Pentru birou

Educaţie - Studii de caz

Aici discută clienţii noştri. Priviţi şi citiţi poveştile de mai jos ale clienţilor noştri şi aflaţi cum au contribuit soluţiile noastre Canon la rezolvarea unor probleme reale de afaceri.


Vă informăm că Axis Communications, Canon Group Company, este acum responsabilă pentru vânzarea camerelor de reţea Canon şi asistenţă pentru acestea ›

Paşii următori

Institutul Colchester

Ne-a plăcut foarte mult abordarea serviciului de imprimare gestionată propusă de Canon, precum şi profesionalismul echipei de proiect Canon şi intenţia de creare a unui parteneriat strâns cu echipa noastră de proiect.

Gary Horne, Director Adjunct, Finanţe & Operaţiuni

Francis Combe Academy

DWF-logo.jpg

Canon a fost singurul furnizor care s-a axat cu adevărat pe nevoile noastre şi ne-a propus măsuri clare care puteau fi luate pentru a ne realiza viziunea pe termen lung.

Chris Turton – e-manager

Universitatea KEPLER

kepler-logo

Am lucrat cu Canon pentru a găsi o soluţie care să aducă o îmbunătăţire imediată în viaţa studenţilor noştri, în modul cel mai puţin perturbator.

Alexander Freischlager, manager operaţiuni

The University of Nottingham

Universitatea noastră explorează cele mai recente tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D. Soluţia Canon este extraordinară, putem să producem modele fine şi delicate, necesare studenţilor la arhitectură.

John Morgan, profesor asistent de arhitectură

Universitatea din Glasgow

DWF-logo.jpg

Peste 5,5 milioane GBP ar trebui să fie economisite în timpul proiectului de 5 ani, ceea ce este o poveste fenomenală.

Industrii

Parcurgeţi sectoarele industriale şi selectaţi un tip de industrie de pe lista derulantă pentru a afla mai multe despre soluţiile Canon din domeniul respectiv