Garanţia europeană pentru Canon seria WG

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Garanţie la sediul clientului


  Canon garantează că hardware-ul acestui produs din seria WG va funcţiona corespunzător în perioada de garanţie. În cazul în care hardware-ul se va defecta în perioada de garanţie, serviciul de reparaţii la sediul clientului va fi furnizat gratuit în ţările membre.
  Această Garanţie la sediul clientului se aplică produselor Canon din seria WG destinate sau achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE”), plus Elveţia şi Regatul Unit.
  Acest serviciu gratuit poate fi obţinut numai prezentând factura/bonul de casă originale emise de către distribuitor clientului final.
  Totodată, Canon îşi rezervă dreptul de a înlocui produsul defect cu alt produs echivalent, care dispune de acelaşi nivel de calitate cu produsul defect sau de o calitate superioară, în locul reparării produsului defect. 


  1. Perioada de garanţie

  Garanţia la sediul clientului este valabilă timp de 1 an de la data achiziţionării noului produs Canon seria WG, conform dovezii achiziţiei, sau de 300.000 de exemplare imprimate, oricare situaţie survine prima. 


  2. Obţinerea garanţiei 

  Serviciul de reparaţii în baza Garanţiei la sediul clientului este disponibil prin contactarea biroului de asistenţă Canon prin telefon (detalii de contact pentru garanţia la sediul clientului).
  Serviciul de Garanţie la sediul clientului va fi furnizat în unul dintre următoarele moduri: 

  • Reparaţie la sediul clientului (asigurată de un tehnician)*, care acoperă toate costurile de manoperă asociate (inclusiv timpul pentru apel, deplasare şi reparaţie) şi costul tuturor pieselor de service 

  • Expedierea Pieselor care pot fi înlocuite de utilizator (prin curier), care acoperă costurile pieselor de service necesare şi costurile de transport asociate.

  *Serviciile furnizate în baza acestei Garanţii la sediul clientului pot fi executate de o terţă parte în numele Canon, utilizând competenţe şi măsuri de întreţinere rezonabile. 

  Acest serviciu acoperă toate costurile de manoperă asociate (inclusiv timpul pentru apel, deplasare şi reparaţie) şi costul tuturor pieselor de service. 


  3. Membrii cu Garanţie pentru Canon seria WG 

  Membrii cu Garanţie pentru Canon seria WG sunt ţările în care poate fi solicitat serviciul de Garanţie la sediul clientului. 

  Vă rugăm să contactaţi membrul relevant cu Garanţie europeană pentru seria WG dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la această garanţie. 


  4. Limitări

  Prezenta Garanţie nu acoperă următoarele: 

  - Consumabile;
  - Niciun fel de software;
  - Piese supuse uzurii (de ex., panoul, capacul exterior), precum şi consumabile şi accesorii (de ex., casete de hârtie suplimentare, suportul simplu etc.) folosite împreună cu acest produs;
  - Defecţiunile cauzate de modificări realizate fără acordul Canon;
  - Costurile invocate de Canon pentru adaptarea sau modificarea unui produs seria WG pentru conformarea cu standarde sau specificaţii tehnice sau de siguranţă specifice unei anumite ţări sau alte costuri de ajustare a produsului seria WG rezultate în urma modificării oricăror specificaţii de la data livrării produsului;
  - Deteriorările rezultate din faptul că un produs seria WG nu este conform cu standardele sau cu specificaţiile din altă ţară, în afara ţării din care a fost achiziţionat. Serviciul de reparaţii în baza Garanţiei la sediu este exclus dacă defecţiunea sau deteriorările au fost cauzate de:
  - Utilizarea, manipularea sau operarea necorespunzătoare a produsului seria WG aşa cum au fost descrise în manualul de utilizare sau de operare şi/sau în alte documente relevante pentru utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorări cauzate de depozitare incorectă, cădere, şocuri excesive, coroziune, murdărie, apă sau nisip;
  - Deteriorări cauzate în mod direct prin utilizarea de piese de schimb, software sau consumabile (precum rezervoare de cerneală sau cartuşe de întreţinere) care nu sunt compatibile cu produsul. Compatibilitatea cu un anumit produs Canon din seria WG trebuie să fie specificată pe ambalaj, fiind asigurată în cazul utilizării de piese de schimb, software sau consumabile originale Canon, întrucât acestea au fost testate. Vă recomandăm verificarea compatibilităţii înainte de utilizare;
  - Conectarea produsului seria WG la echipamente neaprobate de Canon pentru conectare;
  - Accidente sau dezastre sau alte cauze care nu pot fi controlate de Canon, inclusiv, dar fără a se limita la fulgere, inundaţii, incendii, deranjamente publice şi ventilaţie necorespunzătoare.
  - Verificările periodice sau alte operaţii standard de întreţinere a produsului seria WG. Pe lângă excluderile menţionate anterior, Garanţia la sediul clientului nu include:
  - Operaţiile de service şi piesele de service asociate necesare din cauza instalării sau conectării defectuoase în reţea a produsului dacă serviciile de instalare şi conectare la reţea a produsului nu au fost furnizate de Canon;
  - Lucrări care sunt necesare datorită oricărei deconectări şi reconectări a produsului seria WG, inclusiv orice pregătire necesară pentru transportul în siguranţă, altele decât cele oferite de Noi sau în numele Nostru;
  - Lucrări în afara programului standard de serviciu (între 9:00 şi 17:00 de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale). 


  Vă rugăm să reţineţi că, pentru oferirea de servicii de Garanţie la sediul clientului, produsul seria WG trebuie să se afle într-o ţară membră cu Garanţie pentru Canon seria WG. Serviciile de Garanţie la sediul clientului pot fi oferite numai dacă acordaţi inginerului de service acces la produs şi asistenţa rezonabilă solicitată în legătură cu acesta.
  În cazul în care mutaţi produsul în altă ţară, vă rugăm să verificaţi dacă ţara în care mutaţi produsul este membră cu Garanţie pentru Canon seria WG pentru a vă asigura că Garanţia la sediul clientului este oferită de Canon în ţara respectivă. 


  5. Altele 

  Serviciile de reparaţii pot fi întârziate în cazul în care sunt executate în afara ţării iniţiale de achiziţie şi dacă produsul seria WG fie nu este încă comercializat în ţara respectivă, fie este vândut într-o execuţie specifică ţării respective. Astfel, anumite piese de schimb pentru produsul seria WG pot să lipsească din stoc în ţara în care se efectuează reparaţia. Canon nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio altă solicitare de despăgubire, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea înregistrărilor, datelor etc. care nu au fost exprimate expres în această garanţie. 

 • Î: Ce garanţie se aplică produselor Canon seria WG achiziţionate în Europa?

  R: În general, Canon oferă Garanţia europeană pentru produse seria WG achiziţionate în:- Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ţările de Jos şi Regatul Unit. Consultaţi Termenii şi condiţiile complete aferente acestei garanţii. 

  Î: Ce informaţii privind garanţia ar trebui să găsesc în cutie când achiziţionez un produs Canon? 

  R: În ţările în care se aplică garanţia europeană pentru seria WG, ambalajul fiecărui produs va conţine în cutie un certificat de Garanţie europeană pentru seria WG. Acesta arată asemănător cu exemplul de mai jos:

   

  Î: Este necesar să completez şi să returnez documente către Canon pentru a-mi înregistra Garanţia europeană?

  R: Nu este necesară returnarea de documente către Canon pentru a înregistra Garanţia europeană pentru seria WG. Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG, va trebui să furnizaţi Canon dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială a achiziţiei) pentru produsul în cauză.

  Î: Ce documente sunt necesare pentru a solicita o reparaţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG? 

  R: Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG, va trebui să furnizaţi Canon dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială a achiziţiei) pentru produsul seria WG în cauză. Ofertele promoţionale de garanţie pot specifica şi alte cerinţe, aşa că vă rugăm să consultaţi Termenii şi condiţiile oricăror oferte promoţionale (dacă se aplică).

  Î: Cât timp este valabilă o Garanţie europeană pentru Canon seria WG? 

  R: În general, perioada de garanţie pentru produsele Canon seria WG este fie de 1 an, fie de 300.000 de exemplare imprimate, oricare situaţie apare prima. Se pot aplica excepţii. Consultaţi fila Drepturi pentru informaţii suplimentare. 

  Î: În cazul în care cumpăr un produs seria WG în alte ţări decât cele pentru care Canon oferă Garanţia europeană pentru seria WG, produsul seria WG va fi acoperit de Garanţia europeană pentru seria WG dacă sunt rezident al unei ţări membre care intră sub incidenţa Garanţiei europene pentru seria WG? 

  R: În general, produsele beneficiază de o garanţie care se aplică regiunii specifice de vânzare, iar clienţii finali vor trebui să returneze produsele către regiunile respective pentru a solicita reparaţii în baza garanţiei. În general, Canon nu oferă o garanţie globală decât dacă acest lucru este specificat pentru anumite produse/regiuni. 

  Î: În ce scenariu va expedia Canon Piese care pot fi înlocuite de utilizator şi cum le înlocuiesc? 

  R: Când este contactat, Biroul de asistenţă Canon va depana problema clientului şi poate recomanda Piese care pot fi înlocuite de utilizator ca soluţie remedierea problemei. La primirea componentelor aplicabile, clienţii trebuie să înlocuiască piesele urmând procedura pas cu pas afişată în interfaţa cu utilizatorul a imprimantei.

 • ⁠Tabelul de mai jos enumeră ţările care oferă Garanţia europeană pentru Canon seria WG. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi textul integral Termeni şi condiţii privind Garanţia europeană pentru Canon seria WG.

  Puteţi găsi informaţiile de contact pentru fiecare ţară mai jos.

  Ţară Detaliile de contact ale Biroului de asistenţă Restricţii ale serviciilor la sediul clientului
  Austria +43 1 360 277 45 67
  Canon Austria
  Fără
  Belgia +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgia (olandeză)
  Canon Belgia (franceză)
  Fără
  Bulgaria Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Fără
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Fără
  Croaţia KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Fără
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Fără
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Fără
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Fără
  Cipru Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Fără
  Republica Cehă +420 296 335 619
  Canon Republica Cehă
  Fără
  Danemarca +45 70 20 55 15
  Canon Danemarca
  Doar pentru Danemarca continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
  Estonia +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Overall
  Fără
  Finlanda +358 (020) 366 466
  (Apelurile sunt taxate cu 0,15 cenţi/min. dacă sunaţi de pe o reţea fixă. Taxele apelurilor pot să difere în funcţie de operatorii de telefonie mobilă. Contactaţi operatorul pentru mai multe informaţii)
  Canon Finlanda
  Doar pentru Finlanda continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
  Franţa +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Franţa
  Doar pentru Franţa continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  Germania 069 2999 3680
  Canon Germania
  Doar pentru Germania continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  Grecia Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Fără
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Disponibil doar în Atena
  Ungaria +36 (06)1 235 53 15
  Canon Ungaria
  Fără
  Islanda +354 569 77 60
  Origo
  Fără
  Irlanda +353 16 990 990
  Canon Irlanda
  Doar pentru Irlanda continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  Italia +39 02 3859 2000
  Canon Italia
  Fără
  Letonia +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Fără
  Lituania +370 5 239 5510
  Orgsis
  Fără
  Luxemburg +352 27 302 054
  Canon Luxemburg
  Fără
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Fără
  Norvegia +47 23 50 01 43
  Canon Norvegia
  Doar pentru Norvegia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
  Polonia +48 22 583 4307
  Canon Polonia
  Doar pentru Polonia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  Portugalia +351 21 424 51 90
  Canon Portugalia
  Doar pentru Portugalia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  România Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Fără
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Fără
  Slovacia +421 (0)250 102 612
  Canon Slovacia
  Fără
  Slovenia BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Fără
  Spania +34 91 375 45 55
  Canon Spania
  Fără
  Suedia +46 (0)8 519 923 69
  Canon Suedia
  Doar pentru Suedia continentală (inclusiv insulele conectate prin poduri). Zonele izolate sunt excluse.
  Elveţia +41 22 567 58 58
  Canon Elveţia (franceză)
  Canon Elveţia (germană)
  Fără
  Ţările de Jos +31 (0)20 721 91 03
  Canon Ţările de Jos
  Doar pentru partea continentală a Ţărilor de Jos (inclusiv insulele conectate prin poduri).
  Regatul Unit +44 (0)207 660 0186
  Canon UK
  Doar pentru partea continentală a Regatului Unit (inclusiv insulele conectate prin poduri).

S-ar putea să aveţi nevoie şi de...

 • Contactaţi-ne

  Contactaţi-ne pentru asistenţă la telefon sau pe e-mail

 • Număr de serie

  Găsiţi numărul de serie al produsului dumneavoastră

 • Reciclare

  Aflaţi mai multe despre Programul de reciclare a cartuşelor Canon

Sondaj