Măsuri de precauţie

Note privind securitatea reţelei pentru prevenirea accesul neautorizat al unor terţi la camerele din reţea

Se aplică pentru: toate modelele de camere

Pentru a preveni accesul neautorizat al terţilor la camerele din reţea, reţineţi că:

  • Se recomandă schimbarea parolei iniţiale a administratorului şi de ulterior, schimbarea periodică a acesteia.
  • În setarea iniţială, opţiunile [Privileged Camera Control] (Control camere privilegiat), [Camera Control] (Control camere), [Video Distribution] (Distribuţie video), [Audio Distribution] (Distribuţie audio) sunt activate ca privilegii de acces pentru utilizatori. Când nu doriţi să acordaţi aceste privilegii utilizatorilor vizitatori, dezactivaţi aceste setări.

Măsuri de protecţia împotriva descărcărilor electrice

Se aplică pentru: toate modelele de camere

  • Există riscul ca aceste produse să fie afectate de descărcările electrice directe, induse şi de retur etc. Vă recomandăm să implementaţi măsurile de protecţie împotriva descărcărilor electrice pentru a reduce riscul înainte de instalarea camerelor.

Recomandări pentru înlocuirea componentelor

Se aplică pentru: modelele de camere VB-Rxx PTZ

  • Următoarele componente sunt consumabile şi nu sunt acoperite de garanţia limitată. În plus, informaţiile despre durata de viaţă a produsului indicate între [ ] sunt valori de referinţă când mişcarea la 360° a pieselor se repetă la sub 25+/-10°; de aceea, acestea variază în funcţie de mediul de utilizare sau instalare.
1. Motor secvenţial[4 milioane de mişcări*]
2. Inel de glisare

[4 milioane de mişcări*]
*O mişcare la 360°.
  • Dacă este necesară înlocuirea pieselor, contactaţi atelierul local de reparaţii.
  • Perioada de păstrare a pieselor funcţionale pentru reparaţii este de şapte ani după întreruperea producţiei.

Măsuri preventive împotriva înceţoşării cupolei

Se aplică pentru: modelele de camere VB-M64xVE & H65xVE de tip cupolă, montate în exterior

  • Cupola utilizată pentru aceste produse se poate înceţoşa (materialul cupolei devine opac etc.) în decursul anilor.
  • Pentru a reduce apariţia acestui fenomen, vă recomandăm să utilizaţi parasolarul (comercializat separat).

Avertisment despre produsele din „Clasa A” şi interferenţa electromagnetică (IEM)

Se aplică pentru: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Aceste produse din „Clasa A” sunt destinate utilizării în zone industriale sau comerciale. În locuinţe, aceste produse pot provoca interferenţe radio, caz în care utilizatorul poate fi obligat să ia măsurile adecvate.