Warranty_Page_Image

Garanţia europeană pentru camere PTZ la distanţă Canon

Aceasta este o garanţie comercială pentru clientul final, oferită de Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ţările de Jos („Canon”) clienţilor finali care achiziţionează camere PTZ Canon la distanţă pentru uzul propriu, dar care nu sunt consumatori conform legilor locale din ţara din care au fost achiziţionate camerele PTZ la distanţă în cauză. Dacă sunteţi consumator, nu aveţi dreptul la această garanţie, însă vi se vor aplica drepturile legale ale consumatorului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare. Prezenţii Termeni şi condiţii, precum şi prezenta ofertă vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, supunându-se jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Oferta de servicii este următoarea:

 

Garanţie cu returnare la sediu

 

Camerele PTZ Canon la distanţă destinate vânzării şi achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE” – respectiv UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia), plus Elveţia şi Regatul Unit – „Teritoriul”, beneficiază de Garanţia europeană pentru camere PTZ Canon la distanţă. În cazul defectării noii camere PTZ la distanţă în perioada de garanţie aplicabilă, Canon garantează remedierea defecţiunii în mod gratuit (se aplică termenii şi condiţiile – a se vedea mai jos). 

 

Pentru orice produs neacoperit de termenii garanţiei sau în afara perioadei de garanţie aplicabile şi în cazul deteriorărilor sau reparaţiilor care nu sunt acoperite de garanţie, este disponibil un serviciu de reparaţii contra cost, care presupune returnarea camerei PTZ la distanţă la orice centru de service autorizat Canon.
Această garanţie constituie compensaţia unică şi exclusivă care vă este acordată, iar compania Canon sau filialele sale ori alţi membri cu Garanţie europeană pentru camere PTZ la distanţă nu sunt răspunzători pentru nicio pagubă accidentală sau pe cale de consecinţă în cazul încălcării oricărei garanţii explicite sau implicite a acestui produs.

 

Termeni şi condiţiiGaranţia cu returnare la sediu

Canon garantează că hardware-ul acestei camere PTZ la distanţă va funcţiona corespunzător în perioada de garanţie. În cazul în care hardware-ul se va defecta în perioada de garanţie, un serviciu de reparaţii cu returnare la sediu va fi asigurat gratuit la centrul (centrele) de service autorizat(e) Canon din ţările membre.
Această Garanţie cu returnare la sediu se aplică produselor Canon destinate sau achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE”), plus Elveţia şi Regatul Unit.
Acest serviciu gratuit poate fi obţinut numai prezentând factura/bonul de casă originale emise de către distribuitor clientului final.
Totodată, Canon îşi rezervă dreptul de a înlocui camera PTZ la distanţă defectă cu altă cameră PTZ la distanţă echivalentă, care dispune de acelaşi nivel de calitate cu produsul defect sau de o calitate superioară, în locul reparării produsului defect.

1. Perioada de garanţie
Garanţia este valabilă 1 an de la data achiziţiei, după cum reiese din dovada achiziţiei.

2. Obţinerea garanţiei
Serviciul de garanţie este disponibil numai în centrele de service autorizate Canon.
Toate costurile aferente transportării în siguranţă a camerei PTZ la distanţă la şi de la centrul de service autorizat Canon vor fi suportate de clientul final. În cazul în care camera PTZ la distanţă este mutată într-o ţară care nu este membru cu Garanţie europeană pentru camere PTZ la distanţă Canon, camera PTZ la distanţă trebuie returnată pentru reparaţii în ţara din care a fost achiziţionată pentru a beneficia de această garanţie.

3. Membrii cu Garanţie europeană pentru produse PTZ la distanţă Canon
Membrii cu Garanţie europeană pentru produse PTZ la distanţă Canon sunt ţările în care poate fi solicitat serviciul de Garanţie cu returnare la sediu.
Vă rugăm să contactaţi membrul relevant cu Garanţie pentru produse PTZ la distanţă dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii cu privire la această garanţie.

4. Limitări

Prezenta Garanţie nu acoperă următoarele:

 • Consumabile (baterie); 
 • Orice software aferent; 
 • Piese supuse uzurii, precum şi accesoriile (de ex., baterii, telecomandă, suporturi etc.) utilizate cu acest produs.
 • Defecţiunile cauzate de modificări realizate fără acordul Canon sau reparaţii/ modificări/operaţii de curăţare realizate la un centru de service neautorizat de Canon; 
 • Costurile invocate de centrele de service autorizate Canon pentru orice adaptări sau modificări ale unei camere PTZ la distanţă necesare pentru conformarea cu standarde sau specificaţii tehnice sau de siguranţă specifice unei anumite ţări sau alte costuri de ajustare a camerei PTZ la distanţă ca rezultat al modificării oricăror specificaţii de la data livrării produsului; 
 • Deteriorările rezultate din faptul că o cameră PTZ la distanţă nu este conformă cu standardele sau cu specificaţiile din altă ţară decât ţara din care a fost achiziţionată.
Reparaţiile de service în garanţie sunt excluse dacă defecţiunea sau deteriorarea sunt cauzate de:
 • Utilizare necorespunzătoare, respectiv manipularea produsului fără a se respecta manualul de utilizare sau de operare, utilizare abuzivă (pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul de operare al utilizatorului), inclusiv, dar fără a se limita la deteriorări cauzate de depozitare incorectă, cădere, şocuri excesive, coroziune, murdărie, apă sau nisip; 
 • Deteriorări cauzate în mod direct de utilizarea de piese de schimb, software sau consumabile care nu sunt compatibile cu produsul. Compatibilitatea cu o anumită cameră PTZ Canon la distanţă trebuie să fie specificată pe ambalaj, fiind asigurată în cazul utilizării de piese de schimb, software sau consumabile originale Canon, întrucât acestea au fost testate. Vă recomandăm verificarea compatibilităţii înainte de utilizare; 
 • Conectarea camerei PTZ la distanţă la echipamente neaprobate de Canon pentru conectare; 
 • Ambalarea necorespunzătoare a camerei PTZ la distanţă la returnarea către centrul de service autorizat Canon; 
 • Accidente sau dezastre sau alte cauze care nu pot fi controlate de Canon, inclusiv, dar fără a se limita la fulgere, inundaţii, incendii, tulburări publice şi ventilaţie necorespunzătoare.

Reparaţiile în garanţie pe perioada prezentei garanţii nu includ verificări periodice sau alte servicii standard de întreţinere a camerei PTZ la distanţă.

5. Altele

Serviciile de reparaţii pot fi întârziate în cazul în care sunt executate în afara ţării iniţiale de achiziţie şi dacă produsul fie nu este încă comercializat în ţara respectivă, fie este vândut într-o execuţie specifică ţării respective. Astfel, anumite piese de schimb pentru camera PTZ la distanţă pot să lipsească din stoc în ţara în care se efectuează reparaţia.
Canon nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio altă solicitare de despăgubire, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea înregistrărilor, datelor etc. care nu au fost exprimate expres în această garanţie.
La momentul returnării camerei PTZ la distanţă pentru lucrări de service în garanţie, vă rugăm să o ambalaţi cu grijă, asigurându-vă că aţi inclus şi factura de achiziţie şi o descriere a defecţiunii.

 

Întrebări frecventeÎ: Ce garanţie se aplică produselor PTZ la distanţă Canon achiziţionate în Europa?

R: În general, Canon oferă Garanţia europeană pentru produse PTZ la distanţă achiziţionate în: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ţările de Jos şi Regatul Unit. Consultaţi Termenii şi condiţiile complete aferente acestei garanţii.

Î: Ce informaţii privind garanţia ar trebui să găsesc în cutie când achiziţionez un produs Canon?

R: În ţările în care se aplică garanţia europeană pentru produse PTZ la distanţă, ambalajul fiecărui produs va conţine în cutie un certificat de Garanţie europeană pentru produse PTZ la distanţă. Acesta arată asemănător cu exemplul de mai jos:

 

Î: Este necesar să completez şi să returnez documente către Canon pentru a-mi înregistra Garanţia europeană?

R: Nu este necesară returnarea de documente către Canon pentru a înregistra Garanţia europeană pentru produse PTZ la distanţă. Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru produse PTZ la distanţă, va trebui să furnizaţi întotdeauna Canon dovada valabilă a achiziţiei, în original (inclusiv data iniţială a achiziţiei), pentru produsul în cauză.

Î: Ce documente sunt necesare pentru a solicita o reparaţie în temeiul Garanţiei europene pentru produse PTZ la distanţă?

R: Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru produse PTZ la distanţă, va trebui să furnizaţi întotdeauna Canon dovada valabilă a achiziţiei, în original (inclusiv data iniţială a achiziţiei), pentru produsul PTZ la distanţă în cauză. Ofertele promoţionale de garanţie pot specifica şi alte cerinţe, aşa că vă rugăm să consultaţi Termenii şi condiţiile oricăror oferte promoţionale (dacă se aplică).

Î: Cât timp este valabilă o Garanţie europeană standard pentru produse PTZ la distanţă Canon?

R: În general, perioada de garanţie pentru produsele Canon PTZ la distanţă este de 1 an.

Î: În cazul în care cumpăr un produs Canon PTZ la distanţă în alte ţări decât cele pentru care Canon oferă Garanţia europeană pentru produse PTZ la distanţă, produsul meu PTZ la distanţă va fi acoperit de Garanţia europeană pentru produse PTZ la distanţă dacă sunt rezident al unei ţări membre care intră sub incidenţa Garanţiei europene pentru produse PTZ la distanţă?

R: În general, produsele beneficiază de o garanţie care se aplică regiunii specifice de vânzare, iar clienţii finali vor trebui să returneze produsele către regiunile respective pentru a solicita reparaţii în baza garanţiei. În general, Canon nu oferă o garanţie globală decât dacă acest lucru este specificat pentru anumite produse/regiuni.

 

Detalii de contactTabelul de mai jos enumeră ţările care oferă garanţia europeană pentru produse PTZ Canon. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Termenii şi condiţiile integrale ale Garanţiei europene pentru produsele PTZ Canon.

Puteţi găsi informaţiile de contact pentru fiecare ţară mai jos.

Ţară Detaliile de contact ale Biroului de asistenţă
Austria +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Belgia +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (olandeză)
Canon Belgia (franceză)
Bulgaria Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgaria
Cipru +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Republica Cehă +420 296 335 619

Canon Republica Cehă
Danemarca +45 70 20 55 15

Canon Danemarca
Estonia +372 630 0530

overall@overall.ee

Overall
Finlanda +358 (020) 366 466
(Apelurile sunt taxate cu 0,15 cenţi/min. dacă sunaţi de pe o reţea fixă. Taxele apelurilor pot să difere în funcţie de operatorii de telefonie mobilă. Contactaţi operatorul pentru mai multe informaţii)

Canon Finlanda
Franţa +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Franţa
Germania 069 2999 3680

Canon Germania
Grecia Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Grecia
Ungaria +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungaria
Islanda +354 533 34 11

Beco
Irlanda +353 16 990 990

Canon Irlanda
Italia +39 02 3859 2000

Canon Italia
Letonia +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Lituania +370 5 239 5510

Orgsis
Luxemburg +352 27 302 054

Canon Luxemburg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norvegia +47 23 50 01 43

Canon Norvegia
Polonia +48 22 583 4307

Canon Polonia
Portugalia +351 21 424 51 90

Canon Portugalia
România +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon România
Slovacia +421 (0)250 102 612

Canon Slovacia
Slovenia (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spania +34 91 375 45 55

Canon Spania
Suedia +46 (0)8 519 923 69

Canon Suedia
Elveţia +41 22 567 58 58

Canon Elveţia (franceză)
Canon Elveţia (germană)
Olanda +31 (0)20 721 91 03

Canon Olanda
UK +44 (0)207 660 0186

Canon UK

You might also need...