Condiţii generale şi Politica de confidenţialitate

Termeni şi condiţii pentru Canon Gallery

Vom actualiza periodic aceşti Termeni şi condiţii. Vă vom ţine la curent cu toate modificările aduse acestor Termeni şi condiţii publicându-le online. Vom folosi şi oricare dintre metodele de comunicare indicate de dvs. pentru a vă informa cu privire la modificările importante aduse acestor Termeni şi condiţii, dacă există. Dacă utilizaţi în continuare Canon Gallery, după ce publicăm actualizările aduse acestor Termeni şi condiţii, sunteţi de acord să vă angajaţi să respectaţi termenii actualizaţi.

1. Ce este Canon Gallery?

Canon Gallery şi Canon Showcase sunt site-uri web create şi susţinute de Canon, care sunt dedicate publicării de conţinut generat de utilizatori (sau user generated content - UGC). Prin crearea unui cont prin intermediul procesului de înregistrare, veţi avea opţiunea de a încărca şi de a trimite conţinutul dvs. digital, precum fotografii şi/sau alte imagini („Conţinut”), către Canon, pentru afişare publică pe Canon Gallery. Canon poate afişa Conţinutul dvs. în Canon Gallery, dacă acesta îndeplineşte aceşti Termeni şi aceste condiţii şi dacă este adecvat din alte puncte de vedere pentru afişarea publică.

La crearea unui cont, va fi generat un iD Canon pentru dvs. Vi se va solicita acest iD Canon pentru fiecare încărcare şi trimitere de orice Conţinut pentru afişare pe Canon Gallery. iD-ul Canon deţinut sau primit poate fi utilizat, de asemenea, pentru a accesa şi alte servicii Canon oferite online. Pentru a parcurge textul integral al Termenilor şi condiţiilor privind utilizarea iD-ului Canon, vă rugăm să-i consultaţi aici [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Restul de Termeni şi condiţii de pe această pagină se referă la Canon Gallery şi la utilizarea acesteia şi sunt completări aduse textului Termenilor şi condiţiilor privind iD-ul Canon. 

2. Cine poate utiliza Canon Gallery?

După crearea contului, puteţi trimite Conţinut pentru afişare publică în Canon Gallery, dacă aveţi domiciliul în Europa, în Orientul Mijlociu sau în Africa şi dacă aveţi minimum 18 ani. Oricine poate accesa şi vizualiza Canon Gallery. Totuşi, doar un deţinător de cont poate încărca şi trimite Conţinut către Canon Gallery. Pentru deţinătorii de cont cu vârsta sub 18 ani, este necesară permisiunea expresă a unui părinte sau a unui tutore legal, pentru înregistrarea şi/sau crearea unui cont şi trimiterea de Conţinut.

3. Utilizarea Conţinutului dvs.

Confirmaţi că propriul Conţinut reprezintă o lucrare originală, care nu este defăimătoare sau ilegală şi care nu încalcă drepturile unei alte persoane (inclusiv drepturile de confidenţialitate).

Deţineţi dreptul de autor pentru tot Conţinutul pe care îl trimiteţi, dar sunteţi de acord cu afişarea acestuia de către Canon în Canon Gallery, Canon Showcase, pe reţelele de socializare Canon (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) şi pe site-urile Web Canon Canon din EMEA („Site-uri”) în mod gratuit şi perpetuu.

Canon vă va indica pe dvs., deţinătorul contului, drept autorul Conţinutului pe care îl trimiteţi, dacă acesta este afişat pe Site-uri. Dacă nu sunteţi autorul Conţinutului pe care îl trimiteţi, trebuie să vă asiguraţi că aveţi consimţământul autorului pentru a trimite Conţinutul sub numele dvs., astfel încât acesta să fie identificat şi atribuit ca autor.

4. Utilizarea Conţinutului dvs. de către Canon

Canon îşi rezervă la latitudinea sa unică şi absolută dreptul de a decide dacă va afişa sau nu orice Conţinutul pe care îl trimiteţi. 

Tot Conţinutul trimis va fi moderat de Canon sau de reprezentantul său desemnat, pentru a se asigura că Conţinutul este adecvat pentru afişarea pe Site-uri. Canon poate decide să nu afişeze un anumit Conţinut pe care îl trimiteţi dintr-o serie de motive, de aceea vă rugăm să nu vă simţiţi lezaţi sau supăraţi în cazul în care Canon decide să nu vă afişeze Conţinutul.

Pentru ca anumit Conţinut să poată fi afişat pe Site-uri, poate fi necesar pentru Canon să decupeze Conţinutul, să-i reducă dimensiunea sau să-l modifice în alt mod în scopul afişării pe Site-uri. La trimiterea Conţinutului, confirmaţi că permiteţi Canon să vă modifice Conţinutul acolo unde Canon consideră că acest lucru este adecvat.

5. Canon îşi rezervă dreptul de a vă contacta

Canon poate dori să vă contacteze cu privire la Conţinutul dvs., de exemplu, în cazul în care Canon doreşte să vă prezinte Conţinutul în Canon Showcase. În consecinţă, sunteţi de acord să fiţi contactat de către Canon sau de către reprezentantul desemnat, prin intermediul adresei de contact furnizate la crearea contului. 

6. Drepturile terţilor

Trebuie să vă asiguraţi că aveţi consimţământul tuturor părţilor terţe care deţin drepturi asupra Conţinutului dvs., înainte de-l trimite pentru afişare publică pe Site-uri.

Un deţinător de drepturi poate fi o marcă terţă, un nume de companie sau o persoană care apare în imagine sau o clădire faimoasă. Trebuie să vă asiguraţi că aveţi toate drepturile şi consimţământul necesar al tuturor, înainte de a trimite Conţinutul pentru afişare. La trimiterea Conţinutului, Canon va considera în „MOD IMPLICIT ŞI DE LA SINE ÎNŢELES” că aveţi toate drepturile necesare şi că aţi obţinut consimţământul de la orice persoane sau mărci care apar în Conţinut. Canon nu poate accepta nicio responsabilitate şi/sau răspundere pentru încălcarea drepturilor unei părţi terţe prin afişarea Conţinutului pe Site-uri, care a fost determinată de trimiterea Conţinutului de către dvs. şi va direcţiona orice plângere a oricărei părţi terţe către dvs.

7. Responsabilitatea dvs.

Vă asumaţi responsabilitatea pentru Conţinutul pe care îl trimiteţi.

În cazul în care orice Conţinut pe care îl trimiteţi conţine materiale ilegale, Canon îşi rezervă dreptul de a transmite Conţinutul şi detaliile dvs. de contact autorităţilor competente pentru aplicarea legii, în vederea efectuării investigaţiei. În consecinţă, permiteţi Canon prin prezentul document să dezvăluie detaliile dvs. de contact autorităţilor competente pentru aplicarea legii, în cazul în care trimiteţi Conţinut ilegal.

8. Datele dvs. personale

Pentru detalii despre modul în care folosim informaţiile consumatorilor, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate privind datele consumatorilor.

9. Declinarea responsabilităţii

Prin prezenta, Canon exclude, până la nivelul maxim permis de lege, toate condiţiile, garanţiile, declaraţiile sau alţi termeni cu privire la furnizarea sau la presupusa furnizare de servicii, la nefurnizarea sau la întârzierea furnizării oricărui serviciu în legătură cu Canon Gallery sau cu Canon Showcase sau orice comunicare prin e-mail în legătură cu Canon Gallery sau orice serviciu cu condiţia să fie corecte, complete sau actualizate, care, cu excepţia acestei Secţiuni, 9 pot avea efecte între Canon şi dvs. sau care pot fi incluse sau integrate în alt mod în aceşti Termeni şi Condiţii sau orice contract colateral, indiferent că prin statut, drept comun sau în alt mod. Înţelegeţi şi sunteţi de acord să utilizaţi Canon Gallery pe propriul risc şi că nu este garantat de către Canon faptul că galeria Canon Gallery sau orice comunicare prin e-mail în legătură cu aceasta sau orice serviciu furnizat vor îndeplini cerinţele dvs. sau că serviciul Canon Gallery va fi accesibil fără întrerupere sau nu va conţine erori. Orice conţinut sau serviciu furnizat de către Canon prin Canon Gallery sau în legătură cu această galerie se realizează „CA ATARE” şi „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE”, iar Canon nu susţine şi nu oferă declaraţii în niciun mod, fie explicit, fie implicit, cu privire la Canon Gallery pentru conţinutul sau serviciile incluse sau puse la dispoziţie în legătură cu Canon Gallery. Canon îşi rezervă dreptul să modifice sau să retragă la propria latitudine orice conţinut sau serviciu oferit ca parte din Canon Gallery.

10. Răspundere

Canon şi oricare dintre companiile aparţinând Grupului Canon şi funcţionarii, directorii, angajaţii, acţionarii sau reprezentanţii oricărora dintre acestea exclud, în măsura maximă permisă de lege, orice răspundere şi responsabilitate pentru orice cantitate pierdută sau tip de pierdere sau prejudiciu care vi se poate aduce dvs. sau unei terţe părţi, (incluzând fără limitare, orice pierderi sau prejudicii directe, indirecte, punitive sau pe cale de consecinţă sau orice pierderi de venit, profit, fond comercial, date, contracte, folosinţă a banilor sau pierdere sau prejudiciu) rezultate din sau legate în orice fel de întreruperea activităţii, din culpă (inclusiv, dar fără limitare la neglijenţă), prin contract sau în alt mod în legătură cu Canon Gallery, în orice mod sau în legătură cu utilizarea, cu incapacitatea de a utiliza sau cu rezultatele utilizării Canon Gallery, orice comunicare prin e-mail în legătură cu Canon Gallery sau orice serviciu furnizat, orice site-uri web conectate la Canon Gallery sau la materialele de pe aceste site-uri web, inclusiv, dar fără limitare la pierderi sau prejudicii cauzate de viruşi care pot infecta computerul, software-ul, datele sau alte bunuri din cauza accesării, utilizării sau navigării pe Canon Gallery sau descărcării de orice material de pe Canon Gallery sau de pe orice site-uri web conectate la Canon Gallery. Aceasta nu afectează drepturile dvs. legale.

11. Marca comercială Canon

Nicio persoană nu are permisiunea de a afişa sau de a utiliza în niciun mod mărcile comerciale sau siglele Canon sau ale Grupului Canon, fără consimţământul oferit anterior în scris de către Canon.

12. Legislaţia şi jurisdicţia alese

Prezenţii termeni şi condiţii şi orice litigii care decurg din acestea vor fi guvernate de legislaţiile din Anglia şi din Ţara Galilor, iar litigiile care decurg din aceşti Termenii şi Condiţii vor fi soluţionate în tribunalele din Anglia şi din Ţara Galilor.

În calitate de utilizator, puteţi avea dreptul de a iniţia proceduri judiciare în propria limbă şi în tribunalele din ţara dvs. O organizaţie locală de protecţie a consumatorului vă poate oferi sfaturi cu privire la drepturile dvs. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă restricţionează drepturile legale.

13. Date de contact Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Olanda
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Număr de înregistrare a societăţii: 33166721
Cod fiscal: NL005916343B01

14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Toate drepturile rezervate. Este strict interzisă copierea, redistribuirea, republicarea sau modificarea oricărei informaţii, imagini sau mărci comerciale care apare pe Site-uri.