Termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile ofertei de garanţie de 2 ani

Organizator

1. Organizatorul este Canon Europa N.V., cu sediul în Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ţările de Jos (denumită în continuare „Canon”).


Ofertă

2. Pentru Produsele Canon selectate („Produsele promoţionale”) detaliate mai jos, această Ofertă de garanţie de 2 ani („Ofertă de garanţie”) asigură:

3. Cu excepţia modificărilor explicite din prezentul document, termenii Garanţiei aplicabile pentru produse PTZ la distanţă se vor aplica serviciilor de garanţie furnizate în baza acestei Oferte de garanţie. În cazul oricărui conflict între termenii serviciilor furnizate în baza acestei Oferte de garanţie şi termenii Garanţiei pentru produse PTZ la distanţă, vor prevala termenii acestei Oferte de garanţie.


Participanţi

4. Această Ofertă de garanţie este disponibilă numai pentru utilizatorii finali (fie companii, fie persoane fizice) („Participanţi” sau „Participant”). Distribuitorii şi comercianţii sunt excluşi din Ofertă şi nu sunt eligibili să facă solicitări în numele clienţilor lor.

5. Toţi Participanţii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 18 ani şi trebuie să aibă reşedinţa în Spaţiul Economic European, Elveţia sau Regatul Unit.

6. Se consideră că toţi Participanţii au fost de acord să respecte aceşti Termenii şi condiţii („Termenii”).


Produse din ofertă

7. Produsele Canon selectate eligibile în baza acestei Oferte de garanţie („Produsele din Ofertă”) şi Oferta de garanţie aplicabilă sunt incluse în lista de Produse din Ofertă din Anexa 1 la aceşti Termeni. Canon va adăuga sau elimina produse din lista de Produse din Ofertă, aşadar vă rugăm să consultaţi pagina Ofertei aici şi Anexa 1 la aceşti Termeni pentru cele mai recente informaţii despre produsele incluse în această Ofertă de garanţie.


8. Toate Produsele din Ofertă trebuie să fie produse Canon noi şi originale şi trebuie să fi fost furnizate şi distribuite comercianţilor de către companiile din grupul Canon situate în Spaţiul Economic European (SEE), plus Elveţia şi Regatul Unit. Pentru a evita dezamăgirea, vă rugăm să verificaţi aceste aspecte la comerciant. Achiziţiile de produse la mâna a doua sau recondiţionate sau de produse contrafăcute ori care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale grupului de companii Canon în orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la produse paralele sau de pe piaţa gri) nu se califică pentru această promoţie.


Perioada Ofertei

9. Această Ofertă de garanţie este acum permanentă. Produsele din Ofertă trebuie înregistrate în termen de cel mult 90 de zile de la achiziţie, după cum se confirmă printr-o dovadă valabilă a achiziţiei. Pentru a înregistra un Produs din Ofertă, vă rugăm să trimiteţi solicitarea dumneavoastră în conformitate cu instrucţiunile din aceşti Termeni.


Teritoriile acoperite de Ofertă

10. Produsele din Ofertă trebuie achiziţionate de la comercianţi aflaţi în Spaţiul Economic European, Elveţia sau Regatul Unit sau dintr-un magazin online cu un domeniu sau o adresă înregistrată în oricare dintre teritoriile enumerate mai sus („Teritoriile acoperite de Ofertă”).


Cum să vă înregistraţi produsul şi să solicitaţi garanţia furnizată prin Ofertă

11. Pentru a revendica Oferta de garanţie, Participanţii trebuie să completeze corect şi să trimită un formular de solicitare online pentru înregistrarea Produsului din Ofertă (inclusiv să specifice numărul de serie valid al produsului*) în termen de nouăzeci de zile de la achiziţia Produsului din Ofertă. Solicitările primite după 90 de zile de la achiziţia Produsului din Ofertă nu vor fi acceptate de Canon. Participanţii vor trebui să scaneze, să încarce şi să ataşeze la formularul de solicitare online o dovadă valabilă a achiziţiei (de ex., o copie a facturii, cu TVA inclus). Vă rugăm să reţineţi că dovada expedierii nu va fi acceptată ca dovadă valabilă a achiziţiei.

12. La validarea solicitării, Participanţii vor primi un e-mail de confirmare a acceptării solicitării lor şi a înregistrării Produsului din Ofertă. Vă rugăm să vă asiguraţi că păstraţi confirmarea prin e-mail în siguranţă, deoarece poate fi necesară pentru a dovedi valabilitatea solicitării în cazul în care doriţi să obţineţi servicii de garanţie.

13. Canon îşi rezervă dreptul de a invalida orice solicitare incompletă, incorectă sau nefondată.


Limite de responsabilitate

14. În măsura maximă permisă de lege, Canon nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, daună sau vătămare de orice natură suferită de orice Participant din orice cauză în cadrul acestei promoţii. Cu toate acestea, nicio prevedere din aceste reguli nu va avea ca efect excluderea sau limitarea răspunderii Canon pentru vătămare corporală sau deces cauzat de neglijenţa dovedită a angajaţilor sau a reprezentanţilor Canon.

15. Canon îşi rezervă dreptul de a audita orice solicitare pentru a asigura respectarea acestor Termeni şi pentru a solicita informaţii suplimentare şi documente justificative. Canon îşi rezervă dreptul de a exclude solicitările şi/sau Participanţii dacă suspectează că oferta este folosită abuziv în orice mod. Deciziile Canon în legătură cu Oferta sunt finale şi nu se va începe nicio corespondenţă.

16. Produsele din Ofertă sunt în funcţie de disponibilitate, în limita stocului disponibil. Canon nu va fi răspunzătoare pentru incapacitatea comercianţilor de a îndeplini comenzile de Produse din Ofertă pe Perioada Ofertei.

17. Canon îşi rezervă dreptul de a anula, modifica şi/sau rectifica această Ofertă în orice moment, fără a-şi asuma nicio răspundere, dar va încerca întotdeauna să reducă la minimum efectul asupra Participanţilor, pentru a evita dezamăgirea nejustificată.


Protecţia datelor cu caracter personal

18. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB este Operatorul de date cu privire la orice date cu caracter personal oferite de Participanţi. Orice date cu caracter personal care ne sunt transmise vor fi prelucrate de către Benamic Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda în scopul administrării acestei Oferte. Datele cu caracter personal oferite sunt păstrate în siguranţă şi pot fi transferate pe un server securizat din afara SEE.

19. Datele cu caracter personal colectate de la Participanţi se supun Politicilor de confidenţialitate Canon pentru companii şi consumatori, disponibile la https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.


Cum să solicitaţi servicii în cadrul Ofertei de garanţie

20. După validarea solicitării, dacă Participanţii doresc să obţină servicii de garanţie extinse furnizate prin această Ofertă, aceştia trebuie să contacteze biroul de asistenţă Canon local aici şi să fie pregătiţi să:

  • a. Furnizeze numele de model complet al dispozitivului şi numărul de serie*;
  • b. Confirme datele de contact ale Participantului
  • c. Ofere dovada achiziţiei produselor şi a garanţiei activate furnizate prin Ofertă, conform confirmării prin e-mail care a fost trimisă în urma înregistrării online a garanţiei;
  • d. Ofere o descriere clară a defecţiunii şi să efectueze orice diagnosticare după cum li se recomandă;
  • . Respecte orice instrucţiuni rezonabile oferite de biroul de asistenţă pentru a permite Participantului să primească serviciul de garanţie.

Lege şi jurisdicţie

21. Dacă sunteţi consumator, legile ţării dumneavoastră de reşedinţă se vor aplica acestei Oferte şi puteţi avea dreptul să iniţiaţi acţiuni în instanţă la tribunalele locale, în propria dumneavoastră limbă. O organizaţie locală de consultanţă pentru consumatori vă poate oferi sfaturi cu privire la drepturile dumneavoastră. Aceşti Termeni nu restricţionează niciun drept legal care poate fi aplicabil.

ANEXA 1

Lista de produse din ofertă


Grup de produse

Dispozitiv

Ofertă promoţională

Serviciu de garanţie promoţională

PTZ

CR-X500

Extindere

Returnare la sediu

CR-N500

Returnare la sediu

CR-N300

Returnare la sediu

RC-IP100

Returnare la sediu