Boost your business by talking to customers more effectively.

Comunicare cu clienţii

Stimulaţi afacerea comunicând mai eficient cu clienţii.

Comunicarea cu clienţii este un aspect vital în orice organizaţie, dar lipsa modernizării acestui proces poate avea un impact serios asupra succesului.

Consumatorii de azi se aşteaptă ca firmele să le ofere informaţiile pe care le doresc, atunci când le doresc, pe dispozitivul ales.

Avantajele comunicării mai bune cu clienţii

Retain customers Retain customers

Fidelizarea clienţilor

Prin crearea unei comunicări mai bune, mai personale

Strengthen branding Strengthen branding

Consolidarea mărcii

Prin livrarea mai consistentă a mesajelor prin toate canalele

Improve efficiency Improve efficiency

Îmbunătăţiţi eficienţa

Prin crearea conţinutului de client de către companie, nu de către departamentul IT

Speed up time to market Speed up time to market

Reduceţi timpul necesar ieşirii pe piaţă

Prin integrarea datelor din sistemele existente

Managementul clienţilor şi comunicare: o nouă abordare

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Această soluţie a îmbunătăţit productivitatea operaţională şi a crescut capacitatea noastră de reacţie faţă de clienţi.

Alan Watson

Manager de relaţii, Aegon UK

Provocarea

Compania internaţională de asigurări Aegon a dorit să îmbunătăţească modul de comunicare cu peste 2 milioane de clienţi din Regatul Unit. Ca şi în cazul pregătirii trecerii de la formatul tipărit la cel digital, compania a dorit să îşi reducă cheltuielile prin externalizare, îmbunătăţindu-şi totodată securitatea datelor şi capacităţile de audit.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Soluţia

Am ajutat Aegon să dezvolte un sistem de procesare a corespondenţei intrate şi ieşite printr-un flux de lucru automat pentru documente şi stocare electronică. Acest sistem eficientizat de gestionare a documentelor a fost implementat într-o clădire nouă, construită în acest scop şi gestionată de Canon.

Avantaje

Soluţiile noastre externalizate de Comunicare cu clienţii au condus la o procesare cu 50% mai rapidă a corespondenţei şi o reducere totală a costurilor cu 25%. Ca şi în cazul asistării Aegon în trecerea de la formatul tipărit la cel digital, soluţia a îmbunătăţit controlul rezultatelor şi al datelor şi a permis companiei să respecte reglementările în vigoare.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Descoperiţi noi metode de comunicare eficientă cu clienţii.


DISCUTAŢI CU ECHIPA NOASTRĂ

Cum funcţionează

Exploraţi noi modalităţi de abordare a clienţilor folosind soluţiile noastre de comunicare digitală.

Soluţii conexe