Afacerile – Afaceri responsabile

Prin conceptul de afaceri responsabile, urmărim crearea unei valori economice mai ample, de care să beneficieze o largă diversitate de parteneri şi alte grupuri. Aceasta se realizează oferind produse, servicii şi soluţii care, de exemplu, permit menţinerea competitivităţii unei afaceri, ameliorează nivelul individual de sănătate în cadrul comunităţilor, îmbunătăţesc stilul de viaţă al clienţilor şi îmbogăţesc societatea.

Produsele și serviciile noastre inlcud servicii de imprimare și soluții profesionale gestionate, inclusiv externalizare de procese comerciale și soluții de stocare de imagine, aparate foto și aparatură multifuncțională, camere de televiziune și radiografie digitală, semiconductoare și scanere; imprimante de producție și imprimante de format mare și servicii de consultanță, proiectoare și calculatoare. Citiţi mai multe despre produse pentru acasă, aparatura medicală, produsele, serviciile şi soluţiile de afaceri.

Filozofia Kyosei înseamnă că ne luăm în serios responsabilitatea de a contribui la o economie sănătoasă, care adaugă valoare pentru toată lumea. Succesul nostru în afaceri contribuie la susţinerea economiilor locale şi regionale, prin crearea de valoare pentru clienţi şi alţi parteneri, precum furnizori, angajaţi şi autorităţi guvernamentale.

Aflaţi cum interacţionăm cu partenerii noştri. Relaţii de parteneriat

Pactul Global al ONU

Imagine_banner_AfaceriDispunem de politici şi proceduri robuste, care ne ajută să ne conformăm legilor şi normelor în vigoare, venind astfel în întâmpinarea aşteptărilor partenerilor noştri. Totuși, pentru noi, conceptul de afaceri reaponsabile înseamnă mai mult decât respectarea legislației; pe acest concept, de asemenea, se bazează modul în care ne așteptăm să se poarte angajații noștri la locul de muncă; modul în care aceștia sunt tratați și acțiunile pe care le întreprindem pentru a ne desfășura afacerile în mod corect și în siguranță, protejându-ne clienții dar și mediul înconjurător, acționând în mod etic, plătind impozite și făcând dovada celor mai bune practici.

Picture_UNGC logoPentru a sublinia dorința noastră de a întreprinde afaceri responsabile și pentru a da o formă abordării pe care am implementat-o deja pentru a conferi sustenabilitate strategiei, culturii și afacerii noastre, Canon Europa s-a implicat în programul The United Nations Global Compact, dedicându-se celor 10 principii universal-acceptate ale acestuia referitoare la drepturile omului, forța de muncă, mediu și anticorupție.

Aflaţi cum susţinem societatea şi responsabilitatea socială.
Aflaţi cum reducem impactul nostru asupra mediului.

Raportul de durabilitate EMEA Canon 2013

Conformitate și acțiuni

În calitate de subsidiară a Canon Inc., compania-mamă, noi respectăm procesul de organizare internă, inclusiv participăm la întrunirile Comisiei extinse pentru etică și conformitate în domeniul corporatist, care ia decizii referitoare la măsurile care trebuie luate pentru a asigura conformitatea. Includem conformitatea în cadrul conducerii corporatiste, alături de comerţul etic, legi şi norme, impact economic, responsabilităţile angajatului şi ale angajatorului, precum şi siguranţa produsului.

Grupul nostru intern de evaluare a conformităţii se asigură că înţelegem şi ţinem cont de efectele noilor acte şi norme legislative care ne afectează activitatea înainte de intrarea acestora în vigoare, pentru a putea lua măsurile care se impun. Respectarea reglementărilor este asigurător pentru clienţi, facilitând comercializarea unor produse sigure şi conforme într-un mod echitabil şi responsabil.

Respectăm legile şi normele relevante din numeroasele ţări în care ne desfăşurăm operaţiunile. Facem parte din asociaţii şi grupuri din domeniu, pentru a lua în considerare aspectele normelor de mediu şi ale siguranţei produselor, încercând să păstrăm un avans faţă de evoluţiile în materie legislativă şi căutând activ oportunităţi de a participa la crearea acestora. Printre entităţile din care facem parte ca membri se numără DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR şi CSR Europa.

Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Regulamentul REACH

Restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS)

Directiva privind bateriile şi acumulatorii

Directiva privind ambalajele

Eco-declaraţii

Fişe tehnice de securitate (a materialelor)

Legea Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Codul de conduită

ISO 14001

Achiziţii ecologice

Patente

Combaterea contrafacerilor

Substanţe minerale din Republica Democrată Congo

Relaţiile cu investitorii

Angajaţi

Managementul lanţului de furnizori

Combaterea mitei şi a corupţiei

Cadourile şi divertismentul

Concurenţa loială

Relaţii de parteneriat

Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Canon se conformează Directivei Uniunii Europene (UE) cu privire la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (2012/19/UE) care vizează reducerea impactului deşeurilor de componente electronice asupra mediului. Directiva DEEE face parte din legislaţia fiecărui stat membru UE. Aflaţi mai multe despre Canon şi Directiva DEEE.

  Sus

Regulamentul REACH

Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006 impune o revizuire a proprietăţilor substanţelor chimice în vederea identificării riscurilor potenţiale pentru sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. Canon colaborează îndeaproape cu lanţul său de furnizori pentru a asigura conformitatea permanentă cu Regulamentul REACH. Aflaţi mai multe despre Canon şi Regulamentul REACH. Aflaţi mai multe despre programul de achiziţii ecologice.

  Sus

Restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS)

Canon respectă Directiva EU RoHS (2011/65/UE) şi, în unele situaţii, depăşeşte exigenţele acesteia. Directiva RoHS urmăreşte reducerea la minim a impactului asupra mediului exercitat de deşeurile de echipamente electrice şi electronice aflate la sfârşitul duratei lor de viaţă, prin reducerea cantităţilor legale a şase substanţe pe care echipamentele le pot conţine. În prezent, produsele comercializate în Uniunea Europeană nu pot depăşi cantităţile specificate de plumb, cadmiu, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi (BPB) şi eteri de difenili polibromuraţi (PBDE). Ne pregătim să luăm măsuri în legătură cu substanțele suplimentare care vor fi adăugate Regulamentului RoHS în vederea implementării în anul 2017. Aflaţi mai multe despre deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

  Sus

Directiva privind bateriile şi acumulatorii

Ca producător sau importator de baterii, suntem membri ai unor sisteme de reciclare pentru bateriile şi acumulatorii uzaţi în fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) în care ne desfăşurăm operaţiunile. Ne îndeplinim obligaţiile de raportare şi finanţare a activităţilor de colectare şi tratare a bateriilor. Directiva UE privind bateriile (2013/56/CE) urmăreşte reducerea impactului bateriilor şi acumulatorilor asupra mediului şi dezvoltarea reciclării de baterii şi acumulatori uzaţi.

Unele dintre calculatoarele noastre sunt concepute să funcţioneze exclusiv cu energie solară - deci nu necesită baterii deloc - sau cu alimentare duală, de la baterii şi cu energie solară, pentru economisirea energiei. Aflaţi mai multe despre gama noastră de calculatoare care economisesc energie şi despre modul de reciclare a bateriilor.

  Sus

Directiva privind ambalajele

Canon participă la programele de reciclare a ambalajelor şi facilitează finanţarea colectării şi reciclării deşeurilor provenite din ambalaje. Astfel, se respectă Directiva Uniunii Europene cu privire la ambalaje şi la deşeurile provenite din ambalaje (94/62/CE), precum şi reglementările locale din ţările în care Canon dispune de organizaţii naţionale de vânzări. De asemenea, Canon continuă să opereze reduceri în ceea ce priveşte cantitatea de ambalaje de produse necesară.

  Sus

Eco-declaraţii

Canon emite eco-declaraţii pentru a furniza informaţii privind atributele de mediu ale produselor proprii, referitoare la utilizarea materialelor şi eficienţa energetică. Contactaţi biroul dvs. naţional Canon pentru mai multe informaţii despre eco-declaraţii.

  Sus

Fişe tehnice de securitate (a materialelor)

Fişele tehnice de securitate (a materialelor) furnizează informaţii referitoare la efectele potenţiale asupra sănătăţii exercitate prin expunerea la substanţe chimice sau la alte substanţe potenţial periculoase. Vizitaţi site-ul Web Canon MSDS pentru toate tipurile de cerneală şi toner utilizate în produsele Canon şi pentru materialele de service utilizate de tehnicienii de service. De asemenea, pe site puteți consulta fișele tehnice de securitate ale Océ MSDS. Dacă aveţi întrebări referitoare la documentaţia MSDS, contactaţi biroul naţional Canon.

  Sus

Legea Sarbanes-Oxley

Deoarece acţiunile Canon sunt tranzacţionate la Bursa de valori din New York, Canon se conformează Legii Sarbanes-Oxley.

  Sus

ISO 9001

Mai multe unităţi ale Canon Europe au un sistem de management al calităţii certificat în baza standardului ISO 9001. Acest standard se concentrează asupra proceselor de asigurare a calităţii din cadrul organizaţiei, în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor şi a altor cerinţe normative. Acest standard nu se referă la calitatea produselor. Găsiţi o listă de unităţi conforme cu ISO 9001. Găsiţi o listă de unităţi Océ conforme cu ISO 9001.

  Sus

ISO 27001

Canon Europe a primit certificarea ISO 27001 pentru sistemul său de management al securităţii informaţiei, asigurând clienţii că aderăm la standarde de talie mondială. ISO 27001 acoperă toate aspectele care ţin de securitatea informaţiilor, de la managementul riscurilor şi auditurilor la siguranţa produselor şi managementul incidentelor.

  Sus

Codul de conduită

Toţi angajaţii Canon trebuie să respecte Codul de conduită al Grupului nostru. Acesta stabileşte cadrul la care trebuie să ne raportăm în vederea respectării obligaţiilor de afaceri, legale şi etice. Codul de conduită stabileşte standardele de comportament responsabil pe care trebuie să le respecte angajaţii, de la protejarea informaţiilor confidenţiale şi până la interzicerea comportamentelor inadecvate. Acesta este reafirmat prin politicile de la locul de muncă adoptate în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

  Sus

ISO 14001

Din 2007, Canon a obţinut certificarea globală conform rigurosului standard de management al mediului ISO 14001 şi urmăreşte ameliorarea continuă a tuturor locaţiilor sale. În prezent, sunt certificate aproximativ 200 de unităţi din 25 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. În continuare, în concordanţă cu procesul de integrare Océ, unităţile relevante vor fi reunite sub certificarea globală Canon.

  Sus

Achiziţii ecologice

Programul nostru de achiziţii ecologice a fost demarat în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa în anul 2008, pentru a garanta utilizarea de materiale şi componente sigure. Furnizorilor li se solicită să respecte normele relevante şi să îşi monitorizeze la rândul lor furnizorii. Reglementările se referă la numeroase materiale, de la substanţe chimice periculoase la lemn.

Efectuăm o analiză a furnizorilor noştri bazată pe evaluarea riscurilor. Ne actualizăm chestionarul pentru furnizori în conformitate cu schimbările normelor relevante. Noii furnizori trebuie să completeze un întreg chestionar şi se pot califica pentru un audit; furnizorii actuali trebuie să confirme că respectă reglementările modificate.

Colaborăm cu furnizorii noştri în toate domeniile care necesită îmbunătăţiri. Acest lucru ne asigură că piesele şi produsele pe care le achiziţionăm respectă legislaţia relevantă a Uniunii Europene, precum şi programul global Canon de achiziţii ecologice, astfel încât clienţii să fie protejaţi de expunerea la substanţe chimice periculoase. Aflaţi mai multe despre programul global Canon de achiziţii ecologice.

  Sus

Patente

În fiecare an depunem un număr tot mai mare de cereri pentru patente în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, protejându-ne progresele şi produsele noi. Acestea includ hardware şi software, consumabile, produse optice, dispozitive medicale şi software pentru managementul imprimării şi al scanării. Acolo unde este cazul, patentele noastre intră în vigoare în EMEA, acționând împotriva terților care ne încalcă drepturile.

Prin extinderea companiei noastre prin achiziţii şi lansarea pe pieţe noi, există o nevoie crescută de a proteja invenţiile şi perfecţionările care îşi au originea în spaţiul EMEA, iar noi parcurgem etapele pentru a face faţă acestor provocări.

  Sus

Combaterea contrafacerilor

Lucrăm neîntrerupt pentru a elimina produsele Canon contrafăcute sau false de la comercializare. Echipa noastră internă specializată pe proprietate intelectuală colaborează strâns cu poliția, vama, agențiile de monitorizare a standardelor de comercializare și cu organizațiile naționale și internaționale pentru a preveni pătrunderea pe piață a produselor Canon contrafăcute. Prin aceasta contribuim la protejarea mărcii şi a reputaţiei noastre, precum şi la protecţia clienţilor noştri. Produsele Canon contrafăcute sunt ilegale iar utilizarea acestora poate fi dăunătoare pentru clienți. De asemenea, este puţin probabil ca falsurile să respecte legile europene privind protecţia mediului, cum ar fi Directiva DEEE şi Regulamentul REACH. Citiți mai multe despre inițiativele împotriva produselor contrafăcute și informații despre produse paralele.

  Sus

Substanţe minerale din Republica Democrată Congo

Vă rugăm să consultaţi informaţiile de pe site-ul Web Canon Inc.

  Sus

Relaţiile cu investitorii

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru Web dedicat relaţiilor globale cu investitorii.

  Sus

Angajaţi

Ne aşteptăm la standarde ridicate din partea angajaţilor noştri şi le oferim un mediu de lucru sigur şi oportunităţi egale. Avem o serie de politici şi practici menite să asigure tratamentul corect acordat angajaţilor şi responsabilitatea manifestată în afaceri, inclusiv în ceea ce priveşte combaterea mitei şi a corupţiei, concurenţa loială, cadourile şi divertismentul, mediile sociale. Aceste politici ajută angajaţii să înţeleagă procedurile relevante şi comportamentul cuvenit. Citiţi mai multe despre politicile noastre de la locul de muncă şi oportunităţile legate de carieră.

  Sus

Managementul lanţului de furnizori

Codul de conduită pentru furnizori Canon EMEA impune ca toţi furnizorii noştri să acţioneze în concordanţă cu normele internaţionale privind forţa de muncă, drepturile omului şi mediul. Codul este inclus în Termeni și Condiții generale de achiziționare.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, politica de achiziţii a Canon Inc. şi îndrumările pentru furnizori, în ceea ce priveşte drepturile omului, angajarea copiilor, precum şi practicile comerciale etice, echitabile şi sociale.

  Sus

Combaterea mitei şi a corupţiei

Găsiţi mai multe informaţii despre politicile noastre de la locul de muncă.

  Sus

Cadourile şi divertismentul

Găsiţi mai multe informaţii despre politicile noastre de la locul de muncă.

  Sus

Concurenţa loială

Toţi angajaţii urmează cursuri de instruire obligatorii, susţinuţi de o reţea de consilieri juridici pregătiţi să ofere informaţii în acest domeniu.

  Sus

Relaţii de parteneriat

Ne asociem şi interacţionăm cu o gamă largă de parteneri, de la cei care utilizează soluţiile şi serviciile noastre până la cei care ne ajută să le dezvoltăm şi le livrăm. Aflaţi mai multe despre partenerii noştri. Relaţii de parteneriat

  Sus

spacer
					image
Afaceri
Directiva DEEE
Regulamentul REACH
Directiva privind bateriile
ISO 9001
Durabilitate
Mediul înconjurător
Societate
Afaceri
Premii
Rapoarte de durabilitate