Termeni şi condiţii

MASTERCLASSUL EXCLUSIV DE FOTOGRAFIE DE LA CANON
TRAGERE LA SORŢI GRATUITĂ

1. CANON ŞI PARTICIPANŢII

1.1. Acest concurs este organizat de Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Ţările de Jos („Canon”).
1.2. Toate persoanele înscrise („Participanţii”) trebuie să fie rezidenţi în Germania, Italia, Spania, România, Cehia, Turcia sau Portugalia şi să aibă cel puţin 18 ani.
1.3. Angajaţii Canon sau ai filialelor sale, familiile lor, reprezentanţii şi alte părţi implicate direct în această promoţie şi sponsorizare nu sunt eligibili să participe.
1.4. Prin înscrierea la acest concurs, se consideră că toţi participanţii au fost de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii, dacă nu se specifică altfel printr-o înştiinţare scrisă.

2. TRAGEREA LA SORŢI ŞI CUM PUTEŢI PARTICIPA

2.1. Tragerea la sorţi gratuită va fi promovată în oraşele europene selectate şi găzduită pe o pagină web dedicată concursului. Tragerea la sorţi se va desfăşura între 9 iulie şi 16 august 2019, inclusiv. Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 20 august 2019.
2.2. Pentru a participa la tragerea la sorţi gratuită pentru un masterclass exclusiv de fotografie („Premiul”), participanţii trebuie să acceseze pagina locală a concursului (clic aici) şi să-şi introducă numele şi adresa de e-mail.
2.3. Fiecare persoană se poate înscrie doar o singură dată.
2.4. Înscrierile primite după data de închidere nu vor fi eligibile pentru a fi incluse în această Tragere la sorţi gratuită. Canon îşi rezervă dreptul de a nu accepta carduri de captură a datelor incomplete sau ilizibile.

3. PREMIUL

3.1. 8 câştigători pentru fiecare piaţă, în cadrul tuturor celor şapte pieţe implicate, vor fi extraşi aleatoriu dintre toate înscrierile valabile primite între 9 iulie şi 16 august 2019, inclusiv.
3.2. Fiecare câştigător va participa la un masterclass exclusiv de fotografie. Premiul nu include cheltuielile de călătorie, cazare sau alte cheltuieli.
3.3. Premiul nu este transferabil şi nu va fi înlocuit de nicio alternativă în bani sau credite. În cazul în care premiul oferit nu este disponibil din cauza unor circumstanţe dincolo de controlul său, Canon îşi rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare. Acest lucru nu se aplică dacă participantul câştigător nu este disponibil la data stabilită în prealabil pentru activitate.

4. SELECŢIA

4.1. Utilizând un generator de numere aleatorii, câştigătorii vor fi selectaţi dintre toate înscrierile eligibile, iar numele câştigătorilor vor fi confirmate de Canon.
4.2. Canon va contacta câştigătorii în săptămâna care începe cu 19 august 2019 la adresa e-mail oferită în formularul de captură a datelor pentru a obţine detalii pentru acordarea premiului.
4.3. În cazul în care Canon primeşte orice premiu respins sau nerevendicat de la câştigător(i) în termen de 7 zile de la încercarea de contactare prin e-mail, câştigătorul anunţat iniţial va pierde dreptul la premiu.
4.4. Premiul poate fi atribuit altor participanţi la discreţia absolută şi exclusivă a Canon.
4.5. Premiul este cel menţionat la publicare.
4.6. Premiul este oferit de bună credinţă de Canon câştigătorilor Tragerii la sorţi gratuite. Dacă un câştigător nu poate accepta Premiul din orice motiv, Canon trebuie să fie înştiinţată cât mai curând posibil.

5. DATELE CU CARACTER PERSONAL

5.1. Toate datele cu caracter personal trimise la Canon vor fi procesate de Canon şi de reprezentanţii săi sau de companiile asociate grupului în vederea gestionării acestei trageri la sorţi gratuite. Canon este Operatorul de date în legătură cu astfel de date cu caracter personal.
5.2. Este posibil ca participanţii să fie contactaţi de Canon în scopuri de administrare a tragerii la sorţi gratuite sau în cazul în care Canon doreşte să discute orice altă utilizare a informaţiilor trimise pentru tragerea la sorţi gratuită.
5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Ţările de Jos („CENV”) este Operatorul de date cu privire la orice date cu caracter personal oferite de Participanţi. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat din afara SEE. Pentru detalii suplimentare privind protejarea informaţiilor Participanţilor, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Canon pentru consumatori.

6. LIMITE DE RESPONSABILITATE

6.1. În situaţii excepţionale, Canon poate anula Premiul şi/sau modifica alte condiţii ale promoţiei, cu condiţia ca aceste modificări să fie necesare şi să poată fi justificate din motive obiective.
6.2. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza să onoreze orice înscriere sau de a recupera valoarea întreagă a oricărui Premiu în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o încălcare a termenilor şi condiţiilor acestei trageri la sorţi gratuite.
6.3. Canon nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, daună sau vătămare de orice natură suferită de orice participant din orice cauză în cadrul acestei promoţii. Cu toate acestea, nicio prevedere din aceşti Termeni nu va avea ca efect excluderea sau limitarea răspunderii Canon pentru vătămare corporală sau deces cauzat de neglijenţa dovedită a angajaţilor sau a contractorilor săi.
6.4. În cazul unui litigiu legat de interpretarea sau implementarea regulilor privind orice problemă legată de tragerea la sorţi gratuită, decizia Directorilor Canon este definitivă şi nu se va începe nicio corespondenţă.
6.5. Dacă orice parte a acestor condiţii este declarată nevalidă, ilegală sau neexecutorie de către o instanţă de jurisdicţie competentă sau de către altă autoritate competentă, această parte va fi separată de restul condiţiilor, care vor rămâne valabile în măsura maximă permisă de lege.

7. LEGE ŞI JURISDICŢIE

Deoarece sunteţi un client participant, legile ţării dvs. de reşedinţă se vor aplica acestui concurs şi puteţi avea dreptul să iniţiaţi acţiuni în instanţă la tribunalele locale, în propria dvs. limbă. O organizaţie locală de consultanţă pentru consumatori vă poate oferi sfaturi cu privire la drepturile dvs. Aceşti Termeni nu restricţionează niciun drept legal care pot fi aplicabil.