Garanţia europeană pentru proiectoare Canon

Aceasta este o garanţie comercială pentru clientul final, oferită de Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Olanda („Canon”) clienţilor finali care au achiziţionat proiectoare Canon pentru uzul propriu, dar care nu sunt consumatori în ceea ce priveşte legile locale din ţara din care au fost achiziţionate proiectoarele în cauză.

Dacă sunteţi consumator, nu aveţi dreptul la această garanţie, însă vi se vor aplica drepturile legale ale consumatorului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.

Prezenţii Termeni şi condiţii, precum şi prezenta ofertă vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, supunându-se jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Prezenta garanţie europeană pentru proiectoare Canon este alcătuită din mai multe oferte de service, iar oferta aplicabilă dvs. este determinată în funcţie de locaţia dvs., de proiectorul pe care l-aţi achiziţionat şi de momentul în care aţi achiziţionat produsul. Ofertele de service sunt:


Garanţie cu returnare la sediu

Serviciu îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare


Proiectoarele Canon puse în vânzare şi achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE” - respectiv UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi Elveţia - „Teritoriul”, beneficiază de Garanţia europeană pentru proiectoare Canon. În cazul defectării proiectorului nou în perioada de garanţie, Canon garantează remedierea defecţiunii în mod gratuit (se aplică termenii şi condiţiile - a se vedea mai jos). Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare Canon are şi alte limitări teritoriale şi legate de proiectoare. Pentru detalii, consultaţi secţiunea privind Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare de mai jos.

Pentru orice produs care nu se mai află în termenul de garanţie şi în cazul deteriorărilor sau reparaţiilor care nu sunt incluse în condiţiile de garanţie, este disponibil un serviciu de reparaţii contra cost, care presupune returnarea proiectorului la orice centru de service autorizat Canon.

Această garanţie constituie compensaţia unică şi exclusivă pentru dvs., iar compania Canon sau sucursalele sale nu sunt responsabile pentru nicio pagubă survenită pe cale incidentală sau de consecinţă în cazul încălcării oricărei garanţii exprese sau implicite a acestui produs.

Suplimentar Garanţiei europene pentru proiectoare Canon, este disponibilă o garanţie de 3 ani pentru lampă. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi pagina noastră de promoţii pentru proiectoare.


Garanţia cu returnare la sediu

Î: Ce garanţie se aplică proiectoarelor Canon achiziţionate în Europa?

R: În general, Canon oferă Garanţia europeană pentru proiectoare achiziţionate din:-

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Olanda şi Regatul Unit.

Consultaţi Termenii şi condiţiile complete aferente acestei garanţii.


Î: Ce informaţii privind garanţia ar trebui să găsesc în cutie când achiziţionez un produs Canon?

R: În ţările în care se aplică garanţia europeană pentru proiectoare, ambalajul fiecărui proiector va conţine în cutie o cartelă de Garanţie europeană pentru proiectoare. Aceasta arată asemănător cu exemplul de mai jos:


Î: Este necesar să completez şi să returnez documente către Canon pentru a-mi înregistra Garanţia europeană pentru proiectoare?

R: Nu este necesară returnarea de documente către Canon pentru a înregistra Garanţia europeană pentru proiectoare. Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie pe durata Garanţiei europene pentru proiectoare, veţi avea nevoie de dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială de achiziţie) pentru proiectorul în cauză.


Î: Ce documente sunt necesare pentru a solicita repararea în temeiul unei Garanţii europene pentru proiectoare?

R: Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie pe durata Garanţiei europene pentru proiectoare, va trebui întotdeauna să prezentaţi Canon dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială de achiziţie) pentru proiectorul în cauză. Ofertele promoţionale de garanţie pot specifica şi alte cerinţe, consultaţi Termenii şi condiţiile ofertelor promoţionale (dacă se aplică).


Î: Cât timp este valabilă o Garanţie europeană pentru proiectoare?

R: În general, proiectoarele Canon beneficiază de o garanţie de 3 sau 5 ani. Se pot şi se vor aplica excepţii, consultaţi fila drepturi pentru informaţii suplimentare.


Î: În cazul în care cumpăraţi un proiector din afara ţărilor pentru care Canon oferă Garanţia europeană pentru proiectoare, proiectorul va fi acoperit de Garanţia europeană pentru proiectoare dacă sunt rezident al unei ţări membre care intră sub incidenţa Garanţiei europene pentru proiectoare?

R: Detaliile aferente garanţiei specifice oferite pentru fiecare proiector vor fi, în general, incluse în cutia proiectorului. În general, produsele beneficiază de o garanţie care se aplică regiunii specifice de vânzare, iar clienţii finali vor trebui să returneze produsele către regiunile respective pentru a solicita reparaţii în baza garanţiei. În general, Canon nu oferă o garanţie globală decât dacă acest lucru este specificat pentru anumite produse/regiuni.


Serviciu îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare

Î: Unde este disponibil Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare?

R: Serviciul este disponibil numai în următoarele ţări eligibile: Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit.

Începând cu 01.01.2016, clienţii finali din Estonia, Letonia şi Lituania sunt eligibili pentru Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare. În aceste ţări, serviciul poate fi solicitat numai pentru modelele de proiector eligibile care au fost achiziţionate începând cu data de 01.01.2016.


Î: Cine poate iniţia Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare?

R: Procesul poate fi demarat fie de client, fie de distribuitorul acestuia, la constatarea unei defecţiuni. Proiectorul de schimb va fi livrat imediat după stabilirea defecţiunii (se aplică toţi termenii şi condiţiile) şi după ce a fost acceptată oferta pentru o unitate de schimb.


Î: Pe cine contactez pentru a beneficia de Serviciul îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare?

R: Clienţii finali sau distribuitorii acestora pot contacta Biroul de asistenţă Canon local. Canon va înregistra toate informaţiile relevante (de ex., detaliile privind defecţiunea) şi vor realiza investigaţia de prim nivel a cauzei posibile. În cazul în care defecţiunea persistă, asistenţa Canon de nivelul al doilea va contacta clientul final sau distribuitorul. În cazul în care se confirmă defecţiunea şi se recomandă reparaţia, se va oferi un model identic de proiector (sau un proiector cu caracteristici superioare) ca unitate de împrumut.


Î: Cât timp durează livrarea proiectorului de împrumut?

R: Dacă este posibil, proiectorul de împrumut va fi livrat în ziua următoare zilei în care se solicită împrumutul, în cazul în care o astfel de solicitare se face înainte de ora 11:00 am şi în două zile în cazul în care o astfel de solicitare se primeşte după ora 11:00 am, la sfârşit de săptămână sau de sărbători legale.


Î: Unde se va livra proiectorul de împrumut?

R: Proiectoarele de împrumut se livrează fie la Distribuitor, fie direct la clientul final (în cazul în care clientul dispune de cunoştinţele tehnice necesare montării produsului).


Î: Ce se întâmplă după primirea proiectorului împrumutat?

R: După primirea proiectorului de împrumut, distribuitorul sau clientul final se va asigura ca proiectorul defect să fie returnat la Canon. Etichetele de expediere vor fi livrate pentru returnarea proiectorului defect şi trebuie introduse în cutia de expediere furnizată. Se va contacta compania de transport, pentru a stabili preluarea proiectorului defect cât mai curând posibil. În mod normal, costul expedierii este suportat de Canon.


Î: Ce se întâmplă după repararea proiectorului defect?

R: Clientul final sau distribuitorul se asigură că proiectorul de împrumut va fi returnat la Canon în termen de 5 zile de la data primirii unităţii reparate. Etichetele de expediere vor fi livrate pentru returnarea proiectorului de împrumut şi trebuie introduse în cutia de expediere furnizată. Se va contacta compania de transport, pentru a stabili preluarea produsului împrumutat. În mod normal, costul expedierii este suportat de Canon.


Î: Cine este responsabil cu demontarea proiectorului defect şi reinstalarea acestuia după efectuarea reparaţiilor?

R: Canon nu este responsabil pentru demontarea sau reinstalarea proiectorului original. Acest lucru cade în sarcina clientului final sau a distribuitorului.


Î: Cine este responsabil cu instalarea proiectorului de împrumut şi demontarea acestuia după efectuarea reparaţiilor?

R: Canon nu este responsabil pentru instalarea sau demontarea proiectorului de împrumut. Acest lucru cade în sarcina clientului final sau a distribuitorului.


Î: Care sunt consecinţele în cazul în care unitatea de împrumut se pierde, se deteriorează sau este furată?

R: Canon oferă proiectoare de împrumut clienţilor finali sau distribuitorilor acestora conform Termenilor standard de împrumut Canon, pe care aceştia le vor accepta în momentul acceptării ofertei privind un proiector de împrumut în termenii Serviciului îmbunătăţit de împrumut în baza garanţiei pentru proiectoare. Clienţii finali sau distribuitorii acestora trebuie să se asigure că toate articolele împrumutate vor fi returnate în aceeaşi stare în care au fost furnizate şi răspund pentru pierderile, daunele sau furturile echipamentelor împrumutate, putându-li-se solicita plata pentru reparaţiile sau înlocuirile efectuate de Canon. Se recomandă clienţilor finali sau distribuitorilor acestora să încheie o asigurare care să acopere echipamentele împrumutate.