Directiva privind bateriile – Bateriile uzate

Ca producător sau importator de baterii, Canon este membru al sistemelor de reciclare pentru bateriile şi acumulatorii uzaţi din fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) în care acţionează. De asemenea, ne îndeplinim obligaţiile de raportare şi finanţare a activităţilor de colectare şi tratare a bateriilor.

Directiva privind bateriile
Directiva UE privind bateriile şi acumulatorii precum şi bateriile şi acumulatorii uzaţi (2013/56/CE) („Directiva”) a fost emisă în 2008 şi constituie literă de lege în toate statele membre UE. Directiva are ca scop reciclarea bateriilor şi a acumulatorilor uzaţi, în vederea reducerii impactului lor asupra mediului.

Clienţii noştri pot returna bateriile uzate de la produsele Canon într-un sediu de colectare al municipalităţii sau într-un punct de preluare înregistrat.

Informaţii pentru clienţi - UE şi SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Simbolul de mai jos arată că bateriile şi acumulatorii utilizaţi în acest produs vor fi aruncate separat de deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva şi cu cerinţele locale.

Simbol pentru baterii

Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul indicat mai sus, acesta indică faptul că un metal greu (mercur, cadmiu sau plumb) este prezent în baterie sau în acumulator, într-o concentraţie care depăşeşte un prag aplicabil, specificat în Directivă.

Bateriile şi acumulatorii nu trebuie dezafectaţi ca deşeuri municipale nesortate. Utilizatorii bateriilor şi acumulatorilor trebuie să utilizeze cadrul de colectare disponibil pentru returnarea, reciclarea şi tratarea bateriilor şi a acumulatorilor.

Dacă un produs Canon conţine baterii nedetaşabile, întregul produs se află sub incidenţa Directivei DEEE (Deşeurile de echipamente electrice şi electronice) a UE şi trebuie predat într-un sediu de colectare autorizat pentru DEEE. Personalul sediului de colectare va lua măsurile corespunzătoare pentru reciclarea şi tratarea produsului, inclusiv a bateriilor.

Participarea clienţilor la colectarea şi reciclarea bateriilor şi acumulatorilor este importantă pentru reducerea la minim a oricăror efecte potenţiale ale bateriilor şi acumulatorilor asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor din cauza substanţelor utilizate în baterii şi acumulatori.

În UE există scheme separate de colectare şi reciclare pentru baterii şi acumulatori. Pentru a afla mai multe despre schemele de reciclare pentru baterii şi acumulatori disponibile în zona dvs., contactaţi primăria locală, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere.

spacer
					image
Afaceri
Directiva DEEE
Regulamentul REACH
ISO 9001
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate
Canon Europe sustainability report