Canon s-a angajat să ajungă la zero emisii nete de carbon până în 2050

Canon_Carbon Emissions_Infographics
1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Să contribuim la un viitor cu emisii reduse de carbon

Canon depune eforturi pentru reducerea emisiilor de CO2 în toate activităţile sale

Cu toţii ne confruntăm cu impactul devastator al schimbărilor climatice asupra planetei noastre, în special printr-o creştere globală a dezastrelor naturale cauzate de evenimente meteorologice extreme. Acesta este un moment critic pentru ca toată lumea să acţioneze.

Scopul nostru este de a proteja mediul la nivel global prin reducerea impactului produselor noastre. Ne concentrăm pe reducerea emisiilor de CO2 de la achiziţia şi utilizarea materiilor prime şi a pieselor până la activităţile şi logistica de la sediile operaţionale.

Să ajungem la zero emisii nete de carbon

Ne-am angajat să ajungem la zero emisii nete de carbon până în 2050.

Obiectivul „Zero emisii nete” este atins atunci când cantitatea de carbon pe care o adăugăm în atmosferă nu este mai mare decât cantitatea eliminată.

Pentru a atinge acest obiectiv, reducem în mod activ emisiile noastre de gaze cu efect de seră (GES). Cuantificăm emisiile pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produselor pentru a reduce emisiile în fiecare etapă.

Obiectivul nostru este de a reduce emisiile de CO2 pe parcursul ciclului de viaţă al fiecărui produs cu 3% pe an. Dacă va fi susţinut, va însemna o reducere de aproximativ 50% a emisiilor faţă de nivelurile din 2008 până în 2030.

În prezent, suntem pe cale să atingem acest obiectiv, înregistrând o îmbunătăţire medie de 4,1% între 2008 şi 2022. Reducerea cumulativă începută în 2008 se ridică la 43%.

GREEN

Validare externă a obiectivelor noastre

Am făcut progrese considerabile în ceea ce priveşte acest obiectiv şi altele stabilite în toate activităţile noastre începând cu 2008. Angajamentul nostru nu a scăzut niciodată. Efectuăm întotdeauna examinări periodice ale obiectivelor noastre pe termen lung pentru a asigura conformitatea contribuţiilor noastre cu obiectivul nostru de a contribui la o societate cu emisii reduse de carbon şi de a ajunge la zero emisii nete până în 2050.

Nu este suficient să ne uităm doar la propriile noastre proiecţii şi contribuţii, ci trebuie să avem obiective elaborate în conformitate cu cele mai noi date ştiinţifice privind clima şi cu ceea ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris. Acesta este motivul pentru care am solicitat validare în cadrul iniţiativei SBTi (Science Based Targets Initiative).

Să înţelegem cifrele din spatele obiectivelor noastre

Canon aplică activităţilor sale atât un obiectiv de intensitate, cât şi un obiectiv absolut.

Obiectivul nostru de intensitate este o reducere axată în mod specific pe ciclul de viaţă al produselor noastre. Am stabilit un obiectiv vizând o reducere cu 50% a emisiilor noastre de CO2 până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2008 pe tot parcursul ciclului de viaţă al produselor. Prin aceasta ne referim la modul în care produsele noastre sunt proiectate, fabricate, expediate şi apoi utilizate de către clienţi.

Un obiectiv absolut ia în considerare emisiile totale ale unei întreprinderi, cum ar fi birourile noastre, mijloacele de transport utilizate de angajaţii noştri, modul în care alimentăm şi operăm unităţile noastre de producţie, precum şi lanţul nostru de aprovizionare.

Pentru a fi luaţi în considerare pentru validarea SBTi, trebuie să includem un obiectiv absolut cu o cifră de bază începând cel puţin cu anul 2015 pentru emisiile totale ale organizaţiei.

Scopul nostru este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul obiectivului absolut 1 şi 2 cu 42% şi emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul obiectivului absolut 3 (categoriile 1 şi 11) cu 25% până în 2030 în raport cu anul de bază 2022, în conformitate cu criteriile SBTi.

Acţiunile noastre de reducere şi obiectivele generale nu s-au schimbat şi suntem în continuare la fel de hotărâţi ca oricând să reducem impactul nostru asupra mediului şi să ajungem la zero emisii nete până în 2050.

CDP

Recunoaştere în Lista A CDP

Iniţiativele noastre de mediu în domeniul schimbărilor climatice şi cel al securităţii apei au fost recunoscute încă din 2014 de CDP, o organizaţie internaţională non-profit de mediu. Suntem listaţi pe Lista A CDP în ambele categorii.

CDP evaluează marile companii din întreaga lume cu privire la eforturile lor de combatere a schimbărilor climatice.

Să trecem la energia regenerabilă

82% din energia noastră electrică în Europa este generată din surse regenerabile

Utilizăm cât mai mult energia regenerabilă în operaţiunile noastre europene şi continuăm să creştem nivelul de utilizare a surselor regenerabile pentru a reduce emisiile de CO2.

În 2021, energia electrică reprezenta 45% din necesarul nostru total de energie. Iar din acest procentaj, 82% a fost generat din surse regenerabile. Unitatea noastră de producţie din Poing, Germania, utilizează 100% energie regenerabilă.

Noile noastre sedii din EMEA, precum şi sediile din Regatul Unit şi Irlanda au obţinut calificative BREEAM* „Excellent” pentru proiectarea eficientă din punct de vedere energetic şi utilizarea energiei regenerabile. Noul sistem BMS şi panourile fotovoltaice de pe acoperiş au permis o reducere de aproape 50% a consumului de energie al clădirii.

Clădirea noastră din Venlo, Olanda utilizează un sistem de pompe de căldură, sisteme eficiente de stocare a apei calde şi reci şi iluminare cu LED-uri pentru a reduce consumul de energie. De asemenea, avem panouri solare şi puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în ambele locaţii.

Scopul nostru este de a utiliza la maximum energia regenerabilă ca sursă eficientă de energie, pe măsură ce progresăm către obiectivul de a ajunge la zero emisii nete de CO2 până în 2050.

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre globale de a reduce impactul nostru asupra mediului, vizitaţi paginile noastre globale: