Despre aplicaţia MEAP Canon Mobile Scanning

Aplicaţia MEAP Canon Mobile Scanning (denumită în continuare „acest produs”) este o aplicaţie MEAP care acceptă primirea datelor scanate de un dispozitiv imageRUNNER ADVANCE în terminalul mobil.
Puteţi configura setările de scanare şi puteţi executa scanarea de la un terminal mobil prin conectarea acestui produs şi a aplicaţiei „Canon PRINT Business” pentru terminale mobile.

NOTĂ:

Pentru a utiliza acest produs, mai întâi trebuie să instalaţi Canon PRINT Business pe terminalul mobil. Puteţi descărca cea mai recentă versiune a Canon PRINT Business din App Store.

Modul de instalare a acestui produs

Există două metode, „Instalare automată prin conectare la un server de livrare (recomandată)” şi „Instalare manuală prin SMS (Serviciu de gestionare servicii)”. Pentru ambele metode, aveţi nevoie de drepturi de administrator pentru dispozitivul multifuncţional.

Instalare automată prin conectare la un server de livrare (recomandată)

b_meap_flow_deliver_C

Introducerea numărului de acces cu licenţă din afişajul cu panou tactil al dispozitivului multifuncţional sau interfaţa de la distanţă cu utilizatorul conectează dispozitivul multifuncţional la serverul de livrare prin Internet şi instalează automat acest produs.

Pentru detalii despre numărul de acces cu licenţă şi metoda de instalare, consultaţi următoarele.

Instalarea aplicaţiei MEAP Canon Mobile Scanning (livrată)

Instalare manuală prin SMS (Serviciu de gestionare servicii)

b_meap_flow_manual_C

Descărcaţi fişierele de date ale acestui produs de pe site-ul web Canon pe un PC, apoi instalaţi fişierele pe dispozitivul multifuncţional prin SMS.

Pentru detalii despre descărcarea fişierelor şi metoda de instalare, consultaţi următoarele.

Instalarea aplicaţiei MEAP Canon Mobile Scanning (manuală)

Procedura de scanare

Efectuaţi operaţiile de scanare de pe terminalul mobil după pornirea acestui produs de la afişajul cu panou tactil al dispozitivului multifuncţional.
Puteţi configura setările de scanare şi puteţi primi datele scanate cu ajutorul aplicaţiei „Canon PRINT Business” de pe terminalul mobil.
Pentru detalii despre procedura de scanare utilizând acest produs, de pe un dispozitiv imageRUNNER ADVANCE, consultaţi următoarele.

Consultaţi secţiunea „Scanarea (seria imageRUNNER ADVANCE)” – Fila: „Cum se utilizează” de la pagina Canon PRINT Business

NOTĂ:

Dacă nu puteţi utiliza acest produs, efectuaţi operaţiile de scanare utilizând funcţia <Scan and Send> (<Scanare şi trimitere>) a dispozitivului multifuncţional. În acest caz, trebuie să configuraţi setările de scanare de pe afişajul cu panou tactil al dispozitivului multifuncţional, atunci când scanaţi.

Instalare aplicaţie MEAP Canon Mobile Scanning (livrată)

Modul de instalare a aplicaţiei MEAP Canon Mobile Scanning (în continuare „acest produs”) prin accesarea serverului de livrare de pe un dispozitiv imageRUNNER ADVANCE prin Internet este explicată mai jos.

Mediul necesar

Dispozitiv multifuncţional
Un dispozitiv din seria imageRUNNER ADVANCE care acceptă aplicaţia Canon PRINT Business pentru terminale mobile

Consultaţi fila „Imprimante multifuncţionale acceptate” de pe pagina Canon PRINT Business

NOTĂ:

 • Serverul de livrare este online. Înainte de instalare, setaţi dispozitivul multifuncţional într-o stare în care se poate conecta la o reţea externă.
 • Este posibil ca dispozitivul multifuncţional să nu poată accesa serverul de livrare, din cauza setărilor firewall-ului. În acest caz, adresaţi-vă administratorului de reţea.

Număr de acces cu licenţă

Pentru a instala acest produs aveţi nevoie de un număr de acces cu licenţă.
Numărul de acces cu licenţă este utilizat în procedura „Instalarea acestui produs” de mai jos.

Număr de acces cu licenţă

Instalarea acestui produs

Instalaţi acest produs pe dispozitivul multifuncţional pe care îl utilizaţi.
Există două metode, „Instalarea de pe afişajul cu panoul tactil” şi „Instalarea din interfaţa de la distanţă cu utilizatorul”.

NOTĂ:

 • Pentru a instala acest produs, trebuie să vă conectaţi la dispozitivul multifuncţional ca administrator.
 • Ecranele şi procedura operaţională pot diferi în funcţie de dispozitivul multifuncţional pe care îl utilizaţi.

Instalarea de pe afişajul cu panoul tactil
Instalaţi acest produs cu ajutorul afişajului cu panou tactil al dispozitivului multifuncţional.

 1. 1. Apăsaţi [] (Setări/Înregistrare).
 2. 2. Apăsaţi [Log In] ([Conectare]).
 3. 3. Introduceţi următoarele. Apăsaţi [System Manager ID] ([ID manager sistem])→introduceţi un ID de departament. Apăsaţi [System PIN] ([PIN sistem])→ introduceţi PIN-ul.
 4. 4. Apăsaţi pe [OK].
 5. 5. Apăsaţi [Management Settings] ([Setări de gestionare]).
 6. 6. Apăsaţi [License/Other] → [Register/Update Software] ([Licenţă/Altele] → [Înregistrare/Actualizare software]).
 7. 7. Apăsaţi [Install Applications/Options] → [License Access Number] ([Instalare aplicaţii/Opţiuni] → [Număr de acces cu licenţă]).
 8. 8. Introduceţi numărul de acces cu licenţă din patru cifre → apăsaţi [OK]. Repetaţi acest pas de patru ori pentru a introduce în total 16 cifre pentru numărul de acces cu licenţă.
 9. 9. Confirmaţi numărul de acces cu licenţă→ apăsaţi [Start] ([Pornire]).
 10. 10. Selectaţi „Aplicaţie MEAP Canon Mobile Scanning” → apăsaţi [Install] ([Instalare]).
 11. 11. Confirmaţi termenii Acordului de licenţă→ apăsaţi [Accept] ([Acceptare]). Instalarea începe. După finalizarea instalării, faceţi clic pe [Start] ([Pornire]). Instalarea acestui produs este finalizată.

Confirmarea instalării

Instalarea din interfaţa de la distanţă cu utilizatorul

Instalaţi acest produs într-un dispozitiv multifuncţional din interfaţa de la distanţă cu utilizatorul de pe un computer.

 1. 1. Porniţi un browser web de pe PC → introduceţi următorul URL în bara de adrese. http://<adresa IP sau numele de gazdă al dispozitivului>/
 2. 2. Introduceţi ID-ul managerului de sistem şi PIN-ul sistemului → faceţi clic pe [Administrator Login] ([Conectare administrator]).
 3. 3. Din pagina de portal a interfeţei de la distanţă cu utilizatorul, faceţi clic pe [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] ([Setări/Înregistrare] → [Licenţă/Altele] → [Înregistrare/Actualizare software]).
 4. 4. Faceţi clic pe [Delivered Installation] ([Instalare realizată]).
 5. 5. Introduceţi numărul de acces cu licenţă → faceţi clic pe [Next] ([Următorul]).

NOTĂ:

Dacă este introdus un număr de acces cu licenţă incorect, apare o pagină de eroare.

6. Selectaţi „Canon Mobile Scanning MEAP Application” (Aplicaţia MEAP Canon Mobile Scanning)→ faceţi clic pe [Start Installation] ([Începere instalare]).

Operaţii după instalare:
Selectaţi [Start] pentru a seta aplicaţia MEAP instalată în starea de pornire.
7. Confirmaţi termenii Acordului de licenţă → faceţi clic pe [Accept] ([Acceptare]).
Instalarea începe.
Atunci când instalarea se termină, este afişat ecranul de finalizare a instalării.
Instalarea acestui produs este finalizată.
Confirmarea instalării

Confirmarea instalării
Asiguraţi-vă că acest produs a fost instalat şi pornit corect.

 1. 1. Apăsaţi [Show All] ([Afişare toate]) din ecranul meniului principal al afişajului cu panou tactil.
 2. 2. Verificaţi dacă pictograma [Canon Mobile Scanning] este afişată. Dacă pictograma „Canon Mobile Scanning” nu este afişată, derulaţi ecranul.

Instalarea aplicaţiei MEAP Canon Mobile Scanning (manuală)

Descărcaţi aplicaţia MEAP Canon Mobile Scanning (denumită în continuare „acest produs”) de pe site-ul web Canon pe un PC şi instalaţi-o pe un dispozitiv multifuncţional prin SMS (Serviciu de gestionare servicii).
Mediu necesar

Dispozitiv multifuncţional
Un dispozitiv din seria imageRUNNER ADVANCE care acceptă aplicaţia Canon PRINT Business pentru terminale mobile

Consultaţi fila „Imprimante multifuncţionale acceptate” de pe pagina Canon PRINT Business

NOTĂ:

Înainte de a instala acest produs, verificaţi setările de reţea şi setările de comunicare criptate SSL ale dispozitivului multifuncţional şi setaţi SMS într-o stare utilizabilă. Pentru detalii, consultaţi manualele furnizate împreună cu dispozitivul multifuncţional.

PC

Un PC conectat la dispozitivul multifuncţional printr-o reţea

NOTĂ:

SMS funcţionează cu Internet Explorer pe Windows sau Safari pe Mac OS. Pentru detalii despre browsere acceptate, consultaţi manualele furnizate împreună cu dispozitivul multifuncţional.

Descărcarea acestui produs

Descărcaţi fişierele acestui produs pentru instalare de pe următoarea legătură .
Descărcarea aplicaţiei MEAP Canon Mobile Scanning

Dezarhivaţi fişierul descărcat, care include următoarele două fişiere necesare pentru instalare. Aceste fişiere sunt utilizate în următoarea procedură „Instalarea acestui produs”.

 • Fişier de aplicaţie: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Fişier de licenţă: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Instalarea acestui produs

Instalaţi acest produs pe dispozitivul multifuncţional pe care îl utilizaţi.

NOTĂ:

 • Pentru a instala acest produs, trebuie să vă conectaţi ca administrator al dispozitivului multifuncţional.
 • Ecranele şi procedura operaţională pot diferi în funcţie de dispozitivul multifuncţional pe care îl utilizaţi.

Instalarea/pornirea acestui produs

Utilizaţi SMS (Serviciu de gestionare servicii) de pe un computer pentru a instala acest produs pe dispozitivul multifuncţional. Trebuie să începeţi utilizarea acestui produs după ce instalarea este finalizată.

 1. 1. Porniţi un browser web de pe PC → introduceţi următorul URL în bara de adrese. https://<adresa IP sau numele de gazdă al dispozitivului>:8443/sms/
 2. 2. Introduceţi parola SMS → faceţi clic pe [Login] ([Conectare]).

NOTĂ:

Parola implicită este „MeapSmsLogin” (se ţine cont de majuscule şi minuscule).

3. Faceţi clic pe [Install MEAP Application] ([Instalare aplicaţie MEAP].).

b_meap_manual_02_C

4. Faceţi clic pe [Browse] ([Parcurgere]).

b_meap_manual_03_C

5. În caseta de dialog afişată, selectaţi următoarele fişiere → faceţi clic pe [OK].
Utilizaţi fişierele descărcate în timpul procedurii „Descărcarea acestui produs”.
Setaţi fişierul aplicaţiei şi fişierul de licenţă separat.

Fişier de aplicaţie: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Fişier de licenţă: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Faceţi clic pe [Install] ([Instalare]).

b_meap_manual_04_C

După afişarea mesajului „Installing... Please wait.” (Se instalează... Aşteptaţi.), este afişat un mesaj de confirmare.

7. Faceţi clic pe [Yes] ([Da]).

b_meap_manual_05_C

8. Confirmaţi termenii Acordului de licenţă → Faceţi clic pe [I Accept] ([Accept]).

b_meap_manual_06_C

După ce mesajul „Installing... Please wait.” (Se instalează... Aşteptaţi.) este afişat din nou, începe instalarea.
Atunci când instalarea se termină, este afişat ecranul de finalizare a instalării.

9. Faceţi clic pe [To MEAP Application Management] ([Pentru gestionare aplicaţie MEAP]).

b_meap_manual_07_C

10. Faceţi clic pe [Start] ([Pornire]) pentru „Aplicaţie MEAP Canon Mobile Scanning”.

b_meap_manual_08_C

Aplicaţia MEAP este pornită şi comutată într-o stare în care poate fi utilizată.

Confirmarea instalării
Confirmaţi că acest produs a fost instalat şi pornit corect.

 1. 1. Apăsaţi [Show All] ([Afişare toate]) din ecranul meniului principal al afişajului cu panou tactil.
 2. 2. Verificaţi dacă pictograma [Canon Mobile Scanning] este afişată. Dacă pictograma „Canon Mobile Scanning” nu este afişată, derulaţi ecranul.