Termeni si conditii ale campaniei „Canon Business Evolution"

Termeni generali
1. Campania „Canon Business Evolution" (denumită în continuare "campania") se desfăsoară cu scopul de a atrage interesul asupra produselor si solutiilor Canon pentru office. Acest lucru se va realiza prin promovarea echipamentelor Canon si a evenimentului Canon Business Lounge.

Organizatorul campaniei
2.1 Organizatorul campaniei este Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, A-1100 Vienna (denumit în continuare “Canon”).
2.2 Canon poate superviza elementele campaniei organizate de sucursala locală Canon. Adresa sucursalei locale Canon în România este Piata Montreal, nr 10, Wolrd Tarde Center, intrarea D.

Înregistrarea în campanie:
3.1   Participantii se pot înregistra pe site-ul www.canon.ro/evolution/docentris.
3.2  Prin înregistrarea în campanie, participantii sunt de acord cu termenii si conditiile, confirmă că au peste 18 ani si că sunt capabili să călătorească.
3.3   Înregistrarea nu implică nici o obligatie de a achizitiona produse Canon.

Data si teritoriul unde se desfasoară campania
4.1 Campania se desfăsoară între 1 Octombrie si 31 Decembrie 2012.
4.2 Participantii se pot înregistra până la  27 noiembrie 2012
4.3 La această campanie pot participa rezidentii din România

Elementele campaniei:
5.1 Campania cuprinde trei elemente:
a) Bonusul “Evolution”;
b) Evenimentul Canon Business Lounge;
c) Excursia premiu.

5.2 Bonusul “Evolution”
5.2.1 Toti participantii care se înregistrează pe site-ul mentionat la punctul 3.1 si achizitionează în timpul campaniei produse mentionate pe acest website, au dreptul de a obtine bonusul “Evolution”.
5.2.2  Bonusul “Evolution” îi este garantat participantului sub formă de reducere de pret.
5.2.3 Canon nu poate fi considerat responsabil dacă produsele din domeniul de aplicare al bonusului “Evolution” nu sunt disponibile.
5.2.4 Bonusul Evolution nu se aplică la alte produse Canon în afară de cele vizate de prezenta promotie.

5.3 Canon Business Lounge
5.3.1 Evenimentul Canon Business Lounge este organizat de către sucursala locală Canon si de către partenerii autorizati Canon, cu scopul de a prezenta participantilor informatii despre produsele, serviciile si solutiile Canon pentru office.
5.3.2 Toti participantii înregistrati în conformitate cu punctul 3.1 au dreptul de a participa la Canon Business Lounge.
5.3.3 Toti participantii prezenti la Canon Business Lounge pot intra în competitia organizată în timpul evenimentului, al cărei premiu este Excursia premiu.
5.3.4 Detaliile termenilor si conditiilor de participare la competitie vor fi disponibile participantilor la Canon Business Lounge.
5.3.5 Rezultatul competitiei va fi comunicat în mod direct câstigătorilor nu mai târziu de 30 de zile de la data evenimentului Canon Business Lounge.

5.4 Excursia premiu
5.4.1 Excursia premiu va avea ca destinatie Austria (Spielberg) în trimestrul 2 al 2013.
5.4.2 Excursia premiu cuprinde următoarele elemente: transportul dus-întors Romania -destinatie (Spielberg, Austria), transportul la fata locului, minim o noapte de cazare, cină si prânz, o experientă de sofat pe circuitul MotoSport Red Bull (a unei masini Formula Renault si a unei KTM X).
5.4.3 Participantii care câstigă Excursia premiu trebuie să aibă pasaport si permis de conducere valabile în momentul călătoriei.
5.4.4  Participantii care câstigă Excursia premiu sunt obligati să plătească toate taxele si impozitele aferente câstigării premiului.
5.4.5 Nu vor fi oferite despăgubiri alternative nici unui câstigător care refuză să accepte călătoria ca premiu, si nu vor exista în nici o circumstantă alternative în bani sau alte premii.

Drepturile si obligatiile Canon:
6.1. Canon îsi rezervă dreptul de a angaja o a treia parte în desfăsurarea promotiei, care va intra în contact cu participantii, pentru a primi si procesa informatii si documente primite de la acestia.
6.2. Canon îsi rezervă dreptul de a descalifica înregistrările incomplete, neeligibile sau lipsite de valoare. Canon îsi rezervă dreptul de a exclude din campanie participantii care nu îndeplinesc cerintele ridicate de termenii si conditiile campaniei.
6.3. Canon îsi rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda campania. 
6.4. Canon îsi rezervă dreptul de a nu se angaja în discutii scrise sau alte contacte cu participantii la campanie.
6.5. Canon nu este responsabil pentru calitatea comunicării prin intermediul internetului, nici de calitatea serviciilor de internet, echipamente sau software furnizate de părti terte.
6.6. Campania va fi efectuată de către Canon, în conformitate cu termenii si conditiile prezente.

Datele personale
7. Prin acceptarea termenilor si conditiilor campaniei, participantul îsi dă consimtământul pentru prelucrarea datelor sale personale de către organizator, inclusiv colectarea de date, înregistrarea, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, înnoirea si utilizarea lor în cadrul activitătilor de marketing viitoare.

Informatii privind termenii si conditiile campaniei
8.1. Termenii si conditiile campaniei pot fi găsiti pe www.canon.ro/evolution/docentris (microsite pentru fiecare partener)
8.2 Avizul de anulare al campaniei, schimbări în termenii si conditiile de participare, sau finalizarea in timp util vor fi publicate pe site-ul campaniei.

Precizari legale
Canon nu va fi răspunzător pentru orice pierderi directe sau indirecte, daune sau prejudicii, de orice natură, cauzate sau sustinute de orice participant al acestei campanii, până în limitele premise de lege. Termenii si conditiile de participare nu trebuie să aibă ca efect excluderea sau sau restrângere răspunderii Canon în cazuri de vătămare corporală sau deces, din neglijentă sau cu intentie, cauzate de către Canon.

Canon nu va fi răspunzător pentru esecul de a îndeplini această campanie în cazul în care un esecul este cauzat de circumstante neprevăzute de fortă majoră. Astfel de circumstante includ, dar nu se limitează la conditii meteorologice severe, incendii, inundatii, război, cutremur, revolte, dispute industriale, terorism, restricţii religioase sau evenimente care, fără vina oricărei părti, fac imposibilă buna executie.

spacer
					image