CANON WATER CHALLENGE TERMENI ŞI CONDIŢII

1. ORGANIZATORUL ŞI PARTICIPANŢII

1.1. Organizatorul este Canon CEE GmbH , înregistrată la adresa Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria („Canon“). Orice companie, filială, partener sau altă entitate controlată temporar sau permanent de Canon vor fi denumite în continuare „Partener afiliat Canon“, iar Canon împreună cu Partenerul afiliat Canon vor fi denumiţi în continuare „Canon Group“.

1.2. Toate persoanele înscrise („Participanţii”) trebuie să fie fotografi amatori, cu reşedinţa în:

Grup 1: România, Bulgaria, Israel
Grup 2: Croaţia, Grecia, Slovenia, Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Bosnia şi Herţegovina
Grup 3: Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Armenia, Cipru, Malta, cu vârsta de minim 18 ani.
1.3. Fotografii profesionişti sau cei care obţin peste 20% din venitul anual din fotografie şi angajaţii Canon Group, rudele acestora, agenţii sau alte părţi implicate direct în prezentul concurs şi în sponsorizare nu sunt eligibili pentru participare la această competiţie.

1.4. Odată cu înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord cu Termenii şi condiţiile prezentei, cu excepţia cazurilor în care aceştia au notificat în scris că nu sunt de acord.

2. CONCURSUL

2.1. Perioadă competiţie: Concursul se desfăşoară în perioada 01 noiembrie 2022-12 decembrie 2022, ora 23:59, inclusiv.

2.2. Accesaţi canon.ro/water-challenge pentru a completa formularul online cu detaliile dumneavoastră (nume, adresă de email, ţara de rezidenţă) şi pentru a completa sondajul. Apoi încărcaţi o imagine care să îndeplinească toate criteriile de la Clauza 3 pentru a fi înscris în concurs.

2.3. Nu este necesară achiziţionarea unui produs. Participarea la concurs este gratuită şi nu este necesar ca imaginile să fie realizate cu un echipament Canon.

2.4. Pentru a putea participa la concurs, aveţi nevoie de acces la Internet şi o adresă de email validă.

2.5. Se acceptă trimiterea unui număr maxim de o (1) fotografie per înscriere în perioada concursului.

2.6. Imaginile incomplete, nevalide sau inadecvate sau imaginile primite după data de 12 decembrie 2022, ora 23:59 CET nu vor fi eligibile pentru publicare sau câştigarea unui premiu.

2.7. Prin trimiterea unei fotografii, fiecare Participant cedează către Canon Group o licenţă irevocabilă, valabilă oriunde, fără obligaţii, gratuită şi care poate fi cesionată, pentru publicare, republicare, afişare şi utilizare a imaginii Participantului în orice scop în legătură cu prezentul concurs, inclusiv dar fără a se limita la afişarea pe site-urile Canon Group, conturile şi/sau canalele de socializare ale Canon Group sau ale agenţilor/contractorilor acestuia, precum şi în materiale de marketing (inclusiv în cadrul expoziţiilor) în scopul prezentului concurs, pe o perioadă de maxim un an de la finalizarea concursului. De asemenea, fiecare Participant oferă Canon Group şi agenţilor/contractorilor acestuia dreptul de a verifica, de a modifica sau de a elimina orice imagine considerată inadecvată, în totalitate sau parţial, pentru afişarea pe website-ul concursului sau în orice materiale în legătură cu concursul. Prin prezenta, participanţii la concurs sunt de acord să fie identificaţi şi/sau să li se atribuie calitatea de fotograf sau creator al imaginii care a intrat în concurs.

3. CRITERII PENTRU IMAGINE

3.1. Imaginea trimisă trebuie să respecte următoarele criterii:

a) Să respecte tema competiţiei „Make a Splash“, adică surprinderea apei în orice formă, cu sau fără subiecte umane. Poate fi o fotografie realizată într-o fracţiune de secundă, poate fi un moment de emoţie intensă trăită de o persoană, o imagine în care apa este surprinsă în natură. Participanţii vor spune o poveste despre apă.
b) Creativitate – Fotografia este fresh şi originală?
c) Impact – Ce emoţii sau reacţii trezeşte fotografia trimisă. Fotografia trimisă este amuzantă, trezeşte emoţii sau gânduri?
d) Compoziţie deosebită – Fotografia a fost realizată astfel încât să transmită o idee şi să ofere o nouă perspectivă privitorului?

3.2. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 150DPI, cu lungime de 2000 px pe cea mai lungă latură. Participanţii nu au voie să trimită imagini care au primit un premiu sau orice fel de recunoaştere oferite de Organizator sau de oricare altă entitate.

3.3 Imaginea înscrisă în competiţie nu trebuie să fie editată sau modificată excesiv, de exemplu: nu se vor elimina şi nu se vor adăuga obiecte în imagine, nu vor fi acceptate imaginile compuse şi imaginile cu watermark (pentru detalii suplimentare, citiţi Clauza 4.2 vi). Vă informăm că lista de exemple de mai sus nu conţine toate exemplele posibile.

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. Imaginea trebuie să fie originală şi trebuie să fie realizată de Participant.

4.2. Fotografia trimisă de Participant nu va conţine:

i) persoane idenfiticabile, cu excepţia cazului în care Participatul poate demonstra că persoanele respective şi-au dat acordul ca imaginile să fie înscrise în concurs, folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezentelor Termeni și condiții (vă informăm că Participantul are obligaţia de a se asigura că a obţinut toate aprobările necesare, iar formularele necesare au fost completate în mod satisfăcător); sau
ii) opere de artă, cu excepţia cazului în care Participantul poate demonstra că acesta a obţinut dreptul ca respectivele opere de artă să fie folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezenţilor Termeni și condiții sau
ii) logo-uri sau denumiri de branduri, cu excepţia cazului în care Participantul poate demonstra că acesta a obţinut dreptul ca respectivele logo-uri şi branduri să fie folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezenţilor Termeni și condiții; sau
iv) scene ofensatoare, obscene, sexuale, nefavorabile, defăimătoare, violente, abuzive, hărţuitoare, ameninţătoare, care fac referiri discutabile la rasă, religie, origine sau identitate de gen sau care ar putea afecta numele, reputaţia sau fondul comercial ale Canon Group sau ale oricărui partener, ori care sunt inadecvate în orice fel pentru publicare; sau
v) orice ar putea încălca drepturile unor terţi, inclusiv proprietatea intelectuală, drepturi morale şi dreptul la intimitate sau orice se referă la oricare brand terţ sau face referire la denumirile, logo-urile şi/sau mărcile comerciale ale terţilor; sau
vi) orice watermark, notificări privind drepturile de autor sau alte informaţii care l-ar putea identifica pe Participant (totuşi, includerea unei drepturilor de autor în metadate este permisă). Pentru a putea juriza cu obiectivitate, juriul nu are voie să vadă numele Participanţilor în timpul procesului de jurizare. Orice imagine care conţine numele Participantului, orice watermark, notificare privind drepturile de autor sau oricare alte informaţii prin care Participantul ar putea fi identificat vor fi descalificate şi nu vor ajunge în etapa de jurizare.

4.3. De asemenea, Participanţii sunt de acord să fie contactaţi de Canon în scopul administrării concursului sau în cazul în care Canon Group doreşte să discute o altă utilizare a imaginii înscrise în concurs.

5. GARANŢII

Prin participarea la concurs, Participantul garantează că:

5.1. Participantul este autorul imaginii;

5.2. Participantul este deţinătorul drepturilor de autor pentru imaginea respectivă;

5.3. imaginea şi oricare alte elemente care apar în aceasta nu încalcă drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, drepturile morale sau dreptul la intimitate) ale nici unui terţ;

5.4. în cazul în care în fotografiile înscrise apare o persoană sau imaginea unei persoane, Participantul a obţinut permisiunea scrisă din partea persoanei/persoanelor respective, astfel încât Canon Group să poată folosi imaginea/imaginile acestora conform termenilor şi condiţiilor prezentei; şi

5.5. în cazul în care imaginea a fost realizată în altă ţară decât ţara de reşedinţă a Participantului, acesta a respectat legislaţia aplicabilă în ţara respectivă, inclusiv dar fără a se limita la orice prevederi referitoare la proprietatea intelectuală, dreptul la intimitate şi drepturi asupra proprietăţii.

Canon garantează următoarele:

5.7. Va acţiona în vederea respectării drepturilor garantate conform şi/sau potrivit termenilor și condițiilor prezentei.

6. PREMIUL

6.1. Câştigătorul desemnat în fiecare Grup de ţări (a se vedea Clauza 1.2.) va câştiga un kit Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm 4.5/6.3 IS STM în valoare de 1.099€.

În plus, câştigătorul desemnat, conform celor menţionate mai sus, împreună cu doi (2) finalişti, câte unul din celelalte 2 ţări din grupul din care fac parte România, Bulgaria şi Israel, vor avea şansa să participe la un workshop de fotografie oferit de Canon şi susţinut de Ambasadorul Canon Lorenz Holder, ce va avea loc în februarie/martie 2023, în timpul unei excursii de două zile la Istanbul, Turcia.

6.2. Canon va anunţa câştigătorii pe adresele de email menţionate la înscriere, în decurs de 5 zile lucrătoare de la stabilirea câştigătorului, iar aceştia trebuie să răspundă pentru a confirma caracterul eligibil al participării la concurs şi acceptarea Premiului în decurs de 14 zile calendaristice de la primul email primit. În cazul în care câştigătorii nu răspund la primul e-mail primit în decurs de 14 zile calendaristice, Canon îşi rezervă dreptul de a îi descalifica pe câştigători. În cazul în care câştigătorii sunt descalificaţi, Canon îşi rezervă dreptul de a acorda premiul unui alt participant selectat în baza aceloraşi criterii. Este posibil ca aceşti participanţi să aibă mai puţin timp la dispoziţie pentru a răspunde.

6.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul să publice numele, oraşul şi ţara câştigătorilor sau să publice orice imagini cu ceremonia de premiere după data de încheiere a concursului. În cazul în care câştigătorii nu doresc publicarea acestor detalii, aceştia trebuie să anunţe Canon în acest sens în momentul când sunt anunţaţi că au câştigat.

6.4. Premiul nu este transferabil şi nu vor exista rambursări sub formă de numerar sau credit pentru echivalarea acestuia. În cazul în care premiul oferit este indisponibil din cauze care nu pot fi controlate, Canon îşi rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare.

6.5. Premiul va ajunge în posesia câştigătorilor în decurs de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor. În cazul puţin probabil în care un Premiu nu ajunge în posesia câştigătorului în decurs de 30 de zile calendaristice, câştigătorii vor avea la dispoziţie 28 de zile calendaristice pentru a informa Canon printr-un email către canon@thegoodcompany.ro. În cazul în care câştigătorii nu informează Canon în intervalul mai sus menţionat, Canon îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul sau de a scădea valoarea acestuia, după cum va considera necesar.

6.6. Orice premiu respins sau neconfirmat poate fi oferit de Canon oricărui alt Participant, după cum consideră necesar.

6.7. În cazul în care concursul nu poate avea loc din motive care includ, dar fără a se limita la fals, intervenţie neautorizată, fraudă, lipsă de onestitate, defecţiuni tehnice sau din oricare alte cauze pe care Canon nu le poate controla şi care viciază sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfăşurare a acestei competiţii, Canon îşi rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procesul de înscriere în concurs sau care nu respectă aceşti Termeni şi condiţii, precum şi dreptul de a anula, modifica sau suspenda concursul sau de a invalida orice înscrieri viciate.

6.8. Nu ne asumăm răspunderea pentru înscrierile care sunt pierdute, întârziate, viciate, deteriorate, înscrise greşit sau incomplete sau care nu pot fi înregistrate din cauze tehnice, care ţin de furnizor sau din alte motive. Dovada de trimitere nu constituie o dovadă validă de primire. Canon Group nu garantează accesul continuu sau securizat la pagina de înscriere.

7. ALEGEREA CÂŞTIGĂTORULUI

7.1. Toate înscrierile valide primite în Perioada Concursului (care vor fi analizate) vor fi evaluate independent de un juriu. În total vor fi trei (3) runde de jurizare pentru a selecta o listă scurtă de zece (10) finalişti conform criteriilor menţionate în Clauza 3. Din cei zece (10) finalişti, jurul va selecta un (1) câştigător şi doi (2) finalişti, câte unul din celelalte 2 ţări din grupul din care fac parte România, Bulgaria şi Israel.

7.2. Cîştigătorii vor fi stabiliţi în perioada 14 decembrie- 23 decembrie 2022.

8. DATE PERSONALE

8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria, reprezintă Controlorul de Date în scopul aplicării Regulametului General de Protecţie a Datelor cu privire la oricare date cu caracter personal furnizate de către Participanţi. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat în afara zonei ţărilor de domiciliu ale participanţilor. Datele personale colectate de la Participanţi fac obiectul Politicii de Confidenţialitate a Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2. Oricare şi toate datele personale oferite în scopul organizării acestui concurs vor fi folosite exclusiv în scopul concursului şi dacă este cazul, în scopuri de marketing de către Canon Group şi/sau de către oricare reprezentant numit de către acesta să ajute la organizarea concursului în numele Organizatorului şi nu vor fi dezvăluite terţilor în nicio circumstanţă, cu excepţia cazului în care participanţii îşi oferă acordul în acest sens.

9. NOTĂ

9.1. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza orice înscriere şi de a recupera valoarea totală a oricărui premiu în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o încălcare a termenilor şi condiţiilor prezentului concurs.

9.2. Canon şi oricare agenţii şi companii asociate nu vor fi consideraţi răspunzători pentru pierderile (inclusiv dar fără a se limita la pierderi indirecte, speciale sau rezultate sau pierderi de profit), cheltuielile sau daunele suferite sau provocate (fie că acestea sunt sau nu o consecinţă a unei erori umane) în legătură cu acest concurs sau cu acceptarea sau folosirea Premiului, cu excepţia răspunderii care nu poate fi exclusă prin lege. Nimic nu limitează răspunderea Canon Group în caz de deces sau vătămare corporală ca rezultat al neglijenței acestuia.

9.3. În eventualitatea unei dispute referitoare la interpretarea sau implementarea regulilor cu privire la oricare aspect legat de concurs, decizia Administratorilor Canon este finală şi nu va fi contestată.

9.4. În cazul în care orice parte a prezentelor condiţii este declarată nevalidă, nelegală sau necorespunzătoare de o instanţă judecătorească sau alte autorităţi competente, partea respectivă va fi eliminată din prezentele condiţii care vor rămâne în vigoare în măsura maximă permisă de lege.

9.5. Înscrierile trebuie făcute direct de către persoanele care participă la concurs. Înscrierile colective realizate de entități comerciale, grupuri de consumatori sau terți nu vor fi acceptate. Înscrierile incomplete sau indescifrabile şi înscrierile realizate prin macro-uri sau alte mijloace automate, precum şi înscrierile care nu îndeplinesc în totalitate prevederile acestor Termeni şi condiţii vor fi descalificate şi nu vor fi luate în considerare. În cazul în care se dovedeşte că Participantul foloseşte unul sau mai multe calculatoare pentru a încălca aceste condiţii, de exemplu prin folosirea unui „script“ şi „forţă brută“, prin mascarea identităţii prin manipularea adreselor IP, prin folosirea unor identităţi false sau a oricăror altor mijloace automate pentru a creşte numărul de înscrieri ale Participantului la concurs într-un mod care nu respectă regulile acestuia, înscrierile Participantului respectiv vor fi descalificate şi orice premiu acordat va fi anulat. Participanţii nu au voie să se înscrie folosind servicii de e-mail anonime precum, dar fără a se limita la GuerillaMail, Dispostable sau Mailinator.

9.6. În cazul în care apar discrepanţe între Termenii şi Condiţiile prezentei şi detaliile din orice materiale promoţionale, detaliile din documentul Termeni şi condiţii vor avea întâietate.

10. JURISDICȚIE

Deoarece sunteţi un utilizator participant, acest concurs se va desfăşura conform legislaţiei din ţara dumneavoastră şi puteți avea dreptul de a iniţia proceduri judiciare în propria limbă și în tribunalele din ţara dumneavoastră. O organizaţie locală de protecţie a consumatorului vă va sta la dispoziţie pentru a vă oferi sfaturi cu privire la drepturile dumneavoastră. Termenii şi condiţiile prezentei nu vă restricţionează drepturile legale.