PROGRAMUL CANON DE DEZVOLTARE PENTRU STUDENŢI

CONCURS 2021

ORGANIZATOR ŞI PARTICIPANŢI

Organizatorul este Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizatorul”).
1. Operatorul de date este Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda.
2. Toţi candidaţii („Candidaţii”) trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la data de 9 iunie 2021, trebuie să fi început sau finalizat un program de învăţământ în anul universitar 2020-2021 sau un stagiu de practică la agenţii sau reviste în aceeaşi perioadă; dovada înscrierii la instituţia de învăţământ sau la stagiul de practică la o agenţie/revistă şi/sau copia carnetului de student vor determina eligibilitatea şi admiterea.
3. Angajaţii Organizatorului, ai filialelor sale, membrii familiilor acestora, reprezentanţii lor şi alte părţi implicate direct în acest Program şi în această sponsorizare nu sunt eligibili să participe.
4. Prin înscrierea la acest concurs denumit Programul Canon digital de dezvoltare pentru studenţi („Concursul”), se consideră că toţi Candidaţii au fost de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii, dacă nu se specifică altfel printr-o înştiinţare scrisă.

CE ESTE PROGRAMUL CANON DE DEZVOLTARE PENTRU STUDENŢI?

5.1 Dintre Candidaţi se vor selecta 250 de participanţi eligibili, cu domiciliul în ţările enumerate mai jos sau recomandaţi de o organizaţie Canon locală: 


• Albania 
• Algeria
• Angola
• Armenia
• Austria
• Azerbaidjan
• Bahrain
• Belarus
• Belgia
• Benin
• Bosnia-Herţegovina
• Botswana
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Camerun
• Cabo Verde
• Republica Centrafricană
• Ciad
• Comore
• Croaţia
• Cipru
• Republica Cehă
• Republica Democrată Congo
• Danemarca
• Djibouti
• Egipt
• Guineea Ecuatorială 
• Eritreea
• Estonia
• Etiopia
• Finlanda
• Franţa
• Gabon
• Georgia
• Germania
• Ghana
• Grecia
• Guineea
• Guineea-Bissau
• Ungaria
• Ungaria
• Iran
• Irak
• Irlanda
• Israel
• Italia
• Côte d’Ivoire
• Iordania
• Kazahstan
• Kenya
• Arabia Saudită
• Kosovo
• Kuweit
• Kârgâzstan
• Letonia
• Liban
• Lesotho
• Liberia 
• Libia
• Lituania
• Luxemburg
• Madagascar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauritania 
• Mauritius
• Mayotte
• Moldova 
• Muntenegru 
• Maroc
• Mozambic
• Namibia
• Ţările de Jos
• Niger 
• Nigeria
• Macedonia de Nord
• Norvegia
• Oman
• Polonia
• Portugalia
• Qatar
• Republica Congo
• Reunion
• România
• Rusia
• Rwanda
• Sf. Elena
• São Tomé şi Príncipe
• Arabia Saudită
• Senegal
• Serbia
• Seychelles
• Sierra Leone
• Slovacia
• Slovenia
• Somalia
• Africa de Sud
• Sudanul de Sud
• Spania
• Sudan
• Eswatini
• Suedia
• Elveţia
• Siria
• Tadjikistan
• Tanzania 
• Gambia 
• Togo
• Tunisia
• Turcia
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ucraina
• Emiratele Arabe Unite
• Regatul Unit
• Uzbekistan
• Sahara Occidentală
• Yemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2 La sfârşitul evaluării, cei selectaţi vor deveni „Participanţi” şi 250 de studenţi vor fi admişi în Programul Canon de dezvoltare pentru studenţi („Programul”). În perioada iulie-august vor avea loc evaluări la distanţă individuale pentru pregătirea prezentării portofoliilor, efectuate de profesionişti din domeniu. Între 1 şi 4 septembrie 2021, activităţile principale pentru Participanţi, desfăşurate în cadrul online digital, vor include:
• conferinţe, prezentări şi seminare dedicate
• evaluări în grup ale portofoliilor, efectuate de profesionişti din domeniu (fotografi, editori de fotografie, curatori, jurnalişti)
• oportunităţi de socializare cu reprezentanţi din domeniul imaginilor şi mass-media, prezentaţi de Canon

5.3 Limba oficială şi unica limbă folosită în cadrul iniţiativei este limba engleză şi nu se asigură servicii de traducere. Participanţii trebuie să aibă un nivel adecvat de stăpânire a limbii engleze pentru a beneficia de Program, precum şi instrumentele necesare şi abilităţile potrivite pentru a participa la activităţile online digitale. 

5.4 Toţi Participanţii vor fi prezentaţi organizaţiei Canon locale relevante.

MODUL DE PARTICIPARE

6. Participarea este gratuită. Pentru a câştiga şi a fi selectaţi să participe la Program, Candidaţii trebuie să îşi trimită portofoliile accesând adresa URL (canon-europe.com/student) în perioada 1 aprilie 2021 – 9 iunie 2021. Candidaţii vor trebui să trimită maximum două (2) poveşti/proiecte, fiecare cu maximum douăzeci (20) de fotografii, cu legendă adecvată.
7. Împreună cu portofoliul, Candidaţii vor trebui să trimită documente suplimentare (PDF) referitoare la poveste/proiect sau la studiile lor, printre care se numără:
• biografie;
• scrisoare de intenţie cu privire la participarea la Program;
• dacă se aplică, scrisoare de recomandare de la profesor/şcoală/agenţie/revistă;
• carnet de student şi/sau adeverinţă de la şcoală/universitate (sau care să ateste participarea la stagiu de practică la agenţie/revistă) care să ateste înscrierea în anul universitar 2020-2021.

8. Dosarele incomplete, nevalide sau neadecvate sau dosarele primite după termenul limită de 9 iunie 2021, ora 23:59 (GMT), nu vor fi eligibile pentru participare la Program.
Numai Candidaţilor selectaţi să devină Participanţi li se va solicita să trimită următoarele în intervalul 18-30 iunie 2021, cel târziu:
• confirmare de participare la Program;
• fotocopie a paşaportului şi/sau a cărţii de identitate în scopul verificării vârstei acestora.

Dacă Participanţii nu confirmă participarea şi/sau nu furnizează documentele necesare până pe 30 iunie 2021 inclusiv, termenul de eligibilitate pentru Program expiră.

CERINŢE PRIVIND CANDIDATURA

9. Toate fotografiile trebuie să fie originale şi să fi fost realizate de Candidat.

10. Fotografiile/dosarele trimise de Candidaţi nu trebuie să conţină:

i. orice poate fi considerat în orice fel ilegal sau care poate încălca drepturile oricăror terţi;

11. De asemenea, candidaţii sunt de acord să fie contactaţi de Organizator sau de reprezentanţii acestuia în scopul administrării Concursului sau în cazul în care Organizatorul doreşte să discute cu privire la orice altă utilizare a imaginii (imaginilor) trimise pentru Concurs.

12. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica dosarele incomplete sau ilizibile sau care nu îndeplinesc în orice alt fel cerinţele specificate mai sus.

GARANŢII

13. Prin trimiterea dosarului său, Candidatul garantează următoarele: 
1. Candidatul este unicul autor al fotografiilor; 
2. Candidatul este deţinătorul drepturilor de proprietate asupra fotografiilor. 
14. Organizatorul garantează următoarele:
1. Va acţiona în limita domeniului de aplicare a drepturilor acordate în temeiul acestor Termeni şi condiţii;
2. Este posibil ca Organizatorul să dorească să vă utilizeze numele şi imaginile selectate în scopuri de promovare şi publicitate pentru Canon, Programul digital de dezvoltare pentru studenţi şi alte iniţiative educaţionale Canon, fără a oferi remuneraţie suplimentară. În acest caz, Organizatorul va contacta Participantul pentru a-i solicita permisiunea, conform clauzei 11. Această permisiune nu poate fi refuzată în mod nerezonabil.

SELECTARE

15. După data limită de 9 iunie 2021, o comisie independentă compusă din angajaţi Canon şi/sau alţi profesionişti din domeniu va selecta după evaluarea tuturor dosarelor Participanţii care vor fi admişi în Programul digital Canon de dezvoltare pentru studenţi 2021. Candidaturile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: abilităţile jurnalistice şi narative demonstrate de portofoliu (portofolii), autenticitate, fir narativ, scrisoarea de intenţie, scrisoarea de recomandare şi calitatea generală a portofoliului.

16. Participanţii eligibili cu dosare care se califică vor fi selectaţi şi înştiinţaţi cu privire la rezultatul evaluării până pe 30 iunie 2021.

PREMIU

17. Studenţii selectaţi, adică Participanţii, vor participa la Programul digital Canon de dezvoltare pentru studenţi şi vor avea ocazia să acceseze conferinţe speciale, să primească evaluări ale portofoliilor şi să interacţioneze cu profesionişti din domeniu, totul în format online digital („Premiul”).

18. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica numele, localitatea şi ţara Participanţilor sau de a mediatiza oferirea premiului după data Programului. Dacă Participantul nu este de acord cu publicarea acestor detalii, va trebui să înştiinţeze Organizatorul în momentul în care primeşte notificarea cu privire la admitere.

19. Premiul nu este transferabil şi nu va fi înlocuit de nicio alternativă în bani sau credite. Dacă Premiul oferit nu este disponibil din cauza unor evenimente de Forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Programul.

20. Organizatorul nu va încălca aceşti termeni şi condiţii şi nu va fi răspunzător pentru îndeplinirea întârziată sau neîndeplinirea obligaţiilor sale conform acestor termeni şi condiţii în cazul în care această îndeplinire întârziată sau neîndeplinire este rezultatul unor evenimente, circumstanţe sau cauze în afara controlului său rezonabil, inclusiv, însă fără a se limita la incendiu, inundaţie, interdicţii din cauza pandemiei, război, acte de război (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), acte de terorism, insurecţii, revolte, tulburări civile, greve, întreruperi ale activităţii sau alte perturbări ale pieţei muncii, calamităţi naturale sau măsuri, omisiuni ori întârzieri în luarea unor măsuri de către orice autoritate guvernamentală („Forţă majoră”).
21. După ce sunt admişi, studenţii participanţi selectaţi trebuie să fie disponibili să participe la Programul digital Canon de dezvoltare pentru studenţi ediţia 2021 în perioada 1-4 septembrie 2021. 
22. Orice admitere respinsă sau neconfirmată poate fi oferită altor Candidaţi la discreţia absolută şi exclusivă a Organizatorului.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB este Operatorul de date cu privire la orice date cu caracter personal oferite de Candidaţi. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat din afara SEE.
24. Datele cu caracter personal colectate de la Candidaţi se supun Politicii de confidenţialitate Canon pentru consumatori: https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=ro-RO.

Limite de responsabilitate

25. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza să onoreze orice înscriere sau de a recupera valoarea întreagă a oricărui Premiu în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o încălcare a termenilor şi condiţiilor acestui Concurs.

26. Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, daună sau vătămare de orice natură suferită de orice participant din orice cauză în cadrul acestui concurs. Cu toate acestea, nicio prevedere din aceste reglementări nu va avea ca efect excluderea sau limitarea răspunderii Organizatorului pentru vătămare corporală sau deces cauzate de neglijenţa dovedită a angajaţilor sau a contractanţilor săi.

27. În cazul unui litigiu privind interpretarea sau implementarea reglementărilor privind orice problemă legată de concurs, decizia Directorilor Organizatorului este definitivă şi nu se va începe nicio corespondenţă.
28. Pentru orice taxe sau impozite impuse de guvernul local unui Participant individual ca rezultat al participării acestuia la Program veţi primi compensaţii de la Organizator (sau compania afiliată locală, după cum este cazul).

JURISDICŢIE

29. Aceşti Termeni şi condiţii şi orice litigii care derivă din aceştia sau sunt în legătură cu aceştia vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile din Ţările de Jos şi vor fi supuse jurisdicţiei neexclusive a tribunalelor din Amsterdam.

Versiunea I, actualizată în data de [8 martie 2021]

S-ar putea să vă intereseze şi

Aflaţi mai multe despre diversele echipamente şi instrumente care vă pot ajuta să avansaţi de la student la profesionist.