Operaţiuni – Îmbunătăţirea durabilităţii operaţiunilor

În consonanţă cu filozofia noastră corporatistă Kyosei, dorim să reducem impactul operaţiunilor noastre asupra mediului. Diagrama noastră de mediu descrie paşii de bază urmaţi pentru a realiza un echilibru între dezvoltarea durabilă şi prosperitate, între utilizarea responsabilă a resurselor şi impactul redus asupra mediului.

Acţiunile noastre se materializează prin iniţiative, politici şi proceduri de reducere a impactului şi de facilitare a prevenirii schimbărilor climatice. Strategia noastră de management al mediului include acţiuni în domeniul managementului carbonului,

Picture_banner_footprint

al limitării utilizării resurselor, al controlului emisiilor, deşeurilor şi poluării, precum şi al reciclării. În amplasamentele noastre avem în vedere îmbunătăţirea biodiversităţii şi a habitatului, acolo unde este posibil.

Caseta de mai jos prezintă obiectivele noastre pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) şi progresele înregistrate până acum:

Zona Obiectiv Ţinta* PROGRES ÎN 2013
Emisiile de carbon Canon EMEA Reducere cu 1,5% pe an vs. cifra de afaceri (în comparaţie cu 2010) -15% până în 2020* -7 % în comparaţie cu 2010
Eficienţa utilizării resurselor Dezvoltarea reciclării deşeurilor în toate birourile EMEA 52% până în 2014* 50%
Dezvoltarea reciclării deşeurilor la depozitele centrale Canon inclusiv la depozitele externalizate 85% până în 2014* 83%
Vânzări de produse durabile Creşterea vânzărilor de hârtie certificată şi a categoriilor de hârtie reciclată 75% din cifra de afaceri pentru hârtie până în 2014* 86 % din hârtia utilizată
Eficienţa transportului de carbon Reducere vs. vânzări nete 2012 -2% 2013 Obiectivul nu a fost atins

* Măsurat pe baza performanţei consolidate în 2010 cumulate atât pentru Canon, cât şi pentru Océ

Carta europeană pentru mediu

ISO 14001

Economisirea dioxidului de carbon

Consum eficient

Economisirea resurselor

Siguranţa clienţilor şi angajaţilor

Rapoarte de durabilitate

Atenuarea schimbărilor climatice

ISO 14001

Din 2007, Canon a obţinut certificarea globală conform rigurosului standard de management al mediului ISO 14001 şi urmăreşte ameliorarea continuă a tuturor locaţiilor sale. În prezent, sunt certificate aproximativ 200 de unităţi din 25 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

  Sus

Economisirea dioxidului de carbon

 • Logistică: Ne schimbăm metodele de distribuţie, utilizând transportul maritim sau feroviar pentru a reduce emisiile de CO2. Procesul nostru de reducere a dimensiunilor şi a ambalajelor produselor determină o eficienţă sporită a încărcăturii. Dispunem de depozite centrale în Europa. Asimilarea continentului european cu un unic depozit (virtual) permite monitorizarea nivelurilor stocurilor din depozitele naţionale până în momentul expedierii produselor. În consecinţă, produsele pot fi livrate acolo unde este nevoie şi se evită transportul acestora între depozite.
 • eMaintenance: Multe dintre dispozitivele noastre multifuncţionale pot fi întreţinute de la distanţă, fiind astfel posibilă rezolvarea oricăror probleme. Aceasta permite evitarea emisiilor de CO2 generate de vizitele inginerilor şi oferă clienţilor soluţii mai rapide.
 • Spaţiile de birouri: Graţie programului de integrare a Océ, am realizat, din anul 2011, economii de 36.000 m² în spaţiile noastre de birouri, această suprafaţă fiind echivalentă cu peste o kilotonă de CO2
 • Maşinile de serviciu: În prezent (2014), politica aplicată de Canon Europa privind maşinile de serviciu limitează nivelurile emisiilor de CO2 la maximum 120 g/km, după ce au fost reduse progresiv faţă de anii trecuţi. Rusia este singura ţară care are în continuare o limită de 130 g/km, dată fiind disponibilitatea limitată a unor autoturisme corespunzătoare care respectă limita de 120 g/km. În unele ţări, oferim şoferilor maşinilor companiei sfaturi sau idei de trasee, încurajându-i să conducă preventiv şi eficient, pentru a economisi carburant.
 • Călătoriile de afaceri: Monitorizăm statisticile anuale privind călătoriile de afaceri şi încurajăm angajaţii să utilizeze funcţiile de video şi teleconferinţe, acolo unde este posibil.

  Sus

Consum eficient

 • Clădirile: Canon duce o politică de renovare care include îmbunătăţiri de mediu pentru clădirilor noastre când structurile acestora permit acest lucru. Aceasta include elemente precum panouri solare fotovoltaice, iluminare automată şi schimbătoare de căldură.
 • Eficienţă IT: Prin înlocuirea şi virtualizarea serverelor, începând cu 2009 am redus aproape la jumătate energia necesară pentru alimentarea şi răcirea centrelor noastre de date (2,8 de milioane kWh în comparaţie cu 4,4 milioane kWh).
 • Energia regenerabilă: Urmărim să achiziţionăm energie regenerabilă, în funcţie de costurile şi de disponibilitatea la nivel local. În prezent, 11 birouri din Europa achiziţionează energie regenerabilă în proporţie de 70-100%

  Sus

Economisirea resurselor

 • Picture_banner_waste recHârtia: Respectăm o politică responsabilă de achiziţionare a hârtiei şi dispunem de o ierarhie a responsabilităţilor pentru întreaga noastră reţea de distribuţie a hârtiei. Atât sediul nostru central pentru regiunea EMEA, cât şi opt dintre operaţiunile noastre de vânzări din Europa au primit certificarea FSC® sau PEFC. În 2013, 75 % din hârtia achiziţionată de noi a fost certificată FSC sau PEFC.
 • Apa: Reducem utilizarea apei în cadrul operaţiunilor noastre, inclusiv prin reducerea cantităţii de apă utilizate la toalete şi utilizarea apei pluviale şi a apei reziduale reciclate, acolo unde instalaţiile o permit.
 • Evenimente: Dispunem de îndrumări pentru evenimente, care conţin sfaturi pentru organizatori şi furnizori în domenii de la materialele de utilizat în standurile expoziţionale la separarea deşeurilor pentru reciclare, pentru evitarea depunerii la groapa de gunoi. Colaborăm cu furnizorii de evenimente pentru a monitoriza conformitatea şi a verifica evenimentele noastre de mai mare anvergură. Când este posibil, reutilizăm materialele de suport pentru evenimente la evenimente ulterioare.
 • Deşeurile din birouri: Acolo unde instalaţiile o permit, în birourile noastre se separă deşeurile pentru reciclare, pentru evitarea depunerii la groapa de gunoi.

  Sus

Siguranţa clienţilor şi angajaţilor

Avem cursuri obligatorii de instruire cu privire la conştientizarea siguranţei chimice pentru angajaţii care manipulează substanţe chimice periculoase. Prin aceste cursuri se asigură corecta manipulare şi utilizare a substanţelor chimice, protejând angajaţii şi clienţii. Programul de achiziţii ecologice ne permite să ne asigurăm că furnizorii respectă reglementările relevante legate de substanţele chimice periculoase din produsele achiziţionate de noi.

  Sus

Rapoarte de durabilitate

Canon Europa întocmeşte un raport anual de durabilitate. Puteţi găsi aici cele mai recente rapoarte de durabilitate ale Canon Europa şi Canon Inc.

  Sus

Atenuarea schimbărilor climatice

Ne instruim toţi angajaţii în direcţia conştiinţei ecologice, prin zile de iniţiere şi învăţare online, pentru a-i ajuta să înţeleagă importanţa pe care o acordăm reducerii impactului asupra mediului şi a modului în care acesta se încadrează în fişa postului.

Multe birouri naţionale şi angajaţi Canon susţin în mod activ proiectele şi organizaţiile ecologice din cadrul comunităţii proprii, prin activităţi de sponsorizare, donaţii şi voluntariat.

Biroul Canon Marea Britanie este un bun exemplu de restaurare a biodiversităţii şi a habitatului, în paralel cu desfăşurarea afacerilor. Terenurile din jurul birourilor includ zone naturale şi amenajate, care reprezintă arealul unei diversităţi de specii, inclusiv stupi de albine. În Spania, Canon susţine proiectul Pădure responsabilă Canon (Bosque Responsable Canon) din Valencia, în cadrul căruia angajaţii contribuie la plantarea de arbori şi la curăţarea vegetaţiei uscate. Citiţi mai multe despre proiectele noastre regionale şi locale.

  Sus

spacer
					image
Mediul înconjurător
Producţie
Reciclare
Utilizare
ISO 14001
Glosar
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate
Canon Europe sustainability report