Poziţia noastră cu privire la taxe şi impozite

18 decembrie 2018

Introducere

Această strategie este valabilă pentru Canon Europa NV şi toate entităţile din Regatul Unit din grupul său. Referirile la „Canon Europa” sunt la toate companiile din Regatul Unit şi la punctele de lucru permanente din grupul Canon Europa NV.

Canon Europa face parte din grupul multinaţional Canon Inc, cu sediul central în Japonia.

Canon Europa se ghidează după aceleaşi principii pe care le urmează Canon Inc şi respectă Codul de conduită al Grupului.

Codul de conduită şi principiile Grupului Canon

Canon a adoptat ca filosofie corporatistă conceptul de „kyosei”, care poate fi tradus ca „a trăi şi a munci împreună pentru binele comun”, iar politica sa de management de bază este de a contribui la prosperitatea şi bunăstarea lumii în încercarea de a deveni un grup de companii cu adevărat global, care progresează prin excelenţă şi are un istoric de creştere şi dezvoltare continue.

Canon este de părere că, în calitate de corporaţie multinaţională cu operaţiuni pe tot globul, plata corespunzătoare a taxelor şi a impozitelor în ţările şi în regiunile în care îşi desfăşoară activitatea este una dintre cele mai importante responsabilităţi sociale ale sale.

În consecinţă, Canon respectă următoarele principii cu privire la aspectele fiscale.

  1. Plătiţi taxele şi impozitele în conformitate cu legile şi ordonanţele din domeniu
  2. Asiguraţi-vă că activităţile de contabilitate fiscală şi alte procese asociate sunt realizate consecvent, conform legii
  3. Dezvoltaţi sisteme de guvernanţă fiscală şi încercaţi să creşteţi gradul de conştientizare privind conformitatea cu reglementările fiscale
  4. Respectaţi norme internaţionale comune privind impozitarea internaţională (reglementările stabilite de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Naţiunile Unite) şi asiguraţi-vă că acţiunile sunt în conformitate cu legislaţia fiscală din fiecare ţară

Managementul riscurilor şi acorduri de guvernanţă

În Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA), departamentul fiscal responsabil pentru taxe şi impozite în Regatul Unit se află în Regatul Unit şi Ţările de Jos. Departamentul fiscal pentru EMEA este condus de directorul fiscal EMEA, care raportează CFO-ului Canon EMEA. Această strategie fiscală este aprobată şi deţinută de Consiliul de administraţie Canon Europa NV.

Departamentul fiscal pentru EMEA îşi propune să asigure conformitatea cu întreaga legislaţie fiscală din regiunile în care operează şi este, de asemenea, responsabil pentru oferirea de îndrumări şi asistenţă pe probleme tehnice. Aceasta se aplică în special problemelor transfrontaliere, modelului de afaceri şi restructurării juridice acolo unde s-a confirmat că pot apărea riscuri fiscale. Vă recomandăm să încercaţi să identificaţi, să evaluaţi, să monitorizaţi şi să gestionaţi aceste riscuri pentru a vă asigura că rămân în conformitate cu aceste obiective. În caz de incertitudini sau complexitate semnificativă, se va apela la consiliere externă, după caz. În acest fel, departamentul fiscal pentru EMEA se poate asigura că orice probleme de ordin fiscal din Regatul Unit şi din regiunea mai largă sunt gestionate corespunzător. De asemenea, aceasta va asigura că toate probleme sunt tratate corect în scopuri de contabilitate fiscală şi pentru raportarea completă la auditorii externi.

Atitudinea privind planificarea fiscală şi nivelul de risc

Canon Europa îşi gestionează situaţia fiscală în dorinţa de a obţine certitudine şi de a evita surprizele. Nu efectuăm tranzacţii fără a urmări un scop comercial clar. Nu folosim structuri artificiale şi nu căutăm să ne transferăm profiturile în jurisdicţii cu fiscalitate redusă.

În structurarea activităţilor noastre comerciale, fiscalitatea va fi avută în vedere pentru a asigura conformitatea şi certitudinea în cea mai mare măsură posibilă. În Regatul Unit, putem folosi stimulentele fiscale şi scutirile de la plata impozitelor la care avem dreptul pentru a reduce la minimum costurile referitoare la taxe ale activităţilor noastre comerciale. Acestea vor fi aplicate în maniera pentru care au fost concepute de HM Revenue and Customs (Administraţia fiscală şi vamală) şi vom apela la consiliere externă unde este cazul.

Acolo unde entităţile Canon Europa interacţionează unele cu altele şi cu alte entităţi Canon, dorim ca tranzacţiile să fie realizate în conformitate cu principiul deplinei concurenţe. Dacă tranzacţiile sunt transfrontaliere, vom încerca să reducem riscul dublei impozitări în conformitate cu scutirile disponibile oferite prin reţeaua de tratate fiscale.

Departamentul fiscal pentru EMEA menţine un nivel ridicat de educaţie şi conştientizare a problemelor fiscale şi respectă cele mai noi dezvoltări, cum ar fi OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Actions, care îşi propune să asigure că profitul este impozitat acolo unde se desfăşoară activităţi economice generatoare de profit şi unde se creează valoare.

Relaţia cu HM Revenue and Customs şi cu alte autorităţi

Canon Europa are o relaţie deschisă, onestă şi constructivă cu HM Revenue and Customs. Lucrăm la menţinerea relaţiei noastre cu grad redus de risc intrând în dialog în timp real cu personalul fiscal relevant atunci când apar probleme sau atunci când poate fi necesară clarificarea unei interpretări complexe a legislaţiei. Participăm la şedinţe cu HM Revenue and Customs pentru a oferi noutăţi legate de activitatea entităţilor din Regatul Unit şi a grupului EMEA mai larg.

Canon Europa îşi propune să ofere declaraţii fiscale complete, exacte şi la timp pentru toate taxele şi impozitele datorate în Regatul Unit. Dacă apar erori neintenţionate, acestea vor fi corectate cât mai curând posibil după ce au fost identificate.

Pe lângă menţinerea unei relaţii bune cu HM Revenue and Customs, Canon Europa va interacţiona, de asemenea, prin organisme reprezentative, cu guverne şi organizaţii cu privire la modificările propuse la standardele internaţionale, dacă este cazul.

Strategia fiscală de mai sus îşi propune să respecte punctul 19, alineatul 19 din Legea finanţelor (Finance Act) din 2016. Referirile la „taxe şi impozite” în scopuri legate de Regatul Unit sunt cele indicate la punctul 19, alineatul 15 din Legea finanţelor din 2016.

Această strategie fiscală este aprobată şi deţinută de Consiliul de administraţie Canon Europa NV.

Această strategie se aplică de la data publicării până când este înlocuită.