde orice serviciu de garanţie în cazul în care aceste informaţii sunt incomplete sau  au fost înlăturate sau modificate după achiziţionarea produsului de către consumator de la vânzator.

Este posibil ca, Canon să repare sau să înlocuiască produse Canon cu piese de schimb sau produse noi sau recondiționate cu  caracteristici și fiabilitate echivalente celor noi. Canon poate înlocui produse cu modele echivalente, în cazul în care modelul  original nu se mai produce. Piesele de schimb sau produsele recondiționate vor fi utilizate dacă acest lucru este permis conform  legislației în vigoare în țara în care se aplică garanția.

1. Perioada de garanţie

Garanţia este valabilă timp de doi ani* de la data achiziţionării produsului de către client, evidenţiată în documentele menţionate mai sus.

* Seria PIXMA G: doi ani sau 30000 de printuri, în cazul în care acestea se ating înaintea împlinirii perioadei de doi ani.

* PIXMA G650/550: doi ani sau 10000 de printuri, în cazul în care acestea se ating înaintea împlinirii perioadei de doi ani.

2. Pentru a obţine un serviciu de garanţie

Serviciile de garanţie sunt furnizate în centrele de service autorizate de Canon.
Costurile aferente transportului produsului în condiţii de siguranţă către şi de la centrele de service Canon vor fi suportate de către
client. În cazul în care produsul este transportat într-o ţară în care nu se aplică EWS şi care nu acceptă certificatul de garanţie,
produsul trebuie returnat în ţara din care a fost achiziţionat pentru a putea beneficia de garanţie.

3. Membrii EWS:

Pentru detalii cu privire la garanția oferită în fiecare țară, vă rugăm să contactați membrul EWS relevant.

4. Excepţii de la garanţie

Canon si membrii EWS nu garantează următoarele:

–  controalele periodice, mentenanţa, reparaţiile, înlocuirea pieselor din motive de uzură normală;
–  consumabilele;
–  programele informatice;
–  componentele supuse uzurii (de exemplu capetele video, Piese optice ale videoproiectorului, sistemul de înmagazinare  a  cernelii reziduale şi rolele de ghidare) şi, de asemenea, consumabilele şi accesoriile (precum baterii şi suporturile de  înregistrare) inclusiv, dar fără a se limita la casete, DVD-uri, carduri de memorie şi unităţi HDD amovibile utilizate cu acest  produs nu sunt acoperite de garanţie.
–  defecţiunile cauzate de modificări efectuate fără acordul Canon;
–  costurile suportate de centrele de service Canon pentru orice adaptări sau modificări ale unui produs, necesare pentru a fi  compatibil cu standardele sau specificaţiile tehnice sau de siguranţă specifice unei ţări, precum şi orice alte costuri pentru  adaptarea produsului în urma modificării specificaţiilor, intervenite de la data livrării produsului.
–  daunele ce rezultă din faptul că un produs este incompatibil cu standardele sau specificaţiile din altă ţară decât cele din ţara în  care a fost achizitionat.

Serviciul de reparaţie în garanţie este exclus dacă daunele sau defecţiunile au fost cauzate de:

–  utilizarea neadecvată sau excesivă, manevrarea sau folosirea produsului într-un alt mod decât se specifică în manualul  utilizatorului sau al operatorului şi/sau în alte documente relevante, inclusiv, însă fără a se limita la: depozitare incorectă,  cădere, şocuri excesive, coroziune, disfuncţii cauzate de murdărie, apă sau nisip.
–  reparaţii, modificări sau curăţarea produsului în centre de service neautorizate de Canon.
–  daunele cauzate direct de utilizarea pieselor de schimb, a programelor sau a consumabilelor (precum cerneala, hârtia, tonerul  sau bateriile), care nu sunt compatibile cu produsul. Compatibilitatea cu produsul dvs. Canon este de obicei evidențiată pe  ambalaj dar este asigurată atunci când utilizați piese de schimb, programe sau consumabile originale Canon deoarece acestea  au fost testate în prealabil. Vă recomandăm să verificați compatibilitatea înainte de utilizare.
–  conectarea produsului la echipamente neautorizate de Canon pentru conectare.
–  ambalarea neadecvată a produsului la momentul restituirii către centrul de service Canon.
–  accidente sau dezastre sau orice eveniment ce depăşeşte posibilitatea de control a firmei Canon, inclusiv, însă fără a se limita  la: fulgere, inundaţii, incendii, tulburări publice si ventilare incorectă.

5. Diverse

Serviciul de reparaţie poate suferi întârzieri atunci când acesta este efectuat în altă ţară decât în cea din care produsul a fost  cumpărat, atunci când produsul nu este comercializat încă în ţara respectivă sau modelul comercializat este specific ţării  respective. În consecinţă, este posibil ca anumite piese de schimb ale produsului să nu fie în stoc în ţara în care se efectuează  serviciul de reparaţie. Clientul este responsabil de salvarea şi stocarea oricăror informaţii şi programe înainte de reparaţie şi de  reinstalarea ulterioară a acestora.

Canon nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire, dar fără a se limita, la pierderea suporturilor de înregistrare şi pierderea de  date etc., nemenţionate explicit în această garanţie. Când returnaţi produsul pentru service în baza garanţiei, ambalaţi-l cu multă  grijă, asiguraţi-l, includeţi chitanţa de vânzare şi cardul de garanţie, instrucţiunile pentru reparare şi (dacă este cazul) o mostră de  suport de înregistrare pe care sunt stocate fotografiile realizate cu ajutorul produsului.

Garanţia nu afectează drepturile consumatorului rezultând din legislaţia naţională în vigoare, nici drepturile consumatorului faţă  de vânzător rezultând din contractul de vânzare-cumpărare. În lipsa unei legislaţii naţionale în materie, această garanţie va fi  mijlocul unic şi exclusiv al consumatorului pentru repararea vreunui eventual prejudiciu, iar Canon, filialele sale sau alţi membri  EWS nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru daune rezultând din sau legate de încălcarea oricărei garanţii, exprese sau  implicite, a acestui produs.

Acești termeni și aceste conditii oferite dvs. De către canon nu afectează drepturile suplimentare statutare pe care le-ați putea avea cu privire la produsele la  care se referă acești termeni și aceste condiții.Informaţii de contact EWS

Tabelul de mai jos conţine ţările care oferă Sistemul european de garanţii (European Warranty System, EWS) Canon. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi versiunea integrală a Termenilor şi condiţiilor EWS Canon.

Mai jos se regăsesc datele de contact pentru fiecare ţară în parte şi nivelul de service disponibil.

Reţineţi că, acolo unde sunt disponibile, serviciile la sediul clientului sunt oferite numai pentru produsele eligibile.

Ţară Detaliile de contact ale Biroului de asistenţă Servicii EWS disponibile Restricţii ale serviciilor la sediul clientului
Austria

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (olandeză)
Canon Belgia (franceză)

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Bulgaria

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon Bulgaria

Returnare la sediu Nu este cazul
Croaţia

Produse foto/video: +385 1 2313 222

PHOTO CENTAR D.O.O.

Imprimante: +385 1 6222 122

K.S.U.-COMPANY D.O.O.

Returnare la sediu Nu este cazul
Cipru

+357 25 056 960

Canon Cipru

Returnare la sediu Nu este cazul
Republica Cehă

+420 296 335 619

Canon Republica Cehă

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Danemarca

+45 70 20 55 15

Canon Danemarca

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Danemarca continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
Estonia

+372 630 0530
overall@overall.ee

Overall

Returnare la sediu Nu este cazul
Finlanda

+358 (020) 366 466
(Apelurile sunt taxate cu 0,15 cenţi/min. dacă sunaţi de pe o reţea fixă. Taxele apelurilor pot să difere în funcţie de operatorii de telefonie mobilă. Contactaţi operatorul pentru mai multe informaţii)

Canon Finlanda

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Finlanda continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
Franţa

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Franţa

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Franţa continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Germania

069 2999 3680

Canon Germania

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Germania continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Grecia

+302 10 969 6422

Canon Grecia

Returnare la sediu Nu este cazul
Ungaria

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungaria

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Islanda

Produse foto/video: +354 533 34 11 

Beco 

Imprimante/Scanere: +354 569 77 60

Origo

Returnare la sediu Nu este cazul
Irlanda

+353 16 990 990

Canon Irlanda

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Irlanda continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Italia

+39 02 3859 2000

Canon Italia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie la sediul clientului: Fără
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Italia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Letonia

Produse foto/video: +371 67 38 75 10
Imprimante: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Returnare la sediu Nu este cazul
Lituania

Orgsis +370 5 239 5510

Returnare la sediu Nu este cazul
Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Malta

+356 2792 2739

Canon Malta

Returnare la sediu Nu este cazul
Norvegia

+47 23 50 01 43

Canon Norvegia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Norvegia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
Polonia

+48 22 583 4307

Canon Polonia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Polonia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Portugalia

+351 21 424 51 90

Canon Portugalia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Portugalia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
România

0 311 305 090

Canon România

Returnare la sediu Nu este cazul
Slovacia

+421 (0)250 102 612

Canon Slovacia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Slovenia

Produse foto/video: (+386 1) 5461 000

3A Servis

Imprimante/Scanere: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Returnare la sediu Nu este cazul
Spania

+34 91 375 45 55

Canon Spania

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie la sediul clientului: Fără
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Spania continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
Suedia

+46 (0)8 519 923 69

Canon Suedia

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Suedia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
Elveţia

+41 22 567 58 58

Canon Elveţia (franceză)
Canon Elveţia (germană)

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Fără
Olanda

+31 (0)20 721 91 03

Canon Olanda

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru Olanda continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
UK

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Returnare la sediu
La sediul clientului (reparaţie şi schimb)
Reparaţie şi schimb la sediul clientului: doar pentru partea continentală a Regatului Unit (inclusiv insulele conectate prin poduri).

Apelurile sunt taxate la tarifele locale ale zonei geografice în funcţie de abonamentul pentru apeluri/furnizorul actual de servicii de telefonie mobilă sau fixă. Pentru tarifele exacte, consultaţi mai întâi furnizorul de servicii.Contact pentru garanţie oferită la faţa locului

Service-ul în garanţie la faţa locului este oferit în ţările enumerate mai jos, în cadrul Sistemului european de garanţii Canon (EWS).

Reţineţi că garanţia la faţa locului este disponibilă doar pentru produsele din lista On-Site Warranty Applicable Models.

Se aplică Termenii şi condiţiile EWS Canon.

Dacă produsul dvs. nu este eligibil pentru garanţia la faţa locului, vi se va oferi service la returnarea la sediu; consultaţi Informaţii privind garanţia la returnarea la sediu.


Teritoriu Details Descriere
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...