Garanţia europeană pentru proiectoare Canon

Aceasta este o garanţie comercială pentru clientul final, oferită de Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Olanda („Canon”) clienţilor finali care au achiziţionat proiectoare Canon pentru uzul propriu, dar care nu sunt consumatori în ceea ce priveşte legile locale din ţara din care au fost achiziţionate proiectoarele în cauză.

Dacă sunteţi consumator, nu aveţi dreptul la această garanţie, însă vi se vor aplica drepturile legale ale consumatorului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.

Prezenţii Termeni şi condiţii, precum şi prezenta ofertă vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, supunându-se jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Prezenta garanţie europeană pentru proiectoare Canon este alcătuită din mai multe oferte de service, iar oferta aplicabilă dvs. este determinată în funcţie de locaţia dvs., de proiectorul pe care l-aţi achiziţionat şi de momentul în care aţi achiziţionat produsul. Ofertele de service sunt:


Garanţie cu returnare la sediu

Serviciu îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare


Proiectoarele Canon puse în vânzare şi achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE” - respectiv UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Elveţia și Marea Britanie - „Teritoriul”, beneficiază de Garanţia europeană pentru proiectoare Canon. În cazul defectării proiectorului nou în perioada de garanţie, Canon garantează remedierea defecţiunii în mod gratuit (se aplică termenii şi condiţiile - a se vedea mai jos). Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare Canon are şi alte limitări teritoriale şi legate de proiectoare. Pentru detalii, consultaţi secţiunea privind Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare de mai jos.

Pentru orice produs care nu se mai află în termenul de garanţie şi în cazul deteriorărilor sau reparaţiilor care nu sunt incluse în condiţiile de garanţie, este disponibil un serviciu de reparaţii contra cost, care presupune returnarea proiectorului la orice centru de service autorizat Canon.

Această garanţie constituie compensaţia unică şi exclusivă pentru dvs., iar compania Canon sau sucursalele sale nu sunt responsabile pentru nicio pagubă survenită pe cale incidentală sau de consecinţă în cazul încălcării oricărei garanţii exprese sau implicite a acestui produs.

Suplimentar Garanţiei europene pentru proiectoare Canon, este disponibilă o garanţie de 3 ani pentru lampă. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina noastră de promoţii pentru proiectoare.

Termeni şi condiţii

Pentru a consulta termenii şi condiţiile referitoare la toate tipurile de garanţie, faceţi clic pe oferta de garanţie corespunzătoare, de mai jos -

Garanţia cu returnare la sediu

Serviciu îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare


Garanţia cu returnare la sediu

Canon garantează ca hardware-ul acestui proiector va funcţiona corespunzător pe durata perioadei de garanţie. În cazul în care hardware-ul se va defecta în timpul garanţiei, serviciul de reparaţii hardware va fi asigurat gratuit la centrul (centrele) de service autorizat(e) Canon din statele membre.

Această Garanţie cu returnare la sediu se aplică produselor Canon destinate sau achiziţionate din Spaţiul Economic European („SEE”), Elveţia si Marea Britanie.

Acest serviciu gratuit poate fi obţinut numai prezentând factura/bonul de casă originale emise de către distribuitor clientului final.

Totodată, Canon îşi rezervă dreptul de a înlocui proiectorul defect cu un alt proiector echivalent, care va dispune de aceleaşi calităţi, sau mai bune, comparativ cu produsul defect, în locul reparării produsului defect.

1. Perioada de garanţie

În funcţie de proiector, această garanţie este valabilă 3 sau 5 ani de la data achiziţiei (pentru detalii, consultaţi secţiunea de mai jos). Suplimentar, anumite modele pot avea restricţii de utilizare. Toate lămpile dispun de o garanţie de nouăzeci (90) de zile. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fila Drepturi.

2. Obţinerea garanţiei

Serviciul de garanţie este disponibil numai în centrele de service autorizate Canon.

Toate costurile aferente transportării în siguranţă a proiectorului la şi de la centrul de service autorizat Canon vor fi suportate de clientul final. Dacă proiectorul este mutat într-o ţară care nu este Membru cu garanţie europeană pentru proiectoare Canon, proiectorul trebuie returnat pentru reparaţii în ţara din care a fost achiziţionat pentru a beneficia de garanţie.

3. Membrii cu garanţie europeană Canon pentru proiectoare: Membrii cu garanţie europeană Canon pentru proiectoare sunt ţările în care poate fi solicitat serviciul de Garanţie cu returnare la sediu.

Contactaţi Membrul cu garanţie europeană Canon pentru proiectoare corespunzător dacă aveţi nevoie de alte informaţii cu privire la această garanţie.

4. Limitări

Prezenta Garanţie nu include următoarele:

- Consumabile;
- Orice software aferent;
- Piesele supuse uzurii (de ex., panoul, filtrul optic, lampa, filtrele de aer), precum şi consumabilele şi accesoriile (de ex., lentilele, bateriile, telecomanda, consolele etc.) folosite împreună cu acest produs;
- Defecţiunile cauzate de modificări sau reparaţii realizate fără acordul Canon / modificări/curăţări realizate la un centru de service neautorizat de Canon;
- Costurile invocate de centrele de service autorizat Canon pentru adaptarea sau modificarea unor produse pentru conformarea cu standarde tehnice sau specificaţii de siguranţă specifice unei anumite ţări sau alte costuri de ajustare a proiectorului rezultate în urma modificării unor specificaţii de la data livrării proiectorului;
- Deteriorările rezultate din faptul că un proiector nu este conform cu standardele sau cu specificaţiile din altă ţară, în afara ţării din care a fost achiziţionat.

Reparaţiile de service în garanţie sunt excluse dacă defecţiunea sau deteriorarea sunt cauzate de:
- Utilizarea, manipularea sau operarea necorespunzătoare, abuzive ale proiectorului, aşa cum au fost descrise în manualul de utilizare sau de operare şi/sau în alte documente relevante pentru utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorări cauzate de depozitare incorectă, cădere, şocuri excesive, coroziune, murdărie, apă sau nisip;
- Deteriorări cauzate în mod direct prin utilizarea de piese de schimb, software sau consumabile (precum lămpi, lentile sau baterii) incompatibile cu produsul. Compatibilitatea cu un anumit proiector Canon este specificată pe ambalaj, fiind asigurată în cazul utilizării pieselor de schimb sau a consumabilelor originale Canon, întrucât acestea au fost testate. Vă recomandăm verificarea compatibilităţii înainte de utilizare;
- Conectarea proiectorului la echipamente neaprobate pentru conectare de Canon;
- Ambalarea necorespunzătoare a proiectorului la returnarea către centrul de service autorizat Canon;
- Accidente sau dezastre sau alte cauze care nu pot fi controlate de Canon, inclusiv, dar fără a se limita la fulgere, inundaţii, incendii, deranjamente publice şi ventilaţie necorespunzătoare.

Reparaţiile în garanţie pe perioada prezentei garanţii nu includ verificări periodice sau alte servicii standard de întreţinere a proiectoarelor;

5. Altele

Serviciile de reparaţii pot fi întârziate în cazul în care sunt realizate în afara ţării originale de achiziţie şi dacă produsul fie nu este încă comercializat în ţara respectivă, fie este vândut într-o execuţie specifică ţării respective. Astfel, anumite piese de schimb pentru proiector pot să lipsească din stoc în ţara în care se efectuează reparaţia.

Canon nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio altă solicitare de despăgubire, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea înregistrărilor, datelor etc. care nu au fost exprimate expres în această garanţie.

La momentul returnării proiectorului pentru lucrări de service în garanţie, ambalaţi-l cu grijă, asigurându-vă că aţi inclus şi factura de achiziţie şi descrierea defecţiunii.


Serviciu îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare

 1. 1. Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare este oferit pe perioada garanţiei, suplimentar garanţiei cu returnare la sediu. Serviciul asigură clientului final un proiector de împrumut pe durata reparaţiilor în garanţie, în termenii şi condiţiile suplimentare specifice din prezenta.

 2. 2. Canon oferă proiectoare de împrumut la cererea unui client final care dispune de garanţia oferită de distribuitor şi care se supune Termenilor de împrumut standard specificaţi în prezenta. Aceşti termeni se consideră acceptaţi de clienţii finali în momentul acceptării proiectorului de împrumut.

 3. 3. Clienţii finali sau distribuitorii acestora trebuie să se asigure că toate articolele împrumutate vor fi returnate în aceeaşi stare în care au fost furnizate şi răspund pentru pierderile, daunele sau furturile echipamentelor împrumutate, putându-li-se solicita plata pentru reparaţiile sau înlocuirile efectuate de Canon. Se recomandă clienţilor finali sau distribuitorilor acestora să încheie o asigurare care să acopere echipamentele împrumutate.

 4. 4. Aceste servicii acoperă numai proiectoarele XEED şi LX (inclusiv modelele medicale şi exclusiv unităţile personalizate). Pentru mai multe informaţii, consultaţi fila Drepturi. Nu este transferabilă altor proiectoare şi nu se oferă nicio alternativă în numerar.

 5. 5. Această ofertă este valabilă pentru produsele destinate importului şi comercializării de către Canon în ţările Uniunii Europene, precum şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Pentru a putea beneficia de Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare, proiectorul trebuie să fi fost achiziţionat dintr-una din aceste ţări.

 6. 6. Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare este disponibil numai în următoarele ţări eligibile: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit. În Estonia, Letonia şi Lituania, Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare este disponibil numai pentru modelele de proiectoare eligibile achiziţionate începând cu data de 01.01.2016.

 7. 7. Pentru a beneficia de Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare, trebuie prezentat documentul de achiziţie. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza serviciile gratuite pe durata garanţiei (sau de a refuza asigurarea Serviciului îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare) dacă documentele relevante nu pot fi prezentate, sau dacă informaţiile conţinute de acestea sunt incomplete sau ilizibile.

 8. 8. Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare poate fi iniţiat fie de clientul final, fie de distribuitorul care a montat produsul.

 9. 9. Toate solicitările cu privire la acest serviciu trebuie iniţiate prin telefon la Biroul de asistenţă Canon

 10. 10. Un reprezentant al Biroului de asistenţă Canon poate solicita informaţii suplimentare pentru a stabili cauza defecţiunii înainte de a expedia un produs de împrumut.

 11. 11. „Următoarea zi” înseamnă că, dacă este posibil, proiectorul de împrumut va fi livrat în ziua următoare zilei în care se solicită împrumutul, în cazul în care o astfel de solicitare se face înainte de ora 11:00 am, şi în două zile în cazul în care o astfel de solicitare se primeşte după ora 11:00 am, la sfârşit de săptămână sau de sărbători legale.

 12. 12. Clientul final sau distribuitorul va lua măsuri pentru colectarea unităţii defecte de îndată ce s-a primit proiectorul de schimb.

 13. 13. Clientul final sau distribuitorul răspund ca proiectorul de împrumut să fie returnat la Canon în termen de 5 zile de la data primirii unităţii reparate.

 14. 14. În condiţii normale, toate costurile de livrare vor fi achitate de Canon.

 15. 15. Canon nu este responsabil pentru demontarea sau reinstalarea proiectorului original şi nici a unităţii de schimb.

 16. 16. Prezenţii termeni şi condiţii şi oferta din prezenta vor fi guvernate şi se vor interpreta în conformitate cu legislaţia din Anglia sau Ţara Galilor, iar toate litigiile care apar în legătură cu Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare se vor supune competenţei ne-exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.