CONCURS CANON BACK TO SCHOOL

1. ORGANIZATORUL ŞI PARTICIPANŢII

1.1. Organizatorul este Canon CEE GmbH , înregistrată la adresa Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria („Canon“). Orice companie, filială, partener sau altă entitate controlată temporar sau permanent de Canon vor fi denumite în continuare „Partener afiliat Canon“, iar Canon împreună cu Partenerul afiliat Canon vor fi denumiţi în continuare „Canon Group“.
1.2. Toate persoanele înscrise (“Participanţii”) trebuie să aibă reşedinţa în România şi să aibă minim 18 ani.
1.3. Angajaţii Grupului Canon, rudele acestora, agenţii sau alte părţi implicate direct în prezenta competiţie şi în sponsorizare nu sunt eligibili pentru participare la prezenta promoţie.
1.4. Distribuitorii, precum societăţile care comercialiează produsele către utilizatorii finali, sunt excluşi din promoţie ("Participantul").
1.5. Odată cu înscrierea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord cu Termenii şi condiţiile prezentei, cu excepţia cazurilor în care aceştia au notificat în scris că nu sunt de acord.

2. CUM PUTEŢI PARTICIPA

2.1. Pentru a participa la acest Concurs, Participantul trebuie să fi achiziţionat un Produs Promoţional pe teritoriul României de la un partener autorizat în timpul Perioadei Promoţionale cuprinsă între 15 august 2023 şi 30 septembrie 2023.
2.2. Participantul trebuie să facă o postare validă pe contul său PUBLIC de Instagram în perioada 15 august 2023 00:01 CET - 30 septembrie 2023 23:59 CET:

2.2.1. Să creeze un afiş original cu un supererou, folosind fotografii personale şi instrumente creative sau folosind unul dintre modelele predefinite care pot fi descărcate gratuit de pe www.canon.ro/backtoschool.
2.2.2. Să-şi imprime afişul creat folosind imprimanta Canon achiziţionată, să facă o fotografie împreună cu afişul pozând precum supereroul preferat.
2.2.3. Să posteze fotografia pe contul său PUBLIC de Instagram folosind hashtagurile #backtoschool ŞI #canonromania.

2.3. Este permisă o singură înregistrare (“Participare”) pe persoană.
2.4. Participările primite după data de închidere nu vor fi eligibile pentru a fi incluse în acest Concurs. Canon îşi rezervă dreptul de a descalifica înregistrările incomplete, invalide, nepotrivite sau iligibile.
2.5. Prin trimiterea unei fotografii, fiecare Participant cedează către Canon Group o licenţă irevocabilă, valabilă oriunde, fără obligaţii, gratuită şi care poate fi cesionată, pentru publicare, republicare, afişare şi utilizare a imaginii Participantului în orice scop în legătură cu prezentul concurs, inclusiv dar fără a se limita la afişarea pe site-urile Canon Group, conturile şi/sau canalele de socializare ale Canon Group sau ale agenţilor/contractorilor acestuia, precum şi în materiale de marketing (inclusiv în cadrul expoziţiilor) în scopul prezentului concurs, pe o perioadă de maxim un an de la finalizarea concursului. De asemenea, fiecare Participant oferă Canon Group şi agenţilor/contractorilor acestuia dreptul de a verifica, de a modifica sau de a elimina orice imagine considerată inadecvată, în totalitate sau parţial, pentru afişarea pe website-ul concursului sau în orice materiale în legătură cu concursul. Prin prezenta, participanţii la concurs sunt de acord să fie identificaţi şi/sau să li se atribuie calitatea de fotograf sau creator al imaginii care a intrat în concurs.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

3.1. Participantul trebuie să aibă contul de Instagram public.
3.2. Imaginea trebuie să fie originală şi trebuie să fie realizată de Participant.

3.3. Fotografia trimisă de Participant nu va conţine:

i) persoane idenfiticabile, cu excepţia cazului în care Participatul poate demonstra că persoanele respective şi-au dat acordul ca imaginile să fie înscrise în concurs, folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezentelor Termeni și condiții (vă informăm că Participantul are obligaţia de a se asigura că a obţinut toate aprobările necesare, iar formularele necesare au fost completate în mod satisfăcător); sau
ii) opere de artă, cu excepţia cazului în care Participantul poate demonstra că acesta a obţinut dreptul ca respectivele opere de artă să fie folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezenţilor Termeni și condiții sau
ii) logo-uri sau denumiri de branduri, cu excepţia cazului în care Participantul poate demonstra că acesta a obţinut dreptul ca respectivele logo-uri şi branduri să fie folosite şi publicate de Canon Group conform Clauzei 2.7 ale prezenţilor Termeni și condiții; sau
iv) scene ofensatoare, obscene, sexuale, nefavorabile, defăimătoare, violente, abuzive, hărţuitoare, ameninţătoare, care fac referiri discutabile la rasă, religie, origine sau identitate de gen sau care ar putea afecta numele, reputaţia sau fondul comercial ale Canon Group sau ale oricărui partener, ori care sunt inadecvate în orice fel pentru publicare; sau
v) orice ar putea încălca drepturile unor terţi, inclusiv proprietatea intelectuală, drepturi morale şi dreptul la intimitate sau orice se referă la oricare brand terţ sau face referire la denumirile, logo-urile şi/sau mărcile comerciale ale terţilor; sau
vi) orice watermark, notificări privind drepturile de autor sau alte informaţii care l-ar putea identifica pe Participant (totuşi, includerea unei drepturilor de autor în metadate este permisă). Pentru a putea juriza cu obiectivitate, juriul nu are voie să vadă numele Participanţilor în timpul procesului de jurizare. Orice imagine care conţine numele Participantului, orice watermark, notificare privind drepturile de autor sau oricare alte informaţii prin care Participantul ar putea fi identificat vor fi descalificate şi nu vor ajunge în etapa de jurizare.

3.4. De asemenea, Participanţii sunt de acord să fie contactaţi de Canon în scopul administrării concursului sau în cazul în care Canon Group doreşte să discute o altă utilizare a imaginii înscrise în concurs.

4. GARANŢII

Prin participarea la concurs, Participantul garantează că:
4.1. Participantul este autorul imaginii;
4.2. Participantul este deţinătorul drepturilor de autor pentru imaginea respectivă;
4.3. imaginea şi oricare alte elemente care apar în aceasta nu încalcă drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, drepturile morale sau dreptul la intimitate) ale nici unui terţ;
4.4. în cazul în care în fotografiile înscrise apare o persoană sau imaginea unei persoane, Participantul a obţinut permisiunea scrisă din partea persoanei/persoanelor respective, astfel încât Canon Group să poată folosi imaginea/imaginile acestora conform termenilor şi condiţiilor prezentei; şi
4.5. în cazul în care imaginea a fost realizată în altă ţară decât ţara de reşedinţă a Participantului, acesta a respectat legislaţia aplicabilă în ţara respectivă, inclusiv dar fără a se limita la orice prevederi referitoare la proprietatea intelectuală, dreptul la intimitate şi drepturi asupra proprietăţii.
Canon garantează următoarele:
4.6. Va acţiona în vederea respectării drepturilor garantate conform şi/sau potrivit termenilor și condițiilor prezentei.

5. PREMIUL

5.1. Un (1) câştigător va primi un premiu ce constă într-o vacanță, în valoare maximă de până la 2.000 de euro, TVA inclus, pentru a merge împreună cu familia, într-o destinaţie aleasă de câştigător. Câştigătorul trebuie să facă rezervarea pentru călătorie până la data de 15 decembrie 2023 prin intermediul agenţiei locale desemnată de Canon. Câştigătorul şi membrul/membrii familiei trebuie să călătorească împreună la aceeaşi dată şi să folosească aceeaşi rezervare.
5.2. Orice costuri suplimentare datorate modificărilor aduse rezervării originale şi solicitate de câştigător vor fi acoperite de câştigător.
5.3. Toate cheltuielile nemenţionate ca incluse în premiu vor fi suportate de câştigător; acestea includ, dar fără a se limita la:

5.3.1. asigurarea de anulare şi repatriere sau oricare alte cheltuieli nespecificate în descrierea de mai sus.
5.3.2. Transportul de la domiciliul câştigătorului şi al însoţitorului/însoţitorilor acestuia spre aeroport şi de la aeroport înapoi la domiciliu nu este inclus.
5.3.3. parcarea vehiculelor la aeroport, asigurare şi vize.
5.3.4. Formalităţile administrative (vize, permise de conducere etc.) reprezintă responsabilitatea exclusivă a câştigătorului.

5.4. Prin participarea la acest concurs, toţi Participanţii confirmă că sunt singurii responsabili atât pentru alegerea destinaţiei de călătorie, cât şi pentru posibilele consecinţe ale acestei alegeri, în timpul călătoriei şi după încheierea acesteia. Organizatorul, precum şi reprezentanţii implicaţi în implementarea acestor reguli nu sunt responsabili în niciun fel pentru acţiunile şi (sau) lipsa de acţiuni realizate înainte, în timpul şi după călătorie. Toate costurile suplimentare vor fi acoperite de câştigător. Organizatorul şi reprezentanţii săi nu sunt cei care decid ce destinaţie va alege câştigătorul, iar călătoria se face la alegerea şi decizia exclusivă a câştigătorului.
5.5. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor concursului, câştigătorul este de acord să plătească taxele prevăzute în urma câştigării acestui premiu. Organizatorul promoţiei nu este responsabil pentru acţiunile nepotrivite şi (sau) ilegale ale participanţilor în legătură cu impozitarea sau cu oricare alte prevederi legislative.
5.6. Canon va contacta potenţialul câştigător prin intermediul contului de Instagram folosit la înscriere, în decurs de 5 zile lucrătoare de la stabilirea câştigătorului, iar acesta trebuie să răspundă pentru a confirma caracterul eligibil al participării la concurs şi acceptarea Premiului în decurs de 14 zile calendaristice de la primul contact. În cazul în care potenţialul câştigător nu răspunde la primul contact în decurs de 14 zile calendaristice, Canon îşi rezervă dreptul de a îl descalifica pe câştigător. În cazul în care câştigătorul este descalificat, Canon îşi rezervă dreptul de a acorda premiul unui alt participant selectat în baza aceloraşi criterii. Este posibil ca acest participant să aibă mai puţin timp la dispoziţie pentru a răspunde.
5.7. Canon îşi rezervă dreptul să publice fotografia înscrisă în concurs, numele şi ţara câştigătorului sau să promoveze oricare ceremonie de acordare a premiului după data de încheiere a Concursului, pe reţelele de socializare ale Canon. În cazul în care câştigătorul nu doreşte publicarea acestor detalii, acesta trebuie să anunţe Canon în acest sens în momentul când este anunţat că a câştigat.
5.8. Premiul nu este transferabil şi nu vor exista rambursări sub formă de numerar sau credit pentru echivalarea acestuia. În cazul în care premiul oferit este indisponibil din cauze care nu pot fi controlate, Canon îşi rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ de valoare egală sau mai mare.
5.9. Premiul va ajunge în posesia câştigătorului în decurs de 30 de zile de la data anunţării câştigătorului. În cazul puţin probabil în care un Premiu nu ajunge în posesia câştigătorului în decurs de 30 de zile calendaristice, câştigătorii vor avea la dispoziţie 28 de zile calendaristice pentru a informa Canon printr-un email către info@canon.ro. În cazul în care câştigătorul nu informează Canon în intervalul mai sus menţionat, Canon îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul sau de a scădea valoarea acestuia, după cum va considera necesar.
5.10. Orice premiu respins sau neconfirmat poate fi oferit de Canon oricărui alt Participant, după cum consideră necesar.
5.11. În cazul în care concursul nu poate avea loc din motive care includ, dar fără a se limita la fals, intervenţie neautorizată, fraudă, lipsă de onestitate, defecţiuni tehnice sau din oricare alte cauze pe care Canon nu le poate controla şi care viciază sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfăşurare a acestei competiţii, Canon îşi rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procesul de înscriere în concurs sau care nu respectă aceşti Termeni şi condiţii, precum şi dreptul de a anula, modifica sau suspenda concursul sau de a invalida orice înscrieri viciate.
5.12. Nu ne asumăm răspunderea pentru înscrierile care sunt pierdute, întârziate, viciate, deteriorate, înscrise greşit sau incomplete sau care nu pot fi înregistrate din cauze tehnice, care ţin de furnizor sau din alte motive. Dovada de trimitere nu constituie o dovadă validă de primire. Canon Group nu garantează accesul continuu sau securizat la pagina de înscriere.

6. EXTRAGEREA

6.1. Câștigătorul va fi extras prin intermediul random.org.
6.2. Câștigătorul va fi stabilit în perioada 4 - 13 octombrie 2023.
6.3. Câştigătorul Concursului va fi contactat în perioada 16-20 octombrie 2023. În cazul în care desemnarea câştigătorului este amânată din cauza unei probleme tehnice sau din oricare alt motiv, Canon va juriza Concursul cât mai repede posibil în condiţii optime şi nu va fi răspunzător pentru întârzierea desemnării câştigătorului. Decizia juriului este finală şi Canon nu va susţine niciun fel de discuţii sau corespondenţă în legătură cu aceasta.

7. DATE PERSONALE

7.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria, reprezintă Controlorul de Date în scopul aplicării Regulametului General de Protecţie a Datelor cu privire la oricare date cu caracter personal furnizate de către Participanţi. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat în afara zonei ţărilor de domiciliu ale participanţilor. Datele personale colectate de la Participanţi fac obiectul Politicii de Confidenţialitate a Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.
7.2. Oricare şi toate datele personale oferite în scopul organizării acestui concurs vor fi folosite exclusiv în scopul concursului şi dacă este cazul, în scopuri de marketing de către Canon Group şi/sau de către oricare reprezentant numit de către acesta să ajute la organizarea concursului în numele Organizatorului şi nu vor fi dezvăluite terţilor în nicio circumstanţă, cu excepţia cazului în care participanţii îşi oferă acordul în acest sens.
7.3. De asemenea, Participanţii sunt de acord să fie contactaţi de Canon în scopul Extragerii premiilor gratuite sau în cazul în care Canon Group doreşte să discute o altă utilizare a informaţiilor înscrise pentru extragerea premiilor gratuite.

8. NOTĂ

8.1. În circumstanțe excepționale, Canon poate anula Premiul şi/sau modifica alte condiţii ale promoţiei cu condiția ca aceste modificări să fie necesare şi să fie justificate din motive obiective.
8.2. Canon îşi rezervă dreptul de a refuza orice înscriere şi de a recupera valoarea totală a oricărui Premiu în cazul în care consideră că a avut loc un abuz sau o încălcare a termenilor şi condiţiilor prezentei extrageri a premiilor gratuite.
8.3. Canon şi oricare agenţii şi companii asociate nu vor fi consideraţi răspunzători pentru pierderile (inclusiv dar fără a se limita la pierderi indirecte, speciale sau rezultate sau pierderi de profit), cheltuielile sau daunele suferite sau provocate (fie că acestea sunt sau nu o consecinţă a unei erori umane) în legătură cu acest concurs sau cu acceptarea sau folosirea Premiului, cu excepţia răspunderii care nu poate fi exclusă prin lege. Nimic nu limitează răspunderea Canon Group în caz de deces sau vătămare corporală ca rezultat al neglijenţei acestuia.
8.4. În eventualitatea unei dispute referitoare la interpretarea sau implementarea regulilor cu privire la oricare aspect legat de concurs, decizia Administratorilor Canon este finală şi nu va fi contestată.
8.5. În cazul în care orice parte a prezentelor condiţii este declarată nevalidă, nelegală sau necorespunzătoare de o instanţă judecătorească sau alte autorităţi competente, partea respectivă va fi eliminată din prezentele condiţii care vor rămâne în vigoare în măsura maximă permisă de lege.
8.6. Înscrierile trebuie făcute direct de către persoanele care participă la concurs. Înscrierile colective realizate de entități comerciale, grupuri de consumatori sau terți nu vor fi acceptate. Înscrierile incomplete sau indescifrabile şi înscrierile realizate prin macro-uri sau alte mijloace automate, precum şi înscrierile care nu îndeplinesc în totalitate prevederile acestor Termeni şi condiţii vor fi descalificate şi nu vor fi luate în considerare. În cazul în care se dovedeşte că Participantul foloseşte unul sau mai multe calculatoare pentru a încălca aceste condiţii, de exemplu prin folosirea unui „script“ şi „forţă brută“, prin mascarea identităţii prin manipularea adreselor IP, prin folosirea unor identităţi false sau a oricăror altor mijloace automate pentru a creşte numărul de înscrieri ale Participantului la concurs într-un mod care nu respectă regulile acestuia, înscrierile Participantului respectiv vor fi descalificate şi orice premiu acordat va fi anulat. Participanţii nu au voie să se înscrie folosind servicii de e-mail anonime precum, dar fără a se limita la GuerillaMail, Dispostable sau Mailinator.
8.7. În cazul în care apar discrepanţe între Termenii şi Condiţiile prezentei şi detaliile din orice materiale promoţionale, detaliile din documentul Termeni şi condiţii vor avea întâietate.

9. LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE

Deoarece sunteţi un utilizator participant, acest concurs se va desfăşura conform legislaţiei din ţara dumneavoastră şi puteți avea dreptul de a iniţia proceduri judiciare în propria limbă și în tribunalele din ţara dumneavoastră. O organizaţie locală de protecţie a consumatorului vă va sta la dispoziţie pentru a vă oferi sfaturi cu privire la drepturile dumneavoastră. Termenii şi condiţiile prezentei nu vă restricţionează drepturile legale.

Lista completă a produselor participante

Produs

PIXMA TS3350

PIXMA TS3351

PIXMA TS3352

PIXMA TS3355

PIXMA TS5150

PIXMA TS5151

PIXMA TS5350

PIXMA TS5351

PIXMA TS5352

PIXMA TS5353

PIXMA TS6350

PIXMA TS6351

PIXMA TS7450

PIXMA TS7451

PIXMA TS9550

PIXMA TS9551

PIXMA TR4650

PIXMA TR4651

PIXMA MG3650S

PIXMA G1410

PIXMA G2410

PIXMA G2416

PIXMA G3410

PIXMA G3416

PIXMA G4470

PIXMA G3430

PIXMA G2430