Declaraţia Canon privind Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006

Iulie 2017

Regulamentul REACH (CE 1907/2006) a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2007 cu scopul ameliorării modului în care substanţele chimice propriu-zise, cele din preparate şi din produse¹, sunt gestionate în Europa.

În conformitate cu angajamentul asumat de grupul Canon privind responsabilitatea faţă de mediu, avem o abordare proactivă pentru a asigura respectarea permanentă a tuturor obligaţiilor impuse de REACH.

Comunicarea privind substanţele cu grad foarte mare de risc (SVHC)
Lista substanţelor candidate la risc foarte ridicat, conform articolului 59 din Regulamentul REACH a fost publicată pentru prima dată la 28 octombrie 2008 şi este actualizată la aproximativ fiecare 6 luni. Versiunea actuală a Listei substanţelor candidate poate fi găsită pe site-ul Web al Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

Lanţul de furnizori Canon se supune Programului strict de achiziţii ecologice, iar noi solicităm furnizorilor noştri să ne ofere informaţii complete referitoare la prezenţa substanţelor, inclusiv al celor cu grad foarte ridicat de risc în articolele pe care ni le furnizează. Actualizăm în mod regulat sondajul pentru furnizori pentru a reflecta schimbările legislative la nivel global care ne-ar putea afecta produsele (de exemplu, produse electrice şi electronice), inclusiv revizuiri ale Listei de substanţe candidate.

În calitate de producător şi furnizor de produse, avem obligaţia, conform articolului 33 din REACH, să comunicăm informaţii despre substanţele cu grad de risc foarte ridicat prezente peste pragul limită de 0,1% din greutate. În cazul în care devin disponibile noi informaţii care ar necesita măsuri suplimentare vom informa clienţii în cel mai scurt timp prin intermediul acestei pagini Web.

Declaraţia Canon privind produsele
Substanţele enumerate mai jos pot fi conţinute în produsele Canon în proporţie mai mare decât nivelul limită:


Denumirea substanţei Număr CAS/EC Produs Aplicaţie
Bi (2-ethil(hexil) ftalat) (DEHP) 117-81-7 Cabluri PVC Plastifiant
Acid boric 10043-35-3/11113-50-1 Hârtie fotografică Agent de reticulare
Tetraborat de sodiu, anhidru 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Absorbante deşeuri de cerneală Hârtie fotografică Agent ignifug Agent de reticulare


Fişe tehnice de securitate (SDS)
Oferim fişe tehnice de securitate (SDS) pentru utilizatorii finali ai cartuşelor, tonerelor şi substanţelor chimice de întreţinere pentru a comunica informaţii cu privire la utilizarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pe întregul lanţ de distribuţie.

Utilizaţi legăturile de mai jos pentru a accesa SDS:

Pentru produse Canon: https://msds.canon-europe.com/
Pentru produse Océ: http://global.oce.com/support

Informaţii suplimentare
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi CEU-Reach@canon-europe.com.

Pentru informaţii suplimentare despre REACH, vizitaţi site-ul Web Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.

Limite de responsabilitate
Toate informaţiile din această declaraţie sunt furnizate pe baza cunoştinţelor Canon la data redactării lor. Această declaraţie este furnizată doar cu titlu informativ. Canon oferă aceste informaţii fără niciun fel de garanţii, explicite ori implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanţiile oferite pentru un anumit scop. Canon nu garantează lipsa de erori a conţinutului.


¹ Cuvântul „produs” este utilizat cu sensul definit în Regulamentul REACH (CE)1907/2006

spacer
					image
Afaceri
Directiva DEEE
Directiva privind bateriile
ISO 9001
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate