Warranty_Page_Image

Garanţia europeană pentru Canon seria WG

Aceasta este o garanţie comercială pentru clientul final, oferită de Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ţările de Jos („Canon”) clienţilor finali care achiziţionează produse Canon seria WG pentru uzul propriu, dar care nu sunt consumatori conform legilor locale din ţara din care au fost achiziţionate produsele din seria WG în cauză.
Dacă sunteţi consumator, nu aveţi dreptul la această garanţie, însă vi se vor aplica drepturile legale ale consumatorului prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.
Prezenţii Termeni şi condiţii, precum şi prezenta ofertă vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, supunându-se jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor. 


Oferta de servicii este următoarea: 

• Garanţie la sediul clientului

Produsele Canon din seria WG destinate comercializării şi achiziţionate în Spaţiul Economic European („SEE” – respectiv UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi Elveţia beneficiază de Garanţia europeană pentru produse Canon din seria WG. În cazul defectării produsului nou din seria WG în perioada de garanţie aplicabilă, Canon garantează remedierea defecţiunii în mod gratuit (se aplică termeni şi condiţii – a se vedea mai jos).
Pentru orice produs care nu se mai află în termenul sau perioada de garanţie aplicabilă şi în cazul deteriorărilor sau reparaţiilor care nu sunt incluse în condiţiile de garanţie, este disponibil un serviciu de reparaţii contra cost.
Această garanţie constituie compensaţia unică şi exclusivă care vă este acordată, iar compania Canon sau sucursalele sale ori alţi membri cu Garanţie europeană pentru seria WG nu sunt responsabili pentru nicio pagubă accidentală sau pe cale de consecinţă în cazul încălcării oricărei garanţii explicite sau implicite a acestui produs.


Întrebări frecventeÎ: Ce garanţie se aplică produselor Canon seria WG achiziţionate în Europa?

R: În general, Canon oferă Garanţia europeană pentru produse seria WG achiziţionate în:- Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ţările de Jos şi Regatul Unit. Consultaţi Termenii şi condiţiile complete aferente acestei garanţii. 

Î: Ce informaţii privind garanţia ar trebui să găsesc în cutie când achiziţionez un produs Canon?

R: În ţările în care se aplică garanţia europeană pentru seria WG, ambalajul fiecărui produs va conţine în cutie un certificat de Garanţie europeană pentru seria WG. Acesta arată asemănător cu exemplul de mai jos:

 

Î: Este necesar să completez şi să returnez documente către Canon pentru a-mi înregistra Garanţia europeană?

R: Nu este necesară returnarea de documente către Canon pentru a înregistra Garanţia europeană pentru seria WG. Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG, va trebui să furnizaţi Canon dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială a achiziţiei) pentru produsul în cauză.

Î: Ce documente sunt necesare pentru a solicita o reparaţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG?

R: Dacă doriţi să solicitaţi o reparaţie în garanţie în temeiul Garanţiei europene pentru seria WG, va trebui să furnizaţi Canon dovada valabilă şi în original a achiziţiei (inclusiv data iniţială a achiziţiei) pentru produsul seria WG în cauză. Ofertele promoţionale de garanţie pot specifica şi alte cerinţe. Consultaţi Termenii şi condiţiile ofertelor promoţionale (dacă se aplică).

Î: Cât timp este valabilă o Garanţie europeană pentru Canon seria WG?

R: În general, perioada de garanţie pentru produsele Canon seria WG este fie de 1 an, fie de 300.000 de exemplare imprimate, oricare situaţie apare prima. Se pot aplica excepţii. Consultaţi fila Drepturi pentru informaţii suplimentare. 

Î: În cazul în care cumpăr un produs seria WG în alte ţări decât cele pentru care Canon oferă Garanţia europeană pentru seria WG, produsul seria WG va fi acoperit de Garanţia europeană pentru seria WG dacă sunt rezident al unei ţări membre care intră sub incidenţa Garanţiei europene pentru seria WG?

R: În general, produsele beneficiază de o garanţie care se aplică regiunii specifice de vânzare, iar clienţii finali vor trebui să returneze produsele către regiunile respective pentru a solicita reparaţii în baza garanţiei. În general, Canon nu oferă o garanţie globală decât dacă acest lucru este specificat pentru anumite produse/regiuni. 

Î: În ce scenariu va expedia Canon Piese care pot fi înlocuite de utilizator şi cum le înlocuiesc?

R: Când este contactat, Biroul de asistenţă Canon va depana problema clientului şi poate recomanda Piese care pot fi înlocuite de utilizator ca soluţie remedierea problemei. La primirea componentelor aplicabile, clienţii trebuie să înlocuiască piesele urmând procedura pas cu pas afişată în interfaţa cu utilizatorul a imprimantei.

You might also need...