CONFIDENŢIALITATE

Centrul de încredere Canon privind confidenţialitatea

Canon este un lider mondial în ceea ce priveşte inovaţiile şi soluţiile de imagistică
a man looking at a tablet

Abordarea Canon privind confidenţialitatea

Respectul faţă de oameni a fost dintotdeauna prioritatea Canon. Această fundaţie a creat cei patru piloni ai abordării noastre privind confidenţialitatea.

 • Respectuoşi

  Canon şi-a luat un angajament ferm de a proteja datele cu caracter personal ale clienţilor şi angajaţilor săi. Ne ghidăm după filosofia Kyosei – trăim şi muncim împreună pentru binele comun.

 • De încredere

  Fiind o marcă internaţională în care oamenii au încredere, Canon înţelege că trebuie să depunem eforturi continue pentru a menţine această încredere prin măsuri tehnice şi organizatorice eficiente.

 • Etici

  Utilizăm Cadrul Canon de răspundere privind confidenţialitatea pentru a ne asigura că acţionăm corect în permanenţă în beneficiul persoanelor care ne încredinţează datele lor cu caracter personal.

 • Încurajare

  Încurajăm partenerii şi furnizorii noştri să menţină acelaşi nivel de respect, încredere şi comportament etic în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea datelor pe care l-am stabilit şi pentru noi.

o imagine cu un angajat care lucrează pe laptop

Principii de protecţie a datelor

Respectarea principiilor de protecţie a datelor este o componentă de bază a abordării Canon privind confidenţialitatea. Vedeţi modul în care acestea sprijină regimul nostru de protecţie a datelor.

Angajamentul Canon faţă de răspundere

Dovedim conformitatea prin documentaţie sistematică şi ne susţinem clienţii să-şi îndeplinească obligaţiile privind răspunderea.

two work professionals looking at a document

MESAJ DE LA RPD AL GRUPULUI

„Sunt mândru că viziunea noastră privind confidenţialitatea, „Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal”, împreună cu angajamentul Canon faţă de practicile etice în afaceri stau la baza abordării Canon privind gestionarea confidenţialităţii. Tratăm întotdeauna datele cu caracter personal ale altor persoane în acelaşi mod în care ne-am aştepta să fie tratate propriile noastre date.”

Fred Oberholzer, Director de confidenţialitate EMEA şi Responsabil cu protecţia datelor la nivel de grup
Man working on a computer in an office

Administrarea confidenţialităţii

Aflaţi cum ne ajută Cadrul Canon de răspundere privind confidenţialitatea să vă protejăm în permanenţă datele cu caracter personal.

Notificări privind confidenţialitatea

Notificările privind confidenţialitatea sunt disponibile pentru fiecare ţară din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa în limba locală.

Întrebări, reclamaţii şi solicitări privind confidenţialitatea

Solicitările, întrebările și reclamațiile dvs. privind drepturile individuale pot fi trimise la Canon utilizând linkul de mai jos. Acest formular ar trebui folosit numai pentru chestiuni legate de confidențialitate. Nu putem răspunde întrebărilor generale și solicitărilor de asistență tehnică despre produsele și serviciile dvs. Canon.

Preferinţe de marketing

Dacă doriţi să vă actualizaţi preferinţele de marketing, puteţi face aceasta selectând funcţionalitatea de autoservire de mai jos.

Măsuri tehnice şi organizatorice

Aflaţi despre măsurile tehnice şi organizatorice pe care le luăm pentru a asigura respectarea obligaţiilor de protecţie a datelor.

un grup de oameni adunaţi în jurul unei mese
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon în calitate de procesator de date

Prin portofoliul nostru robust de produse, servicii şi soluţii putem să susţinem eforturile clienţilor noştri ca procesator al datelor acestora.

Angajamentul Canon faţă de sustenabilitate şi inovaţie

Aflaţi aici mai multe despre eforturile Canon privind sustenabilitatea

a group of work professionals working in an office

Întrebări frecvente

Aflaţi mai multe despre abordarea Canon privind confidenţialitatea şi protecţia datelor. Pentru mai multe informaţii sau pentru a adresa o întrebare la care nu s-a răspuns aici, vă rugăm să ne contactaţi în scris la adresa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Cum pot persoanele fizice să contacteze Canon pentru a-şi exercita propriile drepturi în calitate de persoane vizate (de exemplu, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere)?

Persoanele fizice îşi pot exercita drepturile contactându-ne în scris la adresa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Dacă am o întrebare sau aş dori să depun o reclamaţie, cum pot face acest lucru?
Puteţi trimite întrebările sau reclamaţiile referitoare la confidenţialitate contactându-ne în scris la adresa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Ce este un Responsabil cu protecţia datelor?
Un Responsabil cu protecţia datelor se asigură, în mod independent, că organizaţia aplică legile care protejează datele cu caracter personal ale persoanelor.

Cine este Responsabilul Canon cu protecţia datelor?
Avem mai mulţi Responsabili cu protecţia datelor („RPD”) în cadrul Grupului de companii Canon Europe. Responsabilul cu protecţia datelor la nivel de grup este Fred Oberholzer, care poate fi contactat la adresa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.Ceilalţi RPD pot fi contactaţi la adresele de e-mail de mai jos:

Grupul de companii Canon Europe Adresă de e-mail de contact
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Cum este administrată confidenţialitatea la Canon?
Responsabilul Canon pentru protecţia datelor la nivel de grup este susţinut de o reţea de RPD şi Promotori ai confidenţialităţii, ale căror roluri şi responsabilităţi sunt clar definite, prin care se asigură conformitatea cu Regulamentul general al UE privind protecţia datelor (RGPD), precum şi cu alte legi privind confidenţialitatea şi protecţia datelor din întreaga EMEA.

Grupul Canon Europe (Canon EMEA) cuprinde Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. În această regiune amplă sunt în vigoare multe legi diferite privind confidenţialitatea. Cadrul Canon de răspundere privind confidenţialitatea a fost dezvoltat pentru a asigura că aspectele legate de confidenţialitate sunt gestionate în mod uniform şi standardizat pe toate pieţele noastre şi pentru a asigura desfăşurarea activităţii noastre fără probleme. Cerinţele Uniunii Europene şi ale altor legislaţii privind confidenţialitatea din Europa, Orientul Mijlociu şi din Africa au fost încorporate în Cadrul Canon de răspundere privind confidenţialitatea.

Canon efectuează evaluări ale riscurilor în ceea ce priveşte datele cu caracter personal?
Canon EMEA are procese bine definite privind administrarea, gestionarea riscurilor şi conformitatea. Printre aceste procese se numără:

• evaluări ale riscurilor legate de confidenţialitate

• evaluări ale impactului asupra vieţii private/evaluări ale impactului asupra protecţiei datelor

• evaluări ale riscurilor legate de furnizori

• evaluări ale securităţii


Canon păstrează evidenţe ale activităţilor de prelucrare (RoPA)?
Canon are procese în vigoare pentru a respecta cerinţele de confidenţialitate, inclusiv menţinerea/actualizarea unor evidenţe ale activităţilor de prelucrare şi efectuarea de evaluări ale impactului asupra vieţii private (PIA)/evaluări ale impactului asupra protecţiei datelor (DPIA).

Canon are procese formale pentru gestionarea situaţiilor de încălcare a securităţii datelor?
Canon şi-a luat un angajament ferm să protejeze datele cu caracter personal ale tuturor părţilor implicate, inclusiv angajaţi, furnizori şi clienţi. Pentru a ne respecta acest angajament şi obligaţiile în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor, Canon a implementat o „Politică de gestionare a încălcărilor”. Această politică descrie ce anume constituie o încălcare a securităţii datelor şi măsurile iniţiale pe care angajaţii ar trebui să le ia atunci când se descoperă o situaţie în care se suspectează încălcarea securităţii datelor. Există mai multe ghiduri operaţionale care completează această politică.

Angajaţii Canon sunt instruiţi cu privire la confidenţialitate?
Angajaţii şi contractanţii Canon primesc instruire obligatorie privind confidenţialitatea şi protecţia datelor. Se oferă instruire obligatorie suplimentară Promotorilor noştri ai confidenţialităţii, cărora li se atribuie o responsabilitate specială în ceea ce priveşte confidenţialitatea în domeniul lor de activitate specific.

Angajaţii Canon care accesează şi prelucrează date cu caracter personal se angajează să respecte confidenţialitatea?
Toţi angajaţii Canon, inclusiv cei care lucrează cu datele cu caracter personal ale angajaţilor, partenerilor sau clienţilor noştri, sunt obligaţi să respecte prevederile de confidenţialitate din contractele de muncă. Importanţa confidenţialităţii este subliniată în mod continuu prin instruire şi informare.

Furnizorii Canon şi alte terţe părţi respectă reglementările privind protecţia datelor?
Canon solicită terţelor părţi, inclusiv furnizorilor şi partenerilor, care prelucrează date cu caracter personal în numele companiei Canon, să-şi asume obligaţii contractuale privind protecţia tuturor datelor cu caracter personal pe care le primesc de la Canon şi li se interzice să folosească datele cu caracter personal în alte scopuri decât pentru prestarea de servicii, conform indicaţiilor primite de la Canon. Canon a implementat, de asemenea, o evaluare de conformitate bazată pe riscuri pentru furnizorii care folosesc datele companiei Canon sau ale clienţilor Canon.

Cum respectă Canon restricţiile privind transferul de date în regiunile EMEA în care îşi desfăşoară activitatea?
Canon utilizează mecanisme de transfer adecvate, cum ar fi clauze contractuale standard, dacă este cazul. În jurisdicţiile în care clauzele contractuale standard nu sunt disponibile, Canon respectă cerinţele locale privind confidenţialitatea.

De unde pot obţine mai multe informaţii despre oricare dintre subiectele discutate în „Centrul de încredere Canon privind confidenţialitatea”?
Dacă aveţi orice întrebare specifică legată de conţinutul acestor pagini web, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu confidenţialitatea la adresa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Subiecte conexe

Aflaţi mai multe despre modul în care Canon îşi sprijină şi protejează clienţii.