Locul de muncă – Politicile şi cele mai bune practici la locul de muncă

Scopul nostru este să facem afaceri într-o manieră onestă şi etică şi să recunoaştem contribuţia vitală a angajaţilor noştri la succesul afacerii şi la creşterea noastră economică durabilă. Intenţia noastră este de a deveni angajatorul preferat în domeniu, prin asigurarea unui mediu de lucru sigur şi practici de lucru oneste. În schimb, ne aşteptăm ca angajaţii şi contractorii să respecte politicile şi procedurile noastre, pentru a asigura respectarea legilor şi normelor relevante şi derularea de afaceri în mod responsabil.

Angajaţi
Avem 17.000 de angajaţi în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Acolo unde situaţia o permite, în funcţie de legislaţia şi condiţiile locale, dispunem de politici şi proceduri paneuropene. Acestea susţin coerenţa condiţiilor de muncă şi a aşteptărilor angajaţilor.

Dialogul cu angajaţii

Evaluarea, dezvoltarea şi recunoaşterea

3 Selfs (San-Ji)

Diversitate şi conştientizare culturală

Practicile la locul de muncă

Politici

Dialogul cu angajaţii

Picture_banner_footprintCu ajutorul unei organizaţii externe independente, efectuăm sondaje privind loialitatea angajaţilor, în 16 limbi. Întrebările se referă la calitatea motivării şi a informării angajaţilor de către manageri, dacă angajaţii consideră Canon un loc de muncă bun, precum şi dacă angajaţii consideră Canon ca fiind o companie responsabilă social. Peste 70 % dintre angajaţi răspund cu regularitate, iar diviziile şi departamentele dezvoltă planuri de acţiune pentru abordarea problemelor cheie identificate.

Am lansat un program pe o durată de trei ani, având drept scop implicarea mai directă a angajaţilor în dezvoltarea companiei noastre. Pentru mai multe detalii, consultaţi raportul nostru de sustenabilitate.

În timpul procesului de integrare a Oce, am desfăşurat un sondaj de monitorizare în primele ţări care au trecut prin procesul de integrare pentru a afla ce a funcţionat bine şi ce ar putea fi îmbunătăţit. Răspunsurile angajaţilor au fost transformate apoi în informaţii şi acţiuni ce au fost aplicate proceselor din celelalte ţări.

Reprezentanţii angajaţilor sunt, de asemenea, invitaţi să facă parte din Comitetul Consultativ European Canon. Comitetul este format din reprezentanţi ai angajaţilor şi ai conducerii Canon, care pot face schimb de informaţii şi de puncte de vedere, la nivel european, cu privire la situaţia curentă şi la evoluţia viitoare a afacerilor Canon Europa.

În funcţie de legile din ţările în care ne desfăşurăm activitatea, care au prioritate, angajaţii se pot înscrie în sindicate şi pot lua parte la negocieri colective, după caz. Ca obiectiv minim, urmărim un dialog şi o comunicare continuă cu angajaţii.

  Sus

Evaluarea, dezvoltarea şi recunoaşterea

Noii angajaţi beneficiază de un program de iniţiere adaptat funcţiei lor. Se acordă sprijin pentru manageri pentru a fi siguri că toţi angajaţii noi primesc informaţiile necesare despre companie şi despre sarcinile specifice, ca parte a programului de iniţiere.

Politica noastră cere ca fiecare angajat să aibă, anual, cel puţin o întâlnire formală de evaluare cu superiorul direct. La această întâlnire se compară performanţele cu obiectivele şi competenţele, utilizând un sistem de indicatori standard.

Se identifică un plan de dezvoltare personală şi de instruire. Acesta este asigurat prin intermediul unei varietăţi de opţiuni de învăţare, inclusiv Academia Canon, cu învăţare online şi mentorat. Contribuţiile angajaţilor sunt recunoscute în mai multe moduri, inclusiv prin recompense pentru serviciu îndelungat şi premiile 3 Selfs.

Dacă este necesar, sunt instituite procese de reclamaţii, pe care angajaţii le pot urma în conformitate cu legislaţia locală. Similar, există proceduri disciplinare comunicate clar, în cazul unor probleme de performanţă sau de comportament, din nou în conformitate cu legislaţia locală.

  Sus

3 Selfs (San-Ji)

Spiritul San-Ji sau 3 Selfs trasează standardele de comportament personal care sunt aşteptate de la angajaţi, conform Codului de Conduită Canon. Distincţiile 3 Selfs se acordă la nivel naţional şi regional, trimestrial şi anual, pentru recunoaşterea şi încurajarea a 3 tipuri de comportament:

• Automotivare: preluarea iniţiativei şi căutarea de soluţii

• Autogestionare: planificare şi organizare personală eficientă

• Autoconştientizare: conştientizarea impactului acţiunilor şi cuvintelor asupra celorlalţi

  Sus

Diversitate şi conştientizare culturală

Diversitatea este un imperativ de afaceri pentru Canon, adoptând filozofia companiei, care constă din a lucra împreună pentru binele comun. Deoarece funcţionăm în atât de multe ţări şi teritorii, angajaţii beneficiază de instruire sub aspectul diversităţii. Aceasta îi ajută pe toţi să înţeleagă şi să preţuiască diversitatea oamenilor, a culturilor, precum şi a companiei.

Peste 50 de naţionalităţi diferite lucrează în sediile noastre europene, ceea ce reflectă structura noastră multiculturală. Consiliul de conducere al companiei este format din persoane de 8 naţionalităţi diferite.

Citiţi mai multe despre orientarea noastră spre diversitate.

  Sus

Practicile la locul de muncă

Nediscriminarea: Nu practicăm discriminarea după etnie, sex, religie, clasă socială, handicap, opinii politice sau orientare sexuală. Nu tolerăm hărţuirea în nicio formă.

Sănătatea şi siguranţa: Oferim un mediu de lucru sigur, cu instruire adecvată pentru angajaţii care lucrează în zone periculoase sau cu substanţe chimice. Încurajăm angajaţii să menţină un echilibru adecvat între muncă şi viaţă.

Informarea: Se practică o schemă de informare disponibilă tuturor angajaţilor, care le permite acestora să ridice anonim probleme referitoare la presupuse delicte.

Codul de conduită: Toţi angajaţii trebuie să respecte Codul de conduită al Grupului Canon. Acesta stabileşte standardele pe care angajaţii trebuie să le îndeplinească, de la protecţia informaţiilor confidenţiale la interdicţia unor comportamente inadecvate, precum intimidarea.

Condiţiile de angajare: Acestea pot varia în funcţie de legile şi practicile locale, inclusiv drepturile de maternitate şi paternitate, orele suplimentare sau programul de bază de lucru.
 
Drepturile omului şi angajarea copiilor: Canon respectă drepturile omului pentru toţi angajaţii săi. Consultaţi politica de achiziţii a Canon Inc. şi îndrumările pentru furnizori în ceea ce priveşte drepturile omului, angajarea copiilor, precum şi practicile de afaceri etice, oneste şi sociale. Canon Europa are un Cod de conduită pentru furnizori, care face parte din Termenii şi condiţiile noastre generale de achiziţie; solicităm furnizorilor noştri să respecte aceste reguli detaliate de conduită ca standard minim.Picture_UNGC logo

Canon Europe a semnat Pactul Global al ONU (în ianuarie 2014), aderând la cele 10 principii universal acceptate din domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și al luptei împotriva corupției. 

Sensibilizarea la mediu: Instruim toţi angajaţii şi contractorii în direcţia conştientizării problemelor de mediu prin zile de iniţiere şi învăţare online obligatorie, pentru a-i ajuta să înţeleagă importanţa pe care o acordăm reducerii impactului asupra mediului şi a modului în care acesta se încadrează în fişa postului. Aflaţi mai multe informaţii despre activităţile noastre ecologice.

Aflaţi mai multe informaţii despre activităţile noastre de guvernanţă.

  Sus

Politici

Prin respectarea politicilor noastre, angajaţii pot ajuta Canon să desfăşoare afaceri într-o manieră onestă şi etică.

Cadouri/Divertisment: Angajaţii trebuie să respecte politica noastră referitoare la oferirea şi primirea de cadouri şi divertisment.

Combaterea mitei/corupţiei: Angajaţii trebuie să respecte politica noastră referitoare la combaterea mitei şi a corupţiei.

Mediile sociale: Pentru protejarea integrităţii reputaţiei şi mărcii Canon, politica noastră privind mediile sociale conţine sfaturi pentru angajaţi privind utilizarea responsabilă a mediilor sociale.

Utilizarea ICT: Pentru protejarea reţelei noastre de programe de tip malware, politica noastră ICT stabileşte fără echivoc ceea ce este permis, respectiv interzis referitor la utilizarea resurselor IT ale companiei.

Concurenţă loială: Toţi angajaţii urmează cursuri de instruire obligatorii şi avem o reţea de consilieri juridici pregătiţi să ofere informaţii cu privire la acest aspect.

Citiţi mai multe despre politicile economice şi de guvernanţă ale Canon.

Descărcaţi cel mai recent raport de durabilitate

  Sus

spacer
					image
Societate
Regional
Local
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate
Canon Europe sustainability report