Societatea – Afaceri responsabile din punct de vedere social

Dorim să ne îndeplinim toate responsabilităţile sociale corporatiste faţă de toţi partenerii. Filozofia noastră Kyosei reprezintă viziunea noastră pentru toţi oamenii, indiferent de rasă, opinii politice, sex, capacitate, religie sau cultură, pentru a trăi şi munci împreună în armonie.

Aceasta include:
• Respectarea clienţilor
• Îndrumarea angajaţilor
• Sprijinirea comunităţilor în cadrul cărora ne desfăşurăm operaţiunile
• Reducerea impactului nostru asupra mediului natural.

Partenerii noştri variază de la investitori, ONG-uri şi clienţi la comunităţi locale, angajaţi şi furnizori. Avem responsabilităţi faţă de fiecare grup şi depunem eforturi pentru a îndeplini aşteptările grupului şi obligaţiile noastre în ceea ce priveşte grupul respectiv. Ne ajutăm angajaţii să-şi înţeleagă rolul în susţinerea afacerii, în paralel cu eforturile de a desfăşura operaţiuni în spiritul eticii şi al onestităţii, promovând în acelaşi timp o creştere economică durabilă.

În sediile în care ne desfăşurăm operaţiunile, ne asociem cu organizaţiile, persoanele şi comunităţile, facilitând abordarea problemelor sociale şi de sănătate şi promovând bunăstarea şi crearea de venituri. Investim în proiecte regionale şi locale şi dăm viaţă activităţilor noastre de responsabilitate socială corporatistă în comunităţile de care suntem dependenţi.

Domeniile de sprijin

Parteneriatele şi sponsorizările noastre acoperă cinci domenii. Acestea reflectă personalitatea noastră de companie axată pe imagini, precum şi filozofia noastră corporatistă.

  • Artă şi cultură: inclusiv sponsorizarea Săptămânilor Modei de la Londra, Milano şi Paris, precum şi a Orchestrei Simfonice din Londra
  • Sport: în spaţiul EMEA, suntem un sponsor pe termen lung la fotbal, susţinând totodată Uniunea Internaţională de Patinaj (ISU) şi Campionatul mondial de atletism IAAF până în 2016
  • Educaţie şi ştiinţă:Fundaţia Canon promovează înţelegerea culturală şi ştiinţifică între Europa şi Japonia
  • Activităţi umanitare: asistenţa pentru Crucea Roşie variază de la donaţii în sprijinul eforturilor de îndepărtare a efectelor calamităţilor naturale şi până la ajutorarea tinerilor dezavantajaţi

Informaţii suplimentare

Ce este Kyosei?
Citiţi mai multe despre proiectele noastre regionale.
Citiţi mai multe despre proiectele noastre de asistenţă locală.
Aflaţi mai multe despre politicile de la locul de muncă şi sprijinirea angajaţilor.
Aflaţi modul în care Canon reduce impactul asupra mediului.
Aflaţi cum respectă Canon legile şi normele în materie de guvernanţă economică şi de afaceri.
Raportul de durabilitate EMEA Canon 2013

spacer
					image
Societate
Regional
Local
Locul de muncă
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate
Canon Europe sustainability report