TRAGERE LA SORŢI GRATUITĂ pentru câştigarea unui corp de aparat foto EOS R10 şi unui obiectiv standard RF-S 18-150 mm F3.5-6.3

1.   CANON ŞI PARTICIPANŢII


1.1. Acest concurs este organizat de Canon Europe, 3 The Square, UB11 1ET, Regatul Unit („Canon”).


1.2. Toate persoanele care se înscriu („Participanţii”) trebuie să fie rezidenţi în Regatul Unit, Irlanda, Franţa, Belgia, Ţările de Jos; Luxemburg, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Elveţia, Norvegia, Danemarca, Republica Cehă, Slovacia; Ungaria, Turcia, Grecia, România, Slovenia sau Bulgaria şi să aibă cel puţin 18 ani.


1.3. Angajaţii Canon sau ai filialelor sale, familiile lor, reprezentanţii şi alte părţi implicate direct în această promoţie şi sponsorizare nu sunt eligibili să participe.


1.4. Prin înscrierea la acest concurs, se consideră că toţi participanţii au fost de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii, dacă nu se specifică altfel printr-o înştiinţare scrisă.


2.   TRAGEREA LA SORŢI ŞI CUM PUTEŢI PARTICIPA


2.1. Tragerea la sorţi gratuită va fi organizată pe https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r10/ şi se va desfăşura între 24 mai 2022 şi 31 iulie 2022, iar extragerea câştigătorului va avea loc pe 15 august 2022.


2.2. Pentru a participa la tragerea la sorţi gratuită pentru câştigarea unui corp de aparat foto EOS R10 şi unui obiectiv standard RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 („Premiul”), candidaţii trebuie să îşi completeze detaliile (prenume, nume de familie, adresă de e-mail) pentru a se înscrie la tragerea la sorţi.


2.3. [Fiecare persoană se poate înscrie doar o singură dată (introduceţi dacă se aplică)].


2.4. Înscrierile primite după data de închidere nu vor fi eligibile pentru a fi incluse în această Tragere la sorţi gratuită. Canon îşi rezervă dreptul de a nu accepta carduri de captură a datelor incomplete sau ilizibile.


3.   PREMIUL


3.1. Un câştigător va fi extras în mod aleatoriu din toate înscrierile valabile primite în perioada 24 mai 2022 – 31 iulie 2022.


3.2. Câştigătorul va primi un corp de aparat foto EOS R10 şi un obiectiv standard RF-S 18-150 mm F3.5-6.3.


3.3. Premiul nu este transferabil şi nu va fi înlocuit de nicio alternativă în bani sau credite. În cazul în care premiul oferit nu este disponibil din cauza unor circumstanţe dincolo de controlul său, Canon îşi rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare.


4.   SELECŢIA


4.1. Utilizând un generator de numere aleatorii, câştigătorul va fi selectat din toate înscrierile eligibile, iar numele acestuia va fi confirmat de Canon.


4.2. Canon va contacta câştigătorul în cel mai scurt timp posibil după 15 august 2022, la adresa e-mail oferită în formularul de captură a datelor, pentru a obţine detalii pentru acordarea premiului.


4.3. În cazul în care Canon primeşte orice premiu respins sau nerevendicat de la câştigător în termen de 7 zile de la încercarea de contactare prin e-mail, câştigătorul anunţat iniţial va pierde dreptul la premiu.


4.4. Premiul poate fi atribuit altor participanţi la discreţia absolută şi exclusivă a Canon.


4.5. Premiul va fi trimis câştigătorului prin curier până în data de 30 septembrie 2022.


4.6. Premiul este cel menţionat la publicare.


4.7. Premiul este oferit de bună credinţă de Canon câştigătorilor Tragerii la sorţi gratuite. Dacă un câştigător nu poate accepta Premiul din orice motiv, Canon trebuie să fie înştiinţată cât mai curând posibil.


5.   DATELE CU CARACTER PERSONAL


5.1. Toate datele cu caracter personal trimise la Canon vor fi procesate de Canon şi de reprezentanţii săi sau de companiile asociate grupului în vederea gestionării acestei trageri la sorţi gratuite. Canon este Operatorul de date în legătură cu astfel de date cu caracter personal.


5.2. Este posibil ca participanţii să fie contactaţi de Canon în scopuri de administrare a tragerii la sorţi gratuite sau în cazul în care Canon doreşte să discute orice altă utilizare a informaţiilor trimise pentru tragerea la sorţi gratuită.
5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Ţările de Jos („CENV”) este Operatorul de date cu privire la orice date cu caracter personal oferite de Participanţi.


5.4. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat din afara SEE. Pentru detalii suplimentare privind protejarea informaţiilor Participanţilor, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Canon pentru consumatori:
[https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR].


6.   LIMITE DE RESPONSABILITATE


6.1. În situaţii excepţionale, Canon poate anula Premiul şi/sau modifica alte condiţii ale promoţiei, cu condiţia ca aceste modificări să fie necesare şi să poată fi justificate din motive obiective.


6.2. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza să onoreze orice înscriere sau de a recupera valoarea întreagă a oricărui Premiu în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o încălcare a termenilor şi condiţiilor acestei trageri la sorţi gratuite.


6.3. Canon nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, daună sau vătămare de orice natură suferită de orice participant din orice cauză în cadrul acestei promoţii. Cu toate acestea, nicio prevedere din aceşti Termeni nu va avea ca efect excluderea sau limitarea răspunderii Canon pentru vătămare corporală sau deces cauzat de neglijenţa dovedită a angajaţilor sau a contractorilor săi.


6.4. În cazul unui litigiu legat de interpretarea sau implementarea regulilor privind orice problemă legată de tragerea la sorţi gratuită, decizia Directorilor Canon este definitivă şi nu se va începe nicio corespondenţă.


6.5. Dacă orice parte a acestor condiţii este declarată nevalidă, ilegală sau neexecutorie de către o instanţă de jurisdicţie competentă sau de către altă autoritate competentă, această parte va fi separată de restul condiţiilor, care vor rămâne valabile în măsura maximă permisă de lege.


7.   LEGE ŞI JURISDICŢIE


Deoarece sunteţi un client participant, legile ţării dvs. de reşedinţă se vor aplica acestui concurs şi puteţi avea dreptul să iniţiaţi acţiuni în instanţă la tribunalele locale, în propria dvs. limbă. O organizaţie locală de consultanţă pentru consumatori vă poate oferi sfaturi cu privire la drepturile dvs. Aceşti Termeni nu restricţionează niciun drept legal care poate fi aplicabil.