Termeni şi condiţii pentru utilizarea siglelor Canon

Citiţi acest document înainte de a accesa sigla Canon, orice siglă de produse sau sigle disponibile pentru descărcare pe acest site Web („Sigle Canon”). Accesând Sigle Canon, sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii. Aceşti termeni şi condiţii se pot actualiza periodic de către Canon prin publicarea termenilor şi condiţiilor actualizate fără notificare separată prealabilă.

Acord
Aceştia sunt termenii şi condiţiile convenite între dvs. şi Canon Europa N.V., cu sediul social la 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Olanda („Canon”) cu privire la utilizarea siglelor Canon disponibile pentru descărcare de pe acest site Web.

Utilizare
Canon vă autorizează (în calitate de persoană fizică sau juridică), ca jurnalist, companie de presă sau membru al presei să descărcaţi şi să utilizaţi oricare dintre siglele Canon din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa şi de pe Internet doar în scopuri destinate presei, inclusiv în următoarele medii:

a) presa scrisă (inclusiv coperte de reviste)
b) televiziune
c) presă on-line
d) ziare

  • În limitele definite de utilizarea permisă, siglele Canon nu se vor înlocui sau modifica în niciun fel. Siglele Canon vor fi afişate întotdeauna în mod constant şi în conformitate cu indicaţiile prevăzute

  • Siglele Canon nu se vor utiliza în scopuri comerciale, incluzând, dar nelimitându-se la promoţii în vânzări, materiale pentru punctele de vânzare, postere, panouri sau în alte scopuri comerciale

  • Siglele Canon nu se vor utiliza în moduri care să le afecteze valoarea, să compromită renumele Canon sau al asociaţilor săi, sau să creeze confuzii referitor la relaţia dintre dvs., compania dvs. Canon şi/sau grupul de companii Canon. În cazul în care Canon consideră conform propriilor prevederi că oricare dintre siglele Canon este utilizată de o asemenea manieră, veţi înceta imediat utilizarea siglelor Canon în modul respectiv, la cerere

Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord că nu aveţi niciun drept, titlu sau privilegiu în ce priveşte siglele Canon, altfel decât în modul exprimat explicit de aceşti termeni şi condiţii, şi că toate aceste drepturi, titluri şi privilegii sunt deţinute exclusiv de Canon şi/sau de grupul de companii Canon. Aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord totodată că niciun aspect al acestor termeni şi condiţii nu se va interpreta ca cesiune şi nu vă va acorda niciun privilegiu, titlu sau drept asupra şi în relaţie cu siglele Canon sau pentru orice drepturi de autor, marcă înregistrată sau design industrial al Canon sau al grupului de companii Canon, cu excepţia dreptului limitat acordat în temeiul acestor termeni şi condiţii. Canon şi oricare din companiile aparţinând grupului Canon şi managerii, directorii, angajaţii, acţionarii sau agenţii oricărora dintre acestea, exclud, în măsura maximă permisă de lege, orice răspundere şi responsabilitate pentru orice cantitate pierdută sau tip de pierdere sau prejudiciu care vi se poate aduce dvs. sau unei terţe părţi, (incluzând fără limitare, orice pierderi sau prejudicii directe, indirecte, represive sau subsecvente, sau orice pierderi de venit, profit, clientelă, informaţii, contracte, utilizare de bani sau pierdere ori prejudiciu) decurgând din, sau în orice fel de legătură cu descărcarea şi/sau utilizarea siglelor Canon, incapacitatea de a descărca şi/sau utiliza sau cu rezultatele descărcării şi/sau utilizării acestora. Aceasta nu afectează drepturile dvs. legale sau orice răspundere, prejudiciu sau compensaţie care nu pot fi excluse în temeiul legii aplicabile.

Rezilierea
Canon îşi rezervă dreptul de a vă solicita încetarea imediată a utilizării siglelor Canon dacă nu vă conformaţi acestor Termeni şi condiţii sau din orice alt motiv. La o astfel de solicitare, veţi înceta imediat utilizarea siglelor Canon şi veţi distruge imediat toate copiile nepublicate ale siglelor Canon.

Generalităţi
Construirea, validitatea şi interpretarea acestor termeni şi condiţii sunt reglementate de Legea Olandeză, iar Canon şi dvs. sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei non-exclusive a instanţelor din Amsterdam.

Lipsa exercitării sau aplicării de către Canon a oricărui drept sau prevedere de la Termeni şi Condiţii nu constituie o renunţare de la acest drept sau prevedere şi nu va afecta în niciun fel dreptul de a fi aplicat sau exercitat ulterior.

Dacă o prevedere a acestor termeni şi condiţii este considerată nevalidă de către o instanţă de jurisdicţie competentă, părţile sunt de acord ca aceasta nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea oricăror altor termeni sau drepturi, care vor rămâne în vigoare şi cu efecte depline cu excepţia unei astfel de prevederi nevalide sau neaplicabile sau părţi a acesteia.

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi Biroul de Relaţii cu publicul Canon local.