Sustainable Imaging

Imagini durabile la Canon

Reducându-ne la minimum impactul asupra mediului prin operaţiunile şi clienţii noştri.

Gestionarea impactului asupra mediului

Ne asumăm responsabilitatea pentru impactul pe care activităţile noastre îl au asupra mediului, implementând sisteme, procese şi politici eficiente pentru gestionarea impactului asupra mediului în cadrul operaţiunilor noastre şi pentru asigurarea unor emisii reduse de carbon. Acest efort include:


Carta de mediu Canon EMEA

Descărcaţi fişierul PDF [75 KB] >


Standardele de achiziţii ecologice

Citiţi mai mult >


Sistemul global de management de mediu acreditat ISO 14001

Citiţi mai mult >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Abordarea noastră faţă de ciclul de viaţă al produselor

Respectăm o abordare „Producţie – Utilizare – Reciclare” faţă de conservarea mediului înconjurător, care presupune gestionarea produsele noastre în moduri care sprijină o economie circulară – de la proiectare până la sfârşitul perioadei de viaţă. Abordarea noastră reduce, de asemenea, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) de la operaţiunile noastre şi ajută clienţii să îşi reducă propriile emisii prin produse eficiente energetic.

Producţie

Ne propunem să reducem impactul ecologic al produselor noastre chiar de la începutul procesului de producţie, astfel încât să utilizeze mai puţine materii prime noi, să fie mai eficiente energetic şi să evite deşeurile pe toată durata lor de viaţă. 

 • Ne-am stabilit ţinte de reducere a nivelului de carbon şi folosim metodologii de evaluare a ciclului de viaţă (Lifecycle Assessment – LCA).

  Descărcaţi fişierul PDF [335 KB] >

 • Ne proiectăm produsele pentru a respecta toate reglementările aplicabile, cu orice substanţe periculoase aflate în limitele legale sau sub nivelul acestora, conform Directivei privind restricţionarea utilizării substanţelor periculoase (RoHS) şi Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

  Citiţi mai mult >

 • Luăm în considerare emisiile de zgomot şi de ozon ale produselor noastre.

  Descărcaţi fişierul PDF [187 KB] >

 • Reducem deşeurile în unităţile de producţie, obţinând zero deşeuri de la groapa de gunoi la toate locaţiile de producţie.

  Citiţi mai mult >

 • Reducem emisiile de CO2 generate de transport alegând moduri de transport care produc mai puţin CO2, evitând ineficienţa în timpul distribuţiei şi reproiectând ambalajele pentru a le face mai mici.

  Citiţi mai mult >

 • Asigurăm ambalare responsabilă şi eficientă.

  Descărcaţi fişierul PDF [186 KB] >

Utilizare

Clienţii noştri pot să economisească bani şi îşi pot reduce impactul asupra mediului utilizând produsele, serviciile şi soluţiile noastre. Inovaţiile şi îmbunătăţirile înseamnă că produsele noastre utilizează mai puţină energie şi mai puţine consumabile.

 • Lucrăm în permanenţă la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi la reducerea cantităţii de energie utilizate de produsele noastre.

  Descărcaţi fişierul PDF [199 KB] >


 • Ajutăm clienţii comerciali să reducă consumul de hârtie şi consumabile la utilizarea echipamentelor noastre de imagistică.

  Descărcaţi fişierul PDF [261 KB] >


 • Implementând o soluţie de servicii de imprimare gestionate (MPS), clienţii noştri pot obţine o reducere de până la 60 % a impactului lor asupra mediului.

  Citiţi mai mult >


 • Sistemul e-Maintenance şi programarea eficientă a tehnicienilor eficientizează activităţile de service şi economisesc timp, resurse şi CO2

  Citiţi mai mult >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Reciclare

Gestionăm resursele naturale în moduri care contribuie la o economie circulară, cu accent pe creşterea vânzărilor noastre de dispozitive recondiţionate.