Termeni şi condiţii de utilizare

CITIŢI ACEST DOCUMENT ÎNAINTE DE A ACCESA SITE-UL WEB CANON EUROPE. Accesând Site-ul web Canon, sunteţi de acord să respectaţi următorii termeni şi condiţii.

DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII, NU UTILIZAŢI ACEST SITE WEB.

1. Acceptarea


Canon Europa N.V. ("Canon") vă oferă acest site ("site-ul Canon") pe baza termenilor şi condiţiilor de mai jos ("Termeni şi condiţii"). Accesând oricare pagină din cadrul site-ului Canon, vă exprimaţi acordul de a vă supune acestor termeni şi condiţii. Canon poate actualiza periodic termenii şi condiţiile de aici, afişând versiunea lor actualizată, fără a vă transmite o notificare separată. Trebuie să verificaţi termenii şi condiţiile de fiecare dată când accesaţi site-ul Canon, pentru a vedea dacă există actualizări.

2. Site-ul Canon


Veţi putea obţine informaţii cu privire la anumite produse şi servicii Canon pe acest site Canon şi veţi putea, de asemenea, trimite întrebări către Canon pentru a primi mai multe informaţii. Nu uitaţi că acest site Canon este site-ul european şi că produsele şi serviciile oferite pot să difere de la o ţară la alta. Folosiţi linkurile către site-urile naţionale pentru a afla detalii cu privire la produsele şi serviciile disponibile.

3. Informaţii despre modulele cookie


Citiţi despre politica noastră referitoare la modulele cookie.

4. Utilizarea


Vă angajaţi să nu postaţi şi să nu trimiteţi prin intermediul acestui site niciun fel de materiale care sunt sau ar putea fi interpretate în mod rezonabil ca fiind: (i) defăimătoare, calomniatoare, obscene, jignitoare, abuzive, capabile să incite la ură rasială, discriminatoare sau blasfemice; (ii) forme de încălcare ale vreunei obligaţii de încredere sau confidenţialitate sau ale vreunui secret comercial; (iii) încălcări ale drepturilor de proprietate ce aparţin vreunui terţ sau pentru care nu aţi obţinut încă toate licenţele şi/sau aprobările necesare; sau (iv) încălcări ale vreunei alte legi.

De asemenea, sunteţi de acord să nu transmiteţi către sau prin site niciun material care ar putea fi privit în mod rezonabil drept constituind sau instigând la vreun comportament care ar fi considerat drept infracţiune, dând naştere la datorii civile sau care contravine în vreun alt mod legii oricărei ţări sau autorităţi competente, sau care încalcă drepturile vreunui terţ din orice parte a lumii.

Canon îşi rezervă dreptul de a retrage orice materiale de pe site dacă bănuieşte în mod rezonabil că asemenea materiale sunt interzise de această Secţiune 3 sau sunt inadecvate din vreun alt punct de vedere. Fără a afecta cele de mai sus, confirmaţi faptul că firma Canon nu are niciun control asupra conţinutului publicat pe site de către utilizatori şi nici nu pretinde a monitoriza conţinutul site-ului pentru a-i asigura acurateţea, caracterul adecvat sau conformitatea cu principiile evidenţiate în termenii şi condiţiile de aici.

Nu aveţi voie să creaţi linkuri către site-ul Canon de pe alte site-uri care sunt indecente sau inadecvate şi sunteţi obligaţi să ştergeţi imediat orice link în momentul în care Canon vă solicită acest lucru în baza voinţei proprii.

Toate materialele (inclusiv, dar nelimitate la text, muzică, sunet, fotografii, grafică, imagini, video, compilaţii de date, fişiere de descărcat şi software) incluse pe acest site (""materialele"") sunt proprietatea Canon şi a furnizorilor săi şi sunt protejate de legile europene, japoneze şi internaţionale privind drepturile de autor.

Canon vă autorizează să vizualizaţi şi să descărcaţi materialele doar pentru uz personal, necomercial; cu condiţia de a nu modifica aceste materiale şi a nu crea în niciun fel obiecte derivate de la ele şi de a nu reproduce sau afişa, reda sau distribui în mod public sau de a folosi în vreun alt mod aceste materiale în vreun scop public sau comercial. Se interzice orice utilizare a materialelor pe orice alt site sau în orice alt mediu de computer în reţea, în orice scop ar fi ea.

Dacă doriţi să utilizaţi materialele în alte scopuri decât cele autorizate mai sus, trebuie să obţineţi acordul prealabil de la deţinătorii drepturilor de autor respective sau de la cei care oferă licenţă pentru materialele respective, adică de la Canon, furnizorii săi sau alţii.

Dacă doriţi să citaţi direct vreo porţiune a conţinutului în orice material publicat, cum ar fi revistele, solicitaţi permisiunea contactând webmasterul la new.media@canon-europe.com. Dacă doriţi să publicaţi vreo parte a materialelor pe un CD sau pe alt suport, specificaţi care parte a materialelor doriţi să o publicaţi.

Vă exprimaţi acordul de a despăgubi Canon şi afiliaţii Canon pentru orice revendicare, solicitare, pierdere sau daună suferită ca urmare a încălcării acestei Secţiuni 3

5. Declaraţie de neasumare a răspunderii


Canon exclude prin prezenta toate condiţiile, garanţiile, reprezentările sau alţi termeni privind furnizarea reală sau pretinsă, nefurnizarea sau furnizarea întârziată a oricăror servicii legate de pagina web Canon sau privind caracterul corect, complet şi actual al site-ului Canon, care ar putea avea efecte asupra relaţiei dintre Canon şi dumneavoastră în absenţa acestei Secţiuni 4 sau ar fi sugerate sau încorporate altfel în termenii şi condiţiile de aici sau în vreun contract colateral, prin statut, drept comun sau în vreun alt fel. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acordă că utilizaţi site-ul Canon pe riscul propriu şi că firma Canon nu vă garantează satisfacerea cerinţelor dumneavoastră de către site-ul Canon şi nici faptul că site-ul Canon vă va fi pus la dispoziţie în mod neîntrerupt, fără erori şi în condiţii de securitate. Orice conţinut sau servicii furnizate de Canon prin site-ul Canon sau în legătură cu site-ul Canon sunt furnizate "CA ATARE" şi "CONFORM DISPONIBILITĂŢII", iar Canon nu emite nicio reprezentare şi nicio aprobare de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la site-ul Canon, pentru conţinutul sau serviciile incluse pe acest site Canon sau puse la dispoziţie prin acest site. Canon îşi rezervă dreptul de a modifica sau retrage în baza voinţei proprii orice conţinut sau servicii oferite ca partet a site-ului Canon.

6. Răspunderea


Canon, oricare altă parte (implicată sau nu în crearea, producerea, întreţinerea sau furnizarea acestui site Canon) şi oricare dintre companiile din grupul Canon şi responsabilii, directorii, angajaţii, acţionarii sau agenţii oricăruia dintre aceştia exclud orice răspundere şi responsabilitate pentru orice daună, indiferent de valoare sau tip, pe care o puteţi suferi dumneavoastră sau vreun terţ (inclusiv, dar fără limitare la pierderi sau daune directe, indirecte, punitive sau de consecinţă sau vreo pierdere de venit, profituri, clientelă, date, contracte, utilizare de bani sau pierderi sau daune rezultate sau legate în vreun fel de întreruperea activităţii sau vreun prejudiciu (inclusiv, dar fără limitare la neglijenţă), ca urmare a unui contract sau legată în vreun alt fel de acest site Canon, de orice site-uri conectate la acest site Canon sau ca urmare a materialelor de pe asemenea site-uri, inclusiv, dar fără limitare la pierderile sau daunele datorate viruşilor ce pot infecta computerele, software-ul, datele sau alte proprietăţi în urma accesării, utilizării sau vizualizării de către dumneavoastră a acestui site Canon sau în urma descărcării vreunui material de pe acest site Canon sau orice site-uri conectate la acest site Canon. Acest lucru nu vă va afecta drepturile statutare.

Nimic din cadrul acestor termeni şi condiţii nu va exclude sau limita răspunderea companiei Canon pentru (i) moartea sau accidentarea personală din neglijenţa sa; (fraudă); sau (iii) orice răspundere a cărei excludere sau limitare nu este permisă de legislaţia aplicabilă.

7. Politici de confidenţialitate


Vă rugăm să vizitaţi pagina de confidenţialitate pentru toate notificările Canon privind confidenţialitatea.

Vedeţi pagina de confidenţialitate

8. Marca


Nu aveţi dreptul de a afişa sau a utiliza în niciun fel mărcile sau logo-urile Canon sau ale Canon Group fără acordul prealabil scris din partea Canon.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Olanda
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Nr. de înregistrare: Numărul de înregistrare al companiei: 33166721
Cod TVA: NL005916343B01

10. Legislaţie aplicabilă


Termenii şi condiţiile de aici vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia engleză. Disputele ce rezultă în legătură cu termenii şi condiţiile de aici vor fi supuse exclusiv jurisdicţiei curţilor engleze.

11. Drepturi de autor


Copyright © Canon Europa N.V. şi Canon Europe Ltd2002-2007. Toate drepturile rezervate. Este strict interzisă copierea, redistribuirea, republicarea sau modificarea oricăror materiale sau software de pe site-ul web Canon sau oferite în asistenţa ulterioară fără acordul prealabil scris al companiei Canon.

Versiunea 1

Data publicării: 23/02/2005