Promoţia Canon Pro-Print – Termeni & Condiţii

1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢIPROMOTIONAL

1.1. Prezenta promoţie este disponibilă doar pentru achiziţionarea produselor enumerate mai jos/ataşate („Produsele Promoționale“) pe teritoriul României de la un partener autorizat în perioada 15.11.2022 - 31.12.2022, inclusiv („Perioada promoţională“).

1.2. Toţi participanţii trebuie să aibă minim 18 ani.

1.3. Se consideră că toţi participanţii au fost de acord cu Termenele şi condiţiile prezentei.

1.4. Toate produsele trebuie să fie achiziţionate pe teritoriul României și trebuie să fi fost furnizate și distribuite magazinelor de retail de către Canon CEE GmbH („Canon“). Vă rugăm verificați validitatea acestor detalii la magazin, pentru a evita descalificarea din promoție Magazinele online trebuie să aibă sediul sau adresa poştală în România.

1.5. Toate produsele Promoționale trebuie să fie produse Canon noi și originale. Produsele achiziţionate la mâna adoua, recondiționate sau renovate sau produsele contrafăcute sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de companii Canon în orice mod (inclusiv, dar fără a se limita la produse achiziţionate din pieţe paralele sau de pe piața “gri”) nu se califică pentru participarea la această promoție.

2. CUM PUTEŢI PARTICIPA

2.1. Pentru a se înscrie la promoţie, Participantul trebuie să achiziţioneze un Produs Promoţional pe teritoriul [ROMÂNIEI] de la un partener autorizat în timpul Perioadei Promoţionale.

2.2. Cadoul promoţional este oferit doar în baza achiziţionării unuia dintre Produsele Promoționale.

2.3. Disponibilitatea Produselor Promoționale depinde de stocuri. Canon nu va fi răspunzătoare pentru eșecul magazinelor de retail în a răspunde comenzilor pentru Produse Promoționale pe durata Perioadei Promoționale.

2.4. Pentru fiecare produs promoţional achiziţionat se poate face o singură solicitare.

2.5. Prezenta Promoţie nu poate fi combinată cu nicio altă promoţie.

3. CADOU (VALOARE ADĂUGATĂ)

3.1. Participanţii vor primi valoarea adăugată (cadou) pentru achiziţionarea Produselor Promoţionale.

Cadou

Hârtie FineArt FA-Smooth A4 25SH

HÂRTIE FOTO PRO PLATINUM PT-101 4x6 20SH

HÂRTIE FOTO PRO LUSTER LU-101 A3 20 de coli4. ORGANIZATORUL

4.1. Organizatorul este Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria.

5. CLAUZE SPECIALE

5.1. În măsura în care legea permite acest lucru, Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierdere, deteriorare sau vătămare de orice natură, cauzată în orice fel şi suferită de orice Participant la prezenta Promoţie. Totuși, regulile din acest document nu vor exclude sau limita răspunderea Canon pentru rănirea personală sau decesul cauzat de neglijența dovedită a angajaților sau agenților Canon.

5.2. Canon îşi rezervă dreptul să anuleze, să modifice şi/sau să schimbe această promoţie în orice moment fără a fi tras la răspundere.

5.3. Canon își rezervă dreptul de a audita orice revendicări, pentru a se asigura că acestea corespund cu acești termeni și condiții, precum și dreptul de a solicita informații suplimentare și documente doveditoare. Canon îşi rezervă dreptul de a exclude orice solicitări şi/sau Participanţi în cazul în care compania are suspiciuni că promoţia este utilizată în scopuri greşite. Deciziile Canon cu privire la promoție sunt finale, și nu va fi inițiată nicio corespondență în acest sens.

6. LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE

Termenii şi condiţiile prezentei precum şi oricare conflicte provocate de sau în legătură cuacestea vor fi exclusiv reglementate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia din Austria şi vor răspunde non-exclusiv în faţa instanţelor competente din Viena.

Lista completă a produselor participante

Produse

ImagePROGRAF PRO-300

ImagePROGRAF PRO-1000