Directiva DEEE – Canon şi Directiva DEEE

Directiva Uniunii Europene (UE) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) („Directiva”) face parte din legislaţia naţională a fiecărui stat membru al UE. De asemenea, se aplică şi în ţările EEA (SEE) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Rolul directivei este de a reduce impactul deşeurilor de echipamente electronice asupra mediului.

Ca producător de echipamente electronice, Canon asigură colectarea şi tratarea DEEE-urilor în fiecare ţară UE unde este deschis un birou naţional de vânzări, conform Directivei.

Clienţii noştri pot returna echipamentele Canon uzate într-un sediu de colectare specificat sau le pot returna contra unor produse similare, la achiziţia de echipamente noi.

Informaţii pentru clienţi – UE şi SEE
Simbolul de mai jos indică faptul că produsul nu va fi aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva şi cu legislaţia naţională a fiecărei ţări.

DEE_Simbol

Produsul va fi depus la un punct de colectare specificat sau într-un sediu de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (EEE). Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi primăria locală, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere.

Programul Canon de reciclare a cartuşelor de toner
Canon desfăşoară, de asemenea, propriul său program de reciclare a cartuşelor de toner, ce respectă prevederile Directivei DEEE. Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul nostru privind reciclarea cartuşelor.

Informaţii pentru instalaţiile de tratare şi reciclare
Conform Directivei, Canon a pus la dispoziţia companiilor cu instalaţii de tratare şi reciclare informaţii privind diferitele componente şi materiale de echipamente electrice şi electronice incluse în produsele noastre, inclusiv substanţele periculoase.

spacer
					image
Afaceri
Regulamentul REACH
Directiva privind bateriile
ISO 9001
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate
Canon Europe sustainability report