Cum se actualizează firmware-ul


Este posibil să fie necesar să actualizați firmware-ul imprimantei pentru a imprima de pe terminalele mobile certificate Mopria.
Există două metode pentru actualizarea firmware-ului pentru seria MF6100, seria MF8200C și seria MF8500.

Updating from the printer (Actualizare de pe imprimantă) >
Updating from the computer (Actualizare de pe computer) >

Opțiunea 1: Actualizare de pe imprimantă prin Internet

Descărcaţi firmware-ul pe imprimanta utilizată prin Internet fără a utiliza un PC (Windows/Mac) și apoi actualizați firmware-ul. (Imprimanta trebuie să fie conectată la Internet.)

1.    Din meniul de pe panoul de control, selectaţi [System Management Settings] (Setări de gestionare sistem) → apăsaţi pe [OK].      


2.    Selectaţi [Update Firmware] (Actualizare firmware) → apăsaţi pe [OK].3.    Selectaţi [Via Internet] (Prin Internet) → apăsaţi pe [OK].4.    Actualizaţi firmware-ul conform instrucţiunilor de pe ecran.
Actualizarea firmware-ului este completă.
Porniţi aplicaţia Canon Mobile Scanning for Business și utilizați imprimanta al cărei firmware a fost actualizat.

Pentru descărcare, trebuie să introduceţi numărul de serie al imprimantei.

Observaţie:

  • Numărul de serie este format din opt cifre şi este specificat pe eticheta din partea posterioară a imprimantei.
  • Dacă nu puteţi găsi numărul de serie, consultaţi manualele furnizate odată cu imprimanta. Puteţi găsi subiectele relevante căutând „serial number” (număr de serie).

2. Comutați imprimanta la modul de descărcare

A) Din meniul de pe panoul de control, selectaţi [System Management Settings] (Setări de gestionare sistem) → apăsaţi pe [OK].B) Selectaţi [Update Firmware] (Actualizare firmware) → apăsaţi pe [OK].C) Selectaţi [Via PC] (Prin PC) → apăsaţi pe [OK].D) În mesajul „Update firmware?” („Actualizaţi firmware?”), apăsaţi pe [Yes] (Da).

Operaţia continuă cu modul de descărcare.

În cazul conexiunilor LAN:


În cazul conexiunilor USB:


Dacă sunteţi conectat prin LAN, notaţi adresa IP afişată pe panou. Va trebui să o introduceţi când efectuaţi operaţia următoare de la PC (Windows/Mac).

3. Porniți instrumentul de asistenţă pentru utilizator și actualizați firmware-ul

A) Dezarhivaţi fişierul firmware descărcat pe PC (Windows/Mac).

B) Faceţi dublu clic pe fişierul cu instrumentul de asistenţă pentru utilizator din folderul dezarhivat


Instrumentul de asistenţă pentru utilizator porneşte.

C) Actualizaţi firmware-ul conform instrucţiunilor de pe ecran.


Observaţie:

  • Pentru mai multe informaţii despre procedura de operare, consultaţi „User Support Tool Operation Guide” („Instrument de asistenţă pentru utilizator - manual de utilizare”) din directorul comprimat.  • Dacă imprimanta pe care o utilizaţi este conectată prin LAN, va trebui să introduceţi o adresă IP în câmpul [IP Address] (Adresă IP) în timpul funcţionării Instrumentului de asistenţă pentru utilizator. Introduceţi adresa IP afişată la pasul 4 al procedurii „Switching the printer to Download Mode” (Comutarea imprimantei la modul de descărcare).

4.    Reporniți imprimanta
După finalizarea scrierii firmware-ul din Instrumentul de asistenţă pentru utilizator, apăsați pe tasta [Stop] de pe panoul de control al imprimantei.
Imprimanta repornește.
Actualizarea firmware-ului este finalizată.
Porniți aplicația Canon Mobile Scanning for Business și utilizați imprimanta al cărei firmware a fost actualizat.

Paşii următori