Warranty_Page_Image

Garanţia europeană pentru Canon seria WG

Aceasta este o garanţie comercială pentru clientul final, oferită de Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ţările de Jos („Canon”) clienţilor finali care achiziţionează produse Canon seria WG pentru uzul propriu, dar care nu sunt consumatori conform legilor locale din ţara din care au fost achiziţionate produsele din seria WG în cauză.
Dacă sunteţi consumator, nu aveţi dreptul la această garanţie, însă vi se vor aplica drepturile legale ale consumatorului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.
Prezenţii Termeni şi condiţii, precum şi prezenta ofertă vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, supunându-se jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor. 


Oferta de servicii este următoarea: 

• Garanţie la sediul clientului

Garanția produselor Canon din seria WG concepute a fi vândute și achizitionate din Uniunea Economică Europeană ("EEA" - și anume EU, Islanda, Lichtenstein, Norvegia plus Elveția și Marea Britanie) sunt acoperite de Garanția Europeană pentru produsele WG. În cazul defectării produsului nou din seria WG în perioada de garanţie aplicabilă, Canon garantează remedierea defecţiunii în mod gratuit (se aplică termeni şi condiţii – a se vedea mai jos).
Pentru orice produs care nu se mai află în termenul sau perioada de garanţie aplicabilă şi în cazul deteriorărilor sau reparaţiilor care nu sunt incluse în condiţiile de garanţie, este disponibil un serviciu de reparaţii contra cost.
Această garanţie constituie compensaţia unică şi exclusivă care vă este acordată, iar compania Canon sau sucursalele sale ori alţi membri cu Garanţie europeană pentru seria WG nu sunt responsabili pentru nicio pagubă accidentală sau pe cale de consecinţă în cazul încălcării oricărei garanţii explicite sau implicite a acestui produs.


Termeni şi condiţiiGaranţie la sediul clientului


Canon garantează că hardware-ul acestui produs din seria WG va funcţiona corespunzător în perioada de garanţie. În cazul în care hardware-ul se va defecta în perioada de garanţie, serviciul de reparaţii la sediul clientului va fi furnizat gratuit în ţările membre.
Această garanție cu returnarea la sediul unității de service este valabilă pentru produsele Canon destinate Comunității Economice Europene și achiziționate din Comunitatea Economică Europeană, plus Elveția și Marea Britanie.
Acest serviciu gratuit poate fi obţinut numai prezentând factura/bonul de casă originale emise de către distribuitor clientului final.
Totodată, Canon îşi rezervă dreptul de a înlocui produsul defect cu alt produs echivalent, care dispune de acelaşi nivel de calitate cu produsul defect sau de o calitate superioară, în locul reparării produsului defect. 


1. Perioada de garanţie

Garanţia la sediul clientului este valabilă timp de 1 an de la data achiziţionării noului produs Canon seria WG, conform dovezii achiziţiei, sau de 300.000 de exemplare imprimate, oricare situaţie survine prima. 


2. Obţinerea garanţiei 

Serviciul de reparaţii în baza Garanţiei la sediul clientului este disponibil prin contactarea biroului de asistenţă Canon prin telefon (detalii de contact pentru garanţia la sediul clientului).
Serviciul de Garanţie la sediul clientului va fi furnizat în unul dintre următoarele moduri: 

• Reparaţie la sediul clientului (asigurată de un tehnician)*, care acoperă toate costurile de manoperă asociate (inclusiv timpul pentru apel, deplasare şi reparaţie) şi costul tuturor pieselor de service 

• Expedierea Pieselor care pot fi înlocuite de utilizator (prin curier), care acoperă costurile pieselor de service necesare şi costurile de transport asociate.

*Serviciile furnizate în baza acestei Garanţii la sediul clientului pot fi executate de o terţă parte în numele Canon, utilizând competenţe şi măsuri de întreţinere rezonabile. 

Acest serviciu acoperă toate costurile de manoperă asociate (inclusiv timpul pentru apel, deplasare şi reparaţie) şi costul tuturor pieselor de service. 


3. Membrii cu Garanţie pentru Canon seria WG

Membrii cu Garanţie pentru Canon seria WG sunt ţările în care poate fi solicitat serviciul de Garanţie la sediul clientului. 

Vă rugăm să contactaţi membrul relevant cu Garanţie europeană pentru seria WG dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la această garanţie. 


4. Limitări

Prezenta Garanţie nu include următoarele: 

- Consumabile;
- Niciun fel de software;
- Piese supuse uzurii (de ex., panoul, capacul exterior), precum şi consumabile şi accesorii (de ex., casete de hârtie suplimentare, suportul simplu etc.) folosite împreună cu acest produs;
- Defecţiunile cauzate de modificări realizate fără acordul Canon;
- Costurile invocate de Canon pentru adaptarea sau modificarea unui produs seria WG pentru conformarea cu standarde sau specificaţii tehnice sau de siguranţă specifice unei anumite ţări sau alte costuri de ajustare a produsului seria WG rezultate în urma modificării oricăror specificaţii de la data livrării produsului;
- Deteriorările rezultate din faptul că un produs seria WG nu este conform cu standardele sau cu specificaţiile din altă ţară, în afara ţării din care a fost achiziţionat. Serviciul de reparaţii în baza Garanţiei la sediu este exclus dacă defecţiunea sau deteriorările au fost cauzate de:
- Utilizarea, manipularea sau operarea necorespunzătoare a produsului seria WG aşa cum au fost descrise în manualul de utilizare sau de operare şi/sau în alte documente relevante pentru utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorări cauzate de depozitare incorectă, cădere, şocuri excesive, coroziune, murdărie, apă sau nisip;
- Deteriorări cauzate în mod direct prin utilizarea de piese de schimb, software sau consumabile (precum rezervoare de cerneală sau cartuşe de întreţinere) care nu sunt compatibile cu produsul. Compatibilitatea cu un anumit produs Canon din seria WG trebuie să fie specificată pe ambalaj, fiind asigurată în cazul utilizării de piese de schimb, software sau consumabile originale Canon, întrucât acestea au fost testate. Vă recomandăm verificarea compatibilităţii înainte de utilizare;
- Conectarea produsului seria WG la echipamente neaprobate de Canon pentru conectare;
- Accidente sau dezastre sau alte cauze care nu pot fi controlate de Canon, inclusiv, dar fără a se limita la fulgere, inundaţii, incendii, deranjamente publice şi ventilaţie necorespunzătoare.
- Verificările periodice sau alte operaţii standard de întreţinere a produsului seria WG. Pe lângă excluderile menţionate anterior, Garanţia la sediul clientului nu include:
- Operaţiile de service şi piesele de service asociate necesare din cauza instalării sau conectării defectuoase în reţea a produsului dacă serviciile de instalare şi conectare la reţea a produsului nu au fost furnizate de Canon;
- Lucrări care sunt necesare datorită oricărei deconectări şi reconectări a produsului seria WG, inclusiv orice pregătire necesară pentru transportul în siguranţă, altele decât cele oferite de Noi sau în numele Nostru;
- Lucrări în afara programului standard de serviciu (între 9:00 şi 17:00 de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale). 


Vă rugăm să reţineţi că, pentru oferirea de servicii de Garanţie la sediul clientului, produsul seria WG trebuie să se afle într-o ţară membră cu Garanţie pentru Canon seria WG. Serviciile de Garanţie la sediul clientului pot fi oferite numai dacă acordaţi inginerului de service acces la produs şi asistenţa rezonabilă solicitată în legătură cu acesta.
În cazul în care mutaţi produsul în altă ţară, vă rugăm să verificaţi dacă ţara în care mutaţi produsul este membră cu Garanţie pentru Canon seria WG pentru a vă asigura că Garanţia la sediul clientului este oferită de Canon în ţara respectivă. 


5. Altele 

Serviciile de reparaţii pot fi întârziate în cazul în care sunt executate în afara ţării iniţiale de achiziţie şi dacă produsul seria WG fie nu este încă comercializat în ţara respectivă, fie este vândut într-o execuţie specifică ţării respective. Astfel, anumite piese de schimb pentru produsul seria WG pot să lipsească din stoc în ţara în care se efectuează reparaţia. Canon nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio altă solicitare de despăgubire, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea înregistrărilor, datelor etc. care nu au fost exprimate expres în această garanţie. 

You might also need...