Reciclarea – contribuţia noastră la economia circulară

Pentru conservarea resurselor naturale finite şi reducerea efectelor schimbărilor climatice, ne recunoaştem responsabilitatea de a reutiliza şi recicla materiale, piese şi componente. Desfăşurăm o serie de programe care ne permit să reutilizăm şi să reciclăm resursele, reducându-ne impactul ecologic şi oferind clienţilor noştri opţiuni de produse sustenabile.

Pentru o listă a termenilor de mediu utilizaţi, consultaţi glosarul.

Acordul voluntar al UE referitor la performanţele de mediu ale echipamentelor de procesare a imaginilor, semnat de Canon, include angajamente de furnizare a informaţiilor cu privire la opţiunile existente la sfârşitul duratei de viaţă a consumabilelor.

Luăm măsuri de reciclare şi regenerare a produselor şi materialelor în numeroase domenii.

Deşeurile din materiale

Recipientele de toner

Cartuşe cu jet de cerneală

Reciclarea cartuşelor de toner

Modele noi produse în fabrică

Recondiţionarea

Sfârşitul duratei de viaţă

Deşeurile din materiale

Reutilizăm deşeurile din materiale, care provin din produse şi procese, înglobându-le în produse noi, pentru a economisi resurse. De exemplu, reciclăm plasticul din dispozitivele returnate, înglobându-l în produse noi, precum imageRUNNER ADVANCE şi carcasele gamei noastre de calculatoare. De asemenea, ambalajele tip blister cu bule de aer de la cartuşele cu jet de cerneală sunt realizate acum în proporţie de cel puţin 70% din plastic reciclat.

  Sus

Recipientele de toner

Nu avem un program paneuropean pentru returnarea sau reciclarea recipientelor de toner. Contactaţi biroul naţional Canon pentru informaţii cu privire la orice serviciu de reciclare a recipientelor de toner, oferite de Canon în ţara dvs. Sau verificaţi la primăria locală sau autoritatea responsabilă, procedurile preferate de eliminare a deşeurilor. În majoritatea cazurilor, recipientele de toner pot fi reciclate împreună cu alte materiale din plastic deoarece nu conţin materii periculoase, iar impactul asupra mediului este mai mic în cazul reciclării locale.

  Sus

Cartuşe cu jet de cerneală

Dispunem un program paneuropean de returnare a cartuşelor cu jet de cerneală care funcţionează în 15 ţări. Aflaţi care este modalitatea de reciclare a cartuşelor dvs. cu jet de cerneală.

  Sus

Reciclarea cartuşelor de toner

tcrp25th_logo_c

Canon a fost prima companie care a introdus un program de reciclare a cartuşelor de toner, în 1990. Anual, colectăm la nivel global aproximativ 20.000 de tone de cartuşe de toner, economisind 30.000 de tone de dioxid de carbon şi reducând cu 15.000 de tone necesarul de materie primă nouă. Aflaţi mai multe despre cei 25 de ani de reciclare.

Acest program se desfăşoară în conformitate cu prevederile Directivei DEEE, în 18 ţări din Europa. Clienţii ne pot returna gratuit cartuşele uzate. Ulterior, cartuşele sunt reutilizate sau reciclate în proporţie de 100% pentru fabricarea de cartuşe noi, utilizând un proces în buclă închisă. Aceasta permite reutilizarea continuă a materialelor cartuşelor de toner, fără nicio deteriorare a calităţii plasticului. Aflaţi care este modalitatea de reciclare a cartuşelor de toner pentru imprimantele laser.

Reciclarea în buclă închisă a cartuşelor de toner

  Sus

Modele noi produse în fabrică

Dispozitivele FPNM (Factory Produced New Model – model nou produs în fabrică), denumite în trecut „refabricate”, sunt ediţii noi ale modelelor originale, create folosind atât piese noi, cât şi piese existente. Echipamentul original este colectat de pe piaţă, trimis la o fabrică Canon şi dezasamblat până la nivelul cadrului. Piesele dezasamblate sunt curăţate şi testate temeinic, iar fiecare aparat reconstruit este supus aceluiaşi proces de asigurare a calităţii folosit pentru dispozitivele noi, având garantate aceeaşi calitate şi aceleaşi performanţe cu cele ale aparatului original.

Se reutilizează până la 93% din ponderea componentelor, economisind resurse valoroase şi reducând la minim impactul asupra mediului. Datele vechi sunt şterse, software-ul este actualizat, se alocă un nou număr de serie, iar contorul este readus la zero. Dispozitivele sunt comercializate în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

Consultaţi broşura noastră despre FPNM.

Urmăriţi filmul nostru privind FPNM.

Aflaţi care este definiţia Canon a modelelor noi produse în fabrică.

Dispozitivele Océ Premia Class, care includ imprimantele de producţie şi cele de format lat, sunt supuse unui proces similar, prin care deşeurile sunt reduse la minimum, iar componentele sunt reutilizate pentru a oferi aparatelor o a doua viaţă.

  Sus

Recondiţionarea

Recondiţionarea este un proces mai puţin riguros decât cel utilizat pentru crearea de modele noi produse în fabrică. Este efectuată de organizaţiile noastre naţionale de vânzări din diferite ţări. Dispozitivele sunt reînnoite prin înlocuirea sau curăţarea pieselor uzate, pregătindu-le pentru revânzare în aceeaşi ţară. Citiţi definiţia recondiţionării conform Canon.

  Sus

Sfârşitul duratei de viaţă

În Uniunea Europeană (UE), producătorii sunt obligaţi să permită casarea responsabilă a produselor pe care le lansează pe piaţă la sfârşitul duratei de utilizare a acestora la client. Această „responsabilitate extinsă a producătorului” este implementată prin intermediul a trei directive UE, pentru a evita deşeurile şi a preveni orice impact pentru mediu al substanţelor periculoase care ar putea intra în componenţa produselor. Aflaţi mai multe despre Directivele referitoare la deşeurile de echipamente electrice şi electronice; baterii şi acumulatori şi ambalaje.

În plus faţă de directivele UE, Canon a devenit, în 2011, semnatar al Acordului Voluntar UE, ce are drept scop îmbunătăţirea performanţelor de protecţie a mediului ale echipamentelor de imagistică. Acest acord a fost susţinut în 2013 de către Comisia Europeană ca echivalent al reglementărilor obligatorii şi include angajamentul de a oferi informaţii privind opţiunile disponibile la sfârşitul perioadei de viaţă a consumabilelor.

  Sus

spacer
					image
Mediul înconjurător
Producţie
Utilizare
Operaţiuni
ISO 14001
Glosar
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii